Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Praktik

Handelshögskolan vid Umeå universitet är en av få handelshögskolor i landet som erbjuder sina studenter möjlighet att göra praktik inom utbildningen.

Du som läser något av våra civilekonomprogram eller masterprogram har möjlighet att göra praktik under din utbildning. Praktiken ger dig en bra möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper och erfarenheter i praktiskt arbete.

Inför praktikkursen

Av aktuell kursplan framgår förkunskapskrav och ditt programs utbildningsplan visar var praktik kan vara möjlig. Med god planering kan det vara möjligt att både studera utomlands en termin och göra praktik inom ramen för sitt program.

Det är en god idé att i tid inför praktiken fräscha upp och fördjupa kunskaperna i Officepaketet och framförallt då i Excel. Som student vid Umeå universitet har du fri tillgång till Microsofts självstudiematerial. Se Programvaror för studenter.

Studenter inom civilekonomprogrammen samt masterprogrammen i företagsekonomi inbjuds till informationsmöten angående praktik. Studenter på masterprogrammet i nationalekonomi vänder sig till Nationalekonomis studievägledare.

För praktik inom företagsekonomi gäller följande:

Praktikperioder VT22
Period 1: 17/1 – 23/3 (mom 1-2)
Period 2: 24/3 – 5/6 (mom 3-4)

Praktikperioder HT22
Period 1: 29/8-31/10 (mom 1-2)
Period 2: 1/11 - 15/1 (mom 3-4)

Praktikperioder VT23
Period 1: 16/1 – 21/3(mom 1-2)
Period 2: 22/3 – 4/6(mom 3-4)

Praktikplan
För att registreras på kursen måste det finnas en underskriven och godkänd praktikplan där det framgår att det finns en handledare på arbetsplatsen, avtalad praktikperiod, överenskomna arbetsuppgifter under praktikperioden samt hur dessa arbetsuppgifter följs upp. Praktikplan ska skrivas under av arbetsgivare, student och praktikansvarig vid Handelshögskolan.

Din praktikplan ska vara praktikansvarig vid företagsekonomi elin.nilsson@umu.se tillhanda senast:

Period 2 VT22: 4/2 2022
Period 1 HT22: 22/6 2022
Period 2 HT22: 30/9 2022
Period 1 VT23: 13/12 2022
Period 2 VT23: 3/2 2023

Praktikplan

Internship plan (for internships outside of Sweden)

För praktik inom nationalekonomi gäller följande:

Information kommer inom kort.

Praktikplatser

Du ordnar själv din praktikplats och kan på så sätt hitta en praktikplats som uppfyller dina förväntningar samtidigt som du förbereder dig för ditt framtida jobbsökande. Din praktikplats innehåll beskrivs i en praktikplan och måste godkännas av enhetens praktikkoordinator. Studenter på Civilekonomprogrammet med internationell inriktning (IBP) gör praktik med internationell inriktning.

Annonser från organisationer som erbjuder praktikplatser anslås på praktikplatssidan. Inspiration från andra studenter som gjort företagsekonomisk praktik kan du få genom att läsa deras praktikrapporter.

Om du känner ett behov av ett stöddokument gentemot företaget kan du använda detta följebrev.
Brevet är ett nytt initiativ efter dialog med studenter så du är välkommen med feedback på innehållet.

Internationell praktik

Alla studenter har möjlighet att göra sin praktik utomlands. Eramus+ kan erbjuda stipendier. En praktikperiod utomlands kan innebära en längre praktik och merkostnader vilket gör att du bör samråda med din programvägledare.

Praktikperioden

Praktikkursen motsvarar 15 hp (även 30 hp i nationalekonomi) vilket gör att din praktikperiod är cirka 10 veckor (även hel termin i nationalekonomi). Under praktiken följer du arbetsplatsens normala arbetstider (35-40 timmar/vecka). Det är inte möjligt att göra praktik på halvfart eller parallellt med annan kurs. Praktikkursen kan göras höst- eller vårtermin och under moment moment 1-2 eller moment 3-4.

Kontakta oss

Företagsekonomi

Rickard Lindberg
Besöksadress: Samhällsvetarhuset, B35623
E-post: rickard.lindberg@umu.se
Tel: 090-786 68 04

Nationalekonomi

André Gyllenram
Besöksadress: Samhällsvetarhuset, B20228
E-post: study.advisor@econ.umu.se
Tel: 090-786 61 43

Besökstider
Tider enligt överenskommelse.