"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kontakta oss

På den här sidan har vi samlat en del viktiga kontaktpersoner vid Institutionen för geografi som du som student kan behöva.

Studieadministratör

Till studieadministratören kan du vända dig med frågor som berör antagning till kurs, registrering vid kursstart eller specifika intyg.

Fredrik Gärling

Observera att du själv via din studentsida kan plocka ut studieintyg och göra adressändring etc. För att kunna logga in på din sida behöver du ett Umu-id, din digitala ID-handling vid Umeå universitet.

Studievägledare

Hos vår studievägledare får du ämnesspecifik vägledning och svar på frågor om våra kurser och program. Till studievägledaren kan du bland annat vända dig angående allmän studievägledning för studier i kulturgeografi och ekonomisk historia, frågor som rör våra kurser och program, studieuppehåll/studieavbrott, uppföljning av studieresultat och frågor om din personliga studiesituation/studiesociala frågor

Håkan Appelblad 

För frågor om tillgodoräknande, läs först informationen om tillgodoräknande.

Studierektor

Studierektorn har det övergripande ansvaret för grundutbildningens planering och genomförande och svarar på frågor om kursinnehåll och tillgodoräknanden av tidigare studier.

Örjan Pettersson 

 

Programansvariga

De programansvariga har ansvarar för de programspecifika frågorna king det fortlöpande arbete, uppföljning/revidering av kurs- och utbildningsplaner, utvärderingar samt till respektive program kopplade studie- och arbetsmiljöärenden.

Samhällsplanerarprogrammet – Madeleine Eriksson
Turismprogrammet inriktning destinationsutveckling och turismplanering – Roger Marjavaara
Magisterprogram i kulturgeografi med inriktning mot geografiska informationssystem (GIS)  - Magnus Strömgren
Masterprogrammet i Spatial Planning and Sustainability – Erika Sandow
Masterprogrammet i Turism och hållbarhet – Linda Lundmark

Senast uppdaterad: 2022-11-07