"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omregistrering

Här kan du, som läst kurser som ges av Institutionen för informatik (kurskoder som börjar med 2IN), ansöka om omregistrering på våra kurser.

Observera att detta gäller de kurser som ges av Institutionen för informatik. Har du läst kurser som ges av andra institutioner, så vänder du dig till dessa för att få hjälp med omregistrering på deras kurser.

Provtillfällen utöver ordinarie prov, omprov och uppsamlingsprov kan erbjudas i mån av plats, och när särskilda skäl föreligger. I praktiken ges i dessa särskilda fall en studentdispens att skriva ett nytt prov i samband med ett nytt kurstillfälle under ordinarie terminstid. För att erhålla denna möjlighet måste den studerande således ansöka om dispens för att få omregistreras på den aktuella kursen via formuläret nedan.

Ansökan till omregistrering

Formellt är omregistrering lärosätets dokumentation av en students avsikt och rätt att delta i undervisning och examination på samma kurs en andra, tredje etc. gång. Beslut om students rätt till omregistrering fattas av berörd institution. Mer information finns i "Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå" som du hittar i Regelverket.

Notera att omregistrering på kurser i informatik primärt beviljas de studenter som har särskilda skäl (exempelvis studenter som haft sjukfrånvaro, följer en individuell studieplan, eller skall ansöka om examen). Övriga studenter uppmanas att i första hand anmäla sig till uppsamling.

Inkomna ansökningar om omregistreringar via ovanstående formulär behandlas av studierektor i samråd med studievägledaren. Besked ges normalt via e-post inom 10 arbetsdagar.

Senast uppdaterad: 2023-04-25