Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examinationer

Provtillfällen

Under utbildningen kommer du att behöva genomföra vissa fastställda examinationsuppgifter vid särskilda tidpunkter – provtillfällen. Uppgifterna bedöms bara i samband med de tillfällen för ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov som gäller för varje kurs eller moment, om inte den kursansvariga läraren meddelat något annat. Därför är det viktigt att du utför och lämnar in examinationsuppgifterna inom den tidsram som din lärare anger.

Det är upp till dig som student att hålla dig informerad om när provtillfällena ges. Att missa dem kan påverka din möjlighet att bli behörig till fortsatta studier.

Ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov

Första möjligheten att göra din examinationsuppgift ligger inom ordinarie kursomgång och brukar kallas ordinarie prov. Ifall du inte får godkänt resultat där har du rätt att delta i ett omprov (förutsatt att eventuella begränsningar i antalet provtillfällen inte överskrids). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, men som tidigast tio arbetsdagar efter att du meddelats resultatet på detsamma. För prov som genomförs under maj och juni får första omprovet erbjudas inom tre månader. Minst ett andra omprov, det som ibland kallas uppsamlingsprov, ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Om du har fått ett godkänt betyg upphör möjligheten till omprov. Det innebär att du inte får göra examinationen igen. Som student kan du heller inte begära att ett godkänt betyg ska ändras till ett underkänt betyg.

Om du har underkänts två gånger i ett prov (tex en tentamen eller ett PM) för en kurs eller del av kurs så har du vid nästa omprovstillfälle rätt att hos studierektor vid idé- och samhällsstudier begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det.

Datum och tider för omprov och uppsamlingsprov

Tiden för prov och omprov meddelas alltid av ansvarig lärare på den kurs eller det moment du läser. Uppsamlingsprov koordineras vanligen med andra kurser i ämnet, och du anmäler dig då via studieadministratörerna (se instruktioner för varje ämne). I vissa fall erbjuds inte särskilda uppsamlingstillfällen, utan uppsamlingsproven genomförs istället inom ramen för de provtillfällen som ges nästa gång kursen hålls.

Vad som gäller för uppsamlingsproven för varje ämne hittar du här

Tips!

Har du blivit underkänd eller missat att göra examinationer? Ta då så tidigt som möjligt reda på när nästa provtillfälle kommer. Att veta vilka hållpunkter du har gör det lättare att planera dina studier på ett effektivt sätt.

Ifall flera lärare är inblandade i kursen är det kursansvarig lärare du ska vända dig till för att få veta när du kan göra omprov och uppsamlingsprov. Ofta kan även studieadministratörerna hjälpa till med att upplysa om tider och datum för de olika provtillfällena. Kontaktinformation hittar du på sidan Vem ska jag fråga.