Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Minor Field Studies-stipendier (MFS)

Studenter i kulturgeografi kan ansöka om ett antal Minor Field Studies-stipendier (MFS). MFS är ett SIDA-finansierat stipendium för mindre fältstudier i ett utvecklingsland. Det ger studerande på universitet och högskola möjlighet att på plats samla material till sin uppsats eller sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. Stipendierna bidrar också till att inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor och att främja internationalisering.

Hur länge är man borta?

Genom Umeå universitet kan du ansöka om ett stipendium finansierat av Sida för att åka iväg under minst åtta sammanhängande veckor och max 26 veckor. Du ska ha en handledare vid Umeå universitet och en kontaktperson i värdlandet som kan hjälpa till med praktiska frågor.

Hur söker man och vart kan man åka?

Läs mer om Minor Field Studies-stipendier

Kontaktperson vid Institutionen för geografi 

Om du har frågor om Minor Field Studies-stipendier, vänligen kontakta Håkan Appelblad.