Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Studera utomlands

Handelshögskolan har ett varierat och kvalitativt utbud och hoppas att så många som möjligt tar chansen till att få de erfarenheter som utlandsstudier ger.

Utlysning av utbytesplatser för läsåret 2021/2022

Utlysningen av Handelshögskolans utbytesplatser är nu öppen.

Skicka in din ansökan här

Generell manual för att söka utbyte i SoleMove.

Följ de specifika instruktionerna för ansökan till våra avtal som står under rubriken Ansökan via Handelshögskolan. Där kan ni se vilka bilagor som krävs för att er ansökan ska anses komplett.

Deadline: 1 mars

Med anledning av covid-19

Information och uppdateringar från Umeå Universitet finns att läsa här: www.umu.se/covid-19/

Varför studera utomlands?

Det finns mängder av goda argument till varför det är en utmärkt idé att läsa utomlands. Om du mot förmodan inte kan komma på några själv, ta en titt på listan nedan.

 • Upplev en annan kultur. Leva och bo i Sverige skiljer sig jämfört med många andra länder och att uppleva skillnaden kan vara mycket lärorikt.
 • Anställningsbarhet. Att ha studerat utomlands ses av många arbetsgivare som en merit.
 • Se världen! Få ett miljöombyte som både är roligt och lärorikt.
 • Knyt nya kontakter. Om du är intresserad av en framtida karriär utomlands kan internationella kontakter visa sig mycket värdefulla.
 • Bredda din utbildning. Passa på att läsa kurser som inte går att läsa I Umeå.
 • Personlig utveckling. Allt det du upplever när du studerar utomlands kan leda till att du växer som människa.
 • Lär dig ett nytt språk. Att socialisera med människor som pratar ett annat språk är ett roligt och bra sätt att själv lära sig språket på.
Film: Utbytesstudier i Europa eller i övriga världen?
Utbytesstudier i Europa eller i övriga världen?

Vart kan man åka?

Du kan som student åka på utbytesstudier antingen via:

 • Utbytesstudier via Handelshögskolan

  Vi rekommenderar att du först ser över möjligheterna att åka via Handelshögskolans avtal: 

  Handelshögskolans partneruniversitet

  Andra möjligheter inom Norden
  Om du är speciellt intresserad av studier inom Norden är Handelshögskolan med i Nordplus-nätverket "NOREK" (för studier i företagsekonomi och nationalekonomi). Hör av dig till oss om du är intresserad av ett lärosäte som inte finns på listan över partneruniversitet.

  Fäll ihop
 • Utbytesstudier via Umeå universitet

  Du som är student vid Handelshögskolan kan också söka de centrala utbytesplatserna samt de utbytesplatser som samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder.

  Läs mer om ubytesstudier via Umeå universitet

  Fäll ihop
 • Free mover - Utlandsstudier på egen hand

  Ett alternativ till att studera utomlands via utbytesavtal är att ansöka om utlandsstudier på egen hand; som s.k. "free mover". Du kontaktar själv de lärosäten du är intresserad av och ansöker som reguljär student. I många fall betalar du också en studieavgift. Viktigt innan du bestämmer dig är att kolla med CSN så att lärosätet du valt är godkänt samt hur mycket du får låna till terminsavgiften (utöver ordinarie lån).

  Även om man som free mover sköter alla förberedelser kring utlandsvistelsen helt på egen hand är man skyldig att kontakta sin studievägledare (om man läser ett program) med en ansökan om studieuppehåll. Om man inte har ett beviljat studieuppehåll förlorar man sin plats på programmet. Man skall även kontakta Handelshögskolans internationella koordinator för att få aktuell information om kursval och tillgodoräknande. Som en free mover du också har rätt att söka om förhandsbesked för tillgodoräknanden i Webbtjänsten efter du har blivit antagen till universitet du ska åka till och när du ska bestämma vilka kurser du ska ta.

  Umeå universitets sida om utlandsstudier utanför avtal

  Fäll ihop

Förberedelser inför ansökan via Handelshögskolan

Behörighetskrav

För att åka via Handelshögskolans avtal måste du uppfylla följande punkter:

 • Registrerad på en kurs/ ett program vid Handelshögskolan
 • Studera heltid vid tillfället för din ansökan. (Vissa undantag finns)
 • Du ska ha genomfört dina hittillsvarande studier i normal studietakt med godkänt resultat. Avvikande och/eller ej avklarade studier får inte uppgå till mer än 22,5 högskolepoäng vid tidpunkt för ansökan.
 • Får inte samtidigt vara antagen för utlandsstudier via centrala avtal (avtal som inte administreras av Handelshögskolan).
 • Studierna ska kunna tillgodoräknas inom ramen för din examen vid Umeå universitet.
 • Du ska ha klarat av kurser motsvarande ett års heltidsstudier (60 hp) vid tillfället du åker:
  • Ska du läsa företagsekonomi utomlands måste du ha klarat 60 hp i det ämnet
  • Ska du läsa nationalekonomi måste du ha klarat 30 hp i det ämnet
  • Ska du läsa på avancerad nivå måste du ha klarat 30 hp på avancerad nivå

Du som inte uppfyller behörighetskraven

Vill du söka utbyte via Handelshögskolans avtal och har läst ekonomiska ämnen i någon utsträckning men inte uppfyller de officiella behörighetskraven i ämnet kan du söka Handelshögskolans utbytesplatser under de förutsättningar som ges enligt nedan:

 • Lediga utbytesplatser finns tillgängliga efter antagning av behöriga studenter
 • Handelshögskolans partneruniversitet accepterar nominering av student som inte uppfyller ordinarie behörighetskrav i ämnet.

Ansökningsproceduren skiljer sig från den vanliga ansökningsproceduren. När vakanta platser blir tillgängliga publiceras de på vår hemsida.

När under utbildningen kan du åka?

Följande terminer lämpar sig bäst för utlandsstudier:

 • Civilekonomprogrammen: Se översikt
 • Statistikerprogrammet: termin 4
 • Mastersprogram i företagsekonomi: termin 3
 • Mastersprogram i nationalekonomi: termin 3

Val av lärosäte

Saker du bör tänka på när du väljer platsen för ditt utbyte

 

Hur ska jag prioritera mina sökalternativ för att ha störst chans att bli antagen?

Du ska lägga in dina sökalternativ i precis den ordning du själv önskar och kan inte söka "strategiskt" på något annat sätt än att ha flera alternativ! Lägg in så många alternativ du kan tänka dig (max 6) så är chanserna att få en plats mycket goda. Studenter som är behöriga till utbyte men ändå inte blir tilldelade en plats har oftast sökt bara ett eller två alternativ, där dessa råkar vara väldigt populära och konkurrensen därmed stor.

Ansökningsstatistik

Ansökningsstatistik 2020

Stipendier

Information om stipendier hittar du på sidan Praktisk information.

Ansökan via Handelshögskolan

Ansök

Ansökan till utbyte genom Handelshögskolan sker via SoleMove.

Följ manualen för att söka utbyte i SoleMove.

Att tänka på under ansökan:

 • Gör en ansökan per student.

 • För att söka våra platser ska du välja “Umeå School of Business, Economics and Statistics” som din ”Home Insitution”.
  • Väljer du en annan institution så kommer din ansökan inte kunna bli behandlad av oss.

 • Du får söka upp till 6 stycken alternativ.
  • I din ansökan välj de universitet du är intresserad av att åka till i den prioritetsordning du önskar, tänk på att de lägre alternativen stryks om du blir tilldelad prio 1. Vi rekommenderar att du söker flera alternativ för att öka dina chanser men som mest 6 stycken.

Se till att alla bilagor är med:

 • Personligt brev
  Skriv på svenska eller engelska en motivering till varför du söker utbytesplats (obs! max 1 A4). Infoga gärna ett foto i ditt brev. Ange även vilken typ/nivå av kurser du tänker läsa under dina utlandsstudier. Underskatta inte betydelsen av ditt personliga brev!

 • CV

 • Eventuella övriga meriter
  Till exempel intyg om språkkurser, deltagande i Buddy-programmet eller andra åtaganden med internationell prägel, extrajobb, engagemang i studentföreningar (t.ex. HHUS) eller ideellt arbete utanför universitetet. Kort sagt sådant som du tror kan ha positiv betydelse för en studievistelse utomlands.

 • Passkopia om du inte är svensk medborgare

Urvalskriterier

 • Studieresultat: normal studietakt och betyg

 • Personligt brev

 • CV

 • Övriga meriter (engagerad i HHUS, studentrepresentant, sommarringare, buddyprogrammet eller liknande aktiviteter vid Umeå universitet).

 • Lägre prioritet ges till sökanden som ansöker om utbyte för en period som inte är rekommenderad enligt våra programspecifika rekommendationer.

 • Studerande som tidigare tilldelats en utbytesplats genom Handelshögskolan prioriteras lägre i urvalet i det fall att en konkurrenssituation uppstår. Andra utlandserfarenheter, t.ex. utlandsstudier under gymnasietiden, språkresor etc. betraktas enbart som en merit. Observera dock att det normalt sett inte är några problem att tilldelas utbytesplats magisternivån även om man varit ute på kandidatnivå eftersom Handelshögskolan har ett stort urval av platser.

 • För sökande inom Nordplus gäller att studier på magisternivå prioriteras före studier på kandidatnivå. Svenska medborgare prioriteras före finska medborgare för studier i Finland.

Deadline

Din ansökan i SoleMove ska vara inskickad senast 1 mars, med bilagor.

 

Efter ansökan

Efter inskickad ansökan händer följande:

 1. Ansökan behandlas och du blir troligtvis erbjuden utbytesplats
 2. Du tackar ja eller nej till din erbjudna plats.
  När du tackat ja till din utbytesplats är du vår nominerade student till aktuellt lärosäte. Det aktuella lärosätet kontaktar dig inom några veckor, oftast via e-post.
 3. När kontakten har etablerats är det ditt ansvar att skicka in efterfrågade dokument i tid innan lärosätets deadline. Deadline och vilka dokument som avses kan skilja sig mellan lärosäten, detta informerar mottagande universitets kontaktperson dig om.
 4. Du är antagen "på riktigt" när du fått en bekräftelse från partneruniversitetet. Att mottagande universitet väljer att inte acceptera studenter som vi har nominerat är ytterst ovanligt.

Välja kurser

När: Det varierar mellan universitet, vissa efterfrågar kursval redan vid ansökningstillfället medan det vid andra universitet sker på plats. Du informeras om detta i tid.

Observera:

 • Det är bra att ha en reservplan om något oväntat skulle inträffa och du inte kan åka utomlands, ansök därför till kurser vid Umeå universitet som vanligt!
 • Hur många poäng du behöver läsa för att det skall motsvara 30 hp varierar, tänk på att:
  • Om du ska studera i Europa ska du läsa 30 ECTS credits (ECTS=hp).
  • Om du ska studera i ett utomeuropeiskt land via Handelshögskolans avtal hittar du informationen på vår partnerlista under rubriken "Full time workload".
  • Om du ska studera i ett utomeuropeiskt land via centralt-/fakultetsavtal hittar du informationen hos Umeå universitets webbsidor om utbytesstudier.
 • Om du ska läsa valfria kurser på din termin utomlands, tänk på att:
  • Kurser vars innehåll motsvarar kurs/er som du läst tidigare tillgodoräknas inte.
  • Tillgodoräknande kan inte ske för vissa praktiskt inriktade kurser (även om de i vissa fall ger poäng vid utbytesuniversitetet).
  • Kurser på utländska universitet håller inte alltid svensk högskolenivå och kan därför inte tillgodoräknas. Ett vanligt exempel är 100-nivåkurser i USA (språkkurser på grundnivå utgör oftast ett undantag här, då dessa kan tillgodoräknas som valfria poäng inom examen förutsatt att de ger poäng vid utbytesuniversitetet).
 • Om du ska läsa på D-nivå utomlands och sedan vill ta ut en examen med specialisering mot ett visst ämnesområde tänk på att:
  • Det är oftast svårt och inget vi rekommenderar!
  • Kravet är att samtliga 30 hp är inom samma ämnesområde, vilket brukar vara svårt att hitta.

Gör en ansökan om förhandsbesked

Skapa en användare i Handelshögskolans webbtjänst för utlandsstudier.

Du kan skapa en användare när som helst. Har du en användare sedan tidigare så skapa en ny (byt ut sista siffran i ditt personnummer mot ett 'X').

Instruktioner för studyabroad.hh.umu.se

Efter att du har gjort en användare, mejla till studyabroad.usbe@umu.se och meddela att du vill göra ett förhandsbesked.

Gör en ansökan i studyabroad.hh.umu.se om förhandsbesked för de kurser du planerar att läsa under ditt utbyte. Ett förhandsbesked erbjuds alla studenter som vill att de kurser de läser utomlands ska tillgodoräknas inom ämnena företagsekonomi, nationalekonomi, statistik eller som valfria kurser.

Att ansöka om förhandsbesked har flera fördelar:

 • Du får en förhandsrekommendation från oss för att kunna känna dig trygg i att kurserna du valt är lämpliga för tillgodoräknande efter hemkomst.
 • Du har möjlighet att ändra kursval om kurserna inte kommer att kunna tillgodoräknas som du önskar.
 • Du kan ansöka om förhandsbesked för ett större antal kurser än du kommer att läsa. Då har du goda marginaler när du ska göra ditt slutliga kursval vid ankomst, om kurser ställs in eller scheman krockar.
 • Du kan uppdatera din ansökan om förhandsbesked kontinuerligt under terminens gång.
 • Det blir enklare för alla parter när det slutliga tillgodoräknandet ska göras vid hemkomst: Om kurserna är rekommenderade i ditt förhandsbesked kommer tillgodoräknandeprocessen att gå snabbare och du behöver inte skicka in kursbeskrivningar (på nytt) med din ansökan.
 • Observera dock att förhandsbesked inte får vara bindande och därför inte är ett beslut utan en rekommendation. Beslutet tas av examensenheten vid Umeå universitet vid ansökan om tillgodoräknande efter avslutade studier. Ett förhandsbesked från oss kan dock ses som en mycket stark indikation på hur kurserna kommer att kunna tillgodoräknas, då examensenheten med mycket få undantag följer våra rekommendationer.

Avslutande punkter

 • Om nödvändigt, skicka in och få ditt "Learning Agreement" signerat.
  • Ett s.k. "Learning Agreement" är obligatoriskt för alla studenter som åker på utbyte via ett Erasmusavtal. Mer information om detta får du från International Office efter att du har blivit nominerad till en utbytesplats.
 • Efter att du tackat ja till vår nominering kommer du få intyg från oss som bekräftar att du är nominerad till aktuellt lärosäte samt att du är försäkrad via universitetets gruppförsäkring för utresande utbytesstudenter.
 • Förberedelser inför avresa, det finns mycket som behöver ordnas i god tid innan du åker. Läs mer om det på sidan Praktisk information.

 

Under din utbytestermin

Få ditt närvarointyg signerat

Om nödvändigt, se till att få ditt närvarointyg signerat (både när du har anlänt men också innan du åker hem).

Uppdatera din ansökan om förhandsbesked om du ändrar kurser

Om du ändrar de kurser du har tänkt läsa efter att du har anlänt till ditt utbytesuniversitet så kom ihåg att även uppdatera din ansökan om förhandsbesked.

Handelshögskolans ambassadör!

Vi vill gärna följa din resa! Skriver du en blogg? Skicka länken till oss så kan vi sprida den via vår hemsida. Vi tar också mer än gärna emot bilder från ditt utbyte så att vi via Handelshögskolans sociala medier kan visa andra studenter hur du har det. Lägger du själv ut bilder på sociala medier, tagga dem gärna med #USBEstudentabroad

Om du blir tillfrågad av ditt partneruniversitet att representera Handelshögskolan i något sammanhang, hör av dig till oss så kan vi skicka information som du kan använda. Vi uppskattar mycket att du sprider information om Handelshögskolan utomlands!

Efter din utbytestermin

 • Tillgodoräknande

  Efter att du avslutat dina utlandsstudier och mottagit intyg på lästa kurser är viktigt att omgående ansöka om tillgodoräknanden då är handläggningstiden är upp till 60 dagar.

  Ansökan görs online och när man fyller i är det viktigt att tänka på följande:

  • Du som har läst företagsekonomi eller nationalekonomi fyller i ansökningsformuläret (i steg 3) enligt följande:

   Fråga: "Jag vill tillgodoräkna till (slippa läsa)"
   Svar: "Huvudområde"

   Fråga: "Huvudområde"
   Svar: "Företagsekonomi" eller "Nationalekonomi"

   Fråga: "Utbildningsnivå"
   Svar: "Grundnivå" om du läst på motsvarande B- och C-nivå eller "Avancerad nivå" om du läst motsvarande D-nivå.

  • Du som har läst valfria kurser fyller i ansökningsformuläret (i steg 3) enligt följande:

   Fråga: "Jag vill tillgodoräkna till (slippa läsa)"
   Svar: "Valfria utlandsstudier"

  Om du har läst (och fått beviljat i ett förhandsbesked) t.ex. dina C-kurser utomlands, så är det inga problem för oss att anta dig till D-nivå kurser. Kontakta din program-/studievägledare om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

  Information om tillgodoräknande och länk till ansökningsformulär hittar du här.

  Fäll ihop
 • Utlandsstudierapport

  Om du har åkt på utbyte inom ramen för Handelshögskolans avtal ber vi dig att skriva en utlandsstudierapport.

  Läs mer om hur du skriver din utlandsrapport

  Fäll ihop