"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Våra studentföreningar

För studenter vid Institutionen för informatik finns det två aktiva studentföreningar du kan engagera dig i beroende på vilken utbildning du går. För studenter vid Digital Medieproduktion, Systemvetenskapliga programmet och våra masterprogram är det föreningen Umsys som gäller och för studenter vid Beteendevetenskapliga programmet BIT-föreningen.

BIT-föreningen

BIT-föreningen är en studentförening som verkar för de studenter som studerar det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Bitföreningen ingår i beteendevetarsektionen BetSek.

Vårt syfte som förening, är att tillsammans med våra medlemmar skapa en större sammanhållning mellan programmets studenter och årskurser. Detta görs genom att arrangera aktiviteter och sittningar där vi kan umgås utanför skolmiljön.

Här hittar ni mer info om BIT-föreningen:

BIT-föreningen på Facebook
BIT-föreningen på Instagram

UMSYS

Umeå Medie- och Systemvetarförening, eller UMSYS, är en förening för studenter som studerar Digital Medieproduktion, Systemvetenskap eller masterprogrammen vid Umeå Universitet. Umsys ingår i Samsek, en sektionsförening på fakultetsnivå inom Umeå Universitet.

Umsys verkar för en bra utbildning för studenter som läser både program och fristående kurser vid institutionen för Informatik. Därför är vårt mål att skapa en så rolig och lärorik studietid som möjligt. Umsys fixar bl a sittningar och studieresor för medlemmarna under studietiden.

Här hittar ni mer information om UMSYS:

UMSYS webbsida
UMSYS på Facebook

 

Senast uppdaterad: 2023-04-25