Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Coachande samtal

Coachning-inspirerad vägledning.

Ett mål med coachande samtal är att du ska bli mer medveten om dina tankar, känslor, egenskaper, värderingar och önskemål samt om ditt eget beteende, lärande och dina mål. För att nå dit krävs motivation för att förändra samt en öppenhet för självreflektion samt input på hur omgivningen upplever dig.

Målet är att det är du själv som ska hitta svaren för din egen utveckling med stöd av en strukturerad dialog/process. Upplägget som vi kan erbjuda vid Handelshögskolan sker i komprimerad form och med större inslag av vägledning än klassisk coaching. Omfattningen på verksamheten är begränsad så den som är intresserad måste skicka en förfrågan till Rickard Lindberg.

Målsättningen är att du som individ ska få en bättre insikt om dina egna mål, vad som krävs för att nå dit samt att utifrån detta formulera en egen handlingsplan. Under processen kommer vi även att gå igenom ditt CV och personligt brev. Grundupplägget ett första möte med förberedelse enligt nedan och därefter har du initiativet för uppföljningsmöten.

Coachande samtal i grupp

Om ni är 2-4st med en någorlunda gemensam målbild är ni även välkomna att anmäla ert intresse för en gruppdiskussion.
Vi utgår då från samma upplägg men givetvis blir det inte fullt ut samma fokus på dig som individ.

Inför första mötet:

 • Sök ut 3st intressanta branscher
 • Sök ut 3st intressanta företag
 • Sök ut 3st aktuella platsannonser med spann från vad som skulle vara intressant som första jobb respektive längre fram i tiden
 • Skriv ner i korthet varför dessa är intressanta samt vilket ditt bidrag skulle bli om du arbetade där.
 • 5st starka egenskaper och 3st du vill förbättra
 • CV samt personligt brev till åtminstone en av de tjänster du sökt fram
 • Skicka materialet via email.

Första mötet

 • Diskussion kring inlämnat material.

Andra mötet

 • När mår du bra, vad "triggar" igång dig och ger dig energi?
 • Diskussion om styrkor, värderingar, drivkrafter kopplat till den bild du har av framtiden på arbetsmarknaden och i livet i övrigt. Gärna feedback från din omgivning på starka sidor samt utvecklingsbara sidor.

Tredje mötet

 • Vision och mål samt handlingsplan