Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fristående kurser

Kurser på grundnivå

Arbetsrätt 1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Basic EU Law, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Beskattningsrätt 1, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Juridik
Comparative Law, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Den svenska modellen och arbetsrättens internationalisering, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Förvaltningsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Handelsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå fortsättningskurs
 • Studietid 100%
Ämne: Handelsrätt Juridik
Idrottsjuridik, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Introduction to Swedish Law, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Juridisk översiktskurs, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 50%; 100%
 • Studieform Ges även på distans
Ämne: Juridik
Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Victimology, 15 hp
 • Nivå Kurs, Grundnivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik

Kurser på avancerad nivå

Anställningsavtalets rättsliga reglering, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Balance of Power and Constitutional Enforcement, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Barnrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
 • Studieform Distans
Ämne: Juridik
Beskattningsrätt II, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Ekonomisk familjerätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Förhandling och tvistelösning på arbetsmarknaden, 7.5 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 50%
Ämne: Juridik
Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Human Rights Law, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
International Commercial Arbitration, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Internationell handelsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Juridik inom fastighetsbildning och markexploatering, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Kommersiell avtals- och marknadsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Kommersiell EU-rätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Kredit- och exekutionsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Kriminologi och viktimologi för jurister, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Kriminologi Juridik
Migrationsrätt, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Rule of Law, Constitutionalism and Fundamental Principles, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Straffprocess, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik
Straffrätt i kontext, 15 hp
 • Nivå Kurs, Avancerad nivå
 • Studietid 100%
Ämne: Juridik