Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om Receptarieprogrammet 180 hp

 1. Receptarieprogrammet 180 hp vid Umeå universitet är en distansutbildning, vad innebär det? Hur ofta är det obligatoriska träffar i Umeå?

  Svar: Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, apotekspraktiken och vissa valbara kurser. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Detta innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten, men dessa studier kommer att kompletteras med fysiska träffar då laborationer, muntliga redovisningar och liknande moment genomförs i Umeå.

  Träffar i Umeå för laborativa och andra moment anordnas två till fem gånger per termin. Resor och boende under de fysiska träffarna betalar studenten för själv.

 2. Vad innebär heltidsstudier då det är en distansutbildning?

  Svar: Heltidsstudier innebär 40 timmars studier per vecka i beräknad tidsåtgång. Alla individuella delar kan förläggas på valfri tid under veckan. Lärarledda aktiviteter, gruppdiskussioner, obligatoriska moment mm schemaläggs alltid på kontorstid. Dessa förekommer olika ofta på olika kurser, ibland är det schemalagda träffar på nätet flera gånger samma vecka medan andra kurser har något färre tillfällen.

 3. Vilka kurser behöver jag ha läst för att uppfylla särskild behörighet för receptarieprogrammet 180 hp?

  Svar: Se rubriken "Anmälan och behörighet". Särskild behörighet för receptarieprogrammet är: Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 1a / 1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 11/A11).

  Observera att Naturkunskap inte motsvarar någon av ovanstående kurser. Kontakta Umeå universitets centrala studievägledning eller din lokala studievägledare för att få veta hur du kan läsa upp särskild behörighet på tekniskt basår eller på komvux.

 4. Hur har antagningspoängen sett ut tidigare år?

  Svar: Antagningsstatistik hittar du enklast på http://statistik.uhr.se/ Där kan du på egen hand skriva in vilka utbildningar du är intresserad av och få upp antagningspoängen för alla utbildningsorter och vid de olika urvalstillfällena. Observera att detta är de siffror som gällt tidigare år. Kommande års antagningspoäng styrs av hur många som ansöker och vilka meriter de ansökande har.

 5. Hur görs urvalet för receptarieprogrammet?

  Svar: Urval görs vid fler sökande än antalet platser. Urvalet fördelas på Betyg 67 procent och Högskoleprov 33 procent. Du kan logga in på www.antagning.se för att se vilken/vilka urvalsgrupper du tillhör.

 6. Går det att kombinera jobb med studierna på receptarieprogrammet?

  Svar: Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Alla schemalagda och lärarledda aktiviteter är förlagda på kontorstid då du förutsätts kunna delta. Det är därför svårt att hinna med att kombinera studierna med arbete i någon större utsträckning.

 7. Jag har fått en reservplats på receptarieprogrammet. Hur går reservantagning på receptarieprogrammet till?

  Svar: Efter urval 2 antas reserver om det blir sena avhopp fram till och med två första veckorna på terminen. Reservantagning görs utifrån reservlistans nummerordning efter urval 2, den går inte att ändra på. Om det blir en reservplats ledig åt dig kommer studievägledare för programmet att ringa dig och/eller e-posta att det finns en plats ledig. Kontaktuppgifter som du angett vid ansökan kommer att användas. Håll därför koll på telefon och e-post även 1-2 veckor in i september om du står på reservplats.

 8. Jag har läst kurser sedan tidigare som jag vill ansökan om att tillgodoräkna inom Receptarieprogrammet. Hur gör jag för att ansöka om tillgodoräknande?

  Svar: Du kan tyvärr inte få något förhandsbesked om vilka kurser du eventuellt kan tillgodoräkna dig. Ansökan om tillgodoräknande bedöms först när du antagits till programmet. Du kan på egen hand titta på de kursplaner som finns för kurserna på programmet och jämföra mot de kurser du läst. När du antagits kan du sedan skicka in ansökan om tillgodoräknande där du anger vilka genomförda kurser som ska ligga till grund för tillgodoräknande av specificerade kurser på programmet. Kursplaner inom receptarieprogrammet hittar du under rubriken "Kurser inom programmet" på denna sida

Vanliga frågor om Masterprogrammet i farmaci 120 hp

 1. Masterprogrammet i farmaci är en distansutbildning, vad innebär det? Hur ofta är det obligatoriska träffar i Umeå?

  Svar: Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, examensarbetet och vissa valbara kurser. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Detta innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten, men dessa studier kommer att kompletteras med fysiska träffar då laborationer, muntliga redovisningar och liknande moment genomförs i Umeå.

  De fysiska träffarna sker i Umeå. Träffar i Umeå för de laborativa momenten anordnas två till fem gånger per termin. Examensarbetet och apotekspraktiken kan behöva göras i Umeå eller på annan ort än din bostadsort beroende på platstillgång. Resor och boende under de fysiska träffarna betalar studenten för själv.

 2. Vad innebär heltidsstudier då det är en distansutbildning?

  Svar: Heltidsstudier innebär 40 timmars studier per vecka i beräknad tidsåtgång. Alla individuella delar kan förläggas på valfri tid under veckan. Lärarledda aktiviteter, gruppdiskussioner, obligatoriska moment mm schemaläggs alltid på kontorstid. Dessa förekommer olika ofta på olika kurser, ibland är det schemalagda träffar på nätet flera gånger samma vecka medan andra kurser har något färre tillfällen.

 3. Jag är legitimerad receptarie och har jag jobbat på apotek men är nu sugen på att vidareutbilda mig. Kan jag tillgodoräkna mig apotekspraktiken?

  Svar: För apotekarexamen krävs totalt 26 veckors apotekpraktik för att examen ska vara godkänd i EU. Vi räknar in era 10 veckor från Receptarieexamen, därför innehåller Masterprogrammet i farmaci endast 16 veckor apotekspraktik. Om du arbetat minst 6 veckor på apotek som leg.receptarie kan du ansöka om tillgodoräknande för 6 veckor av praktiken på masterprogrammet. Övriga 10 veckor apotekspraktik behöver då göras för att nå upp till apotekarexamen.

  Praktiken är mycket uppskattad av våra studenter trots att många arbetat många år på apotek som receptarie eftersom ni lär er många nya teoretiska kunskaper under era ytterligare 2 års studier som ni nu får chansen att testa i praktiken under lugnare former än vad man brukar ha möjlighet till i vanliga arbetslivet. Meningen är att ni utgår från egen kunskapsnivå och väljer att fokusera mest på de områden som ni vill utvecklas mer inom. Kursen innehåller många uppgifter med fokus på att ni ska få utforska er nya roll som apotekare.

 4. Går det att kombinera jobb med studierna?

  Svar: Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Alla schemalagda och lärarledda aktiviteter är förlagda på kontorstid då du förutsätts kunna delta. Det är därför svårt att hinna med att kombinera studierna med arbete i någon större utsträckning.

 5. Jag har receptarieexamen 180 hp från ett annat universitet än Umeå, kan jag ändå söka in till Masterprogrammet i farmaci?

  Svar: Se rubriken "Anmälan och behörighet". För att vara behörig för Masterprogrammet i farmaci krävs "avlagd receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska."

  Det spelar ingen roll vid vilket universitet i Sverige som du har tagit din receptarieexamen 180 hp. Med motsvarande examen menas exempelvis receptarieexamen 180 hp från Norge eller Finland.

 6. Hur görs urvalet till Masterprogrammet i farmaci?

  Svar: Urval görs vid fler sökande än antalet platser. Urvalet görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng per sista anmälningsdag (för avancerad nivå 30-285 hp). Det betyder att alla högskolepoäng som är inrapporterade och klara senast 15 april kommer att räknas med inför höstens antagning.

 7. Vilka högskolepoäng räknas vid urvalet till Masterprogrammet i farmaci?

  Svar: ALLA avklarade högskolepoäng från svenska universitet och högskolor som är inrapporterade 15 april kommer att räknas med automatiskt. Utöver receptarieexamen 180 hp spelar det ingen roll vilka ämnen de resterande högskolepoängen är inom. För att öka dina chanser att bli antagen kan du läsa fler högskolepoäng än receptarieprogrammets kurser. Det går max att konkurrera med 285 hp.

  Om du har avklarade kurser från utländska universitet syns inte dessa i antagningssystemet. För att dessa kurser ska kunna räknas med i urvalet behöver du skicka in komplettering till www.antagning.se i god tid så att dessa kurser kan räknas med i din ansökan till Masterprogrammet i farmaci. När det bli konkurrens om platserna kollar Antagningen vid Umeå universitet på de utländska meriterna och översätter dem till svenska högskolepoäng så att ditt meritvärde ökar.

 8. Jag läser receptarieprogrammet 180 hp och beräknas bli klar i juni och vill läsa vidare till apotekare direkt i höst om jag blir antagen. Är jag behörig? Hur kommer mina poäng att räknas för behörighet och urval när jag söker in till Masterprogrammet i farmaci med sista ansökningsdag 15 april?

  Svar: Om du läser receptarieprogrammet just nu och beräknas bli klar i juni kan du bli behörig med villkor. Det betyder att du senast vid uppropet för Masterprogrammet i farmaci måste kunna visa upp att du tagit ut receptarieexamen 180 hp.

  Eftersom du inte läst klart sista kursen på receptarieprogrammet innan 15 april kommer du att kunna konkurrera med det antalet högskolepoäng som dittills är inrapporterade. Det betyder att om du klarat alla kurser utom den sista 15 hp kursen på receptarieprogrammet har du 165 hp att konkurrera med istället för 180 hp om du redan tagit ut din receptarieexamen.

 9. Kan jag få förtur för att jag har sökt in till Masterprogrammet i farmaci flera gånger tidigare utan att blivit antagen?

  Svar: Nej, det går inte att få förtur i antagningen. Antagningen görs på lika villkor för alla sökande inför varje antagningsomgång.

 10. Jag har fått en reservplats på Masterprogrammet i farmaci. Hur går reservantagningen till?

  Svar: Efter urval 2 antas reserver om det blir sena avhopp fram till och med två första veckorna på terminen. Reservantagning görs utifrån reservlistans nummerordning efter urval 2, den går inte att ändra på. Om det blir en reservplats ledig åt dig kommer studievägledare för programmet att ringa dig och/eller e-posta att det finns en plats ledig. Kontaktuppgifter som du angett vid ansökan kommer att användas. Håll därför koll på telefon och e-post även 1-2 veckor in i september om du står på reservplats.

 11. Jag har läst kurser, utöver receptarieexamen, sedan tidigare som jag vill ansökan om att tillgodoräkna inom Masterprogrammet i farmaci. Hur gör jag för att ansöka om tillgodoräknande?

  Svar: Du kan tyvärr inte få något förhandsbesked om vilka kurser du eventuellt kan tillgodoräkna dig. Ansökan om tillgodoräknande bedöms först när du antagits till programmet. Du kan på egen hand titta på de kursplaner som finns för kurserna på programmet och jämföra mot de kurser du läst. När du antagits kan du sedan skicka in ansökan om tillgodoräknande där du anger vilka genomförda kurser som ska ligga till grund för tillgodoräknande av specificerade kurser på programmet.

  Kursplaner inom Masterprogrammet i farmaci hittar du under rubriken "Kurser inom programmet" på denna sida 

  Observera att det endast är kurser UTANFÖR din receptarieexamen 180 hp som du kan ansökan om tillgodo för eftersom en kurs endast får förekomma en gång i samma examen. Eftersom apotekarexamen/masterexamen i farmaci via Umeå universitet räknar in din receptarieexamen som de första tre åren är dessa kurser redan inräknade.

Vanliga frågor om Apotekarprogrammet 300 hp

 1. Apotekarprogrammet vid Umeå universitet är en distansutbildning, vad innebär det? Hur ofta är det obligatoriska träffar i Umeå?

  Svar: Utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, apotekspraktiken och vissa valbara kurser. Studenterna samlas minst en gång per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment via nätet. Detta innebär att du kommer att bedriva merparten av studierna på hemorten, men dessa studier kommer att kompletteras med fysiska träffar då laborationer, muntliga redovisningar och liknande moment genomförs i Umeå.

  De fysiska träffarna sker i Umeå. Träffar i Umeå för de laborativa momenten anordnas två till fem gånger per termin. Examensarbetet och apotekspraktiken kan behöva göras i Umeå eller på annan ort än din bostadsort beroende på platstillgång. Resor och boende under de fysiska träffarna betalar studenten för själv.

 2. Vad innebär heltidsstudier då det är en distansutbildning?

  Svar: Heltidsstudier innebär 40 timmars studier per vecka i beräknad tidsåtgång. Alla individuella delar kan förläggas på valfri tid under veckan. Lärarledda aktiviteter, gruppdiskussioner, obligatoriska moment mm schemaläggs alltid på kontorstid. Dessa förekommer olika ofta på olika kurser, ibland är det schemalagda träffar på nätet flera gånger samma vecka medan andra kurser har något färre tillfällen.

 3. Vilka kurser behöver jag ha läst för att uppfylla särskild behörighet för apotekarprogrammet 300 hp?

  Svar: Se rubriken "Anmälan och behörighet". Särskild behörighet för apotekarprogrammet är: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D. Eller: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 13/A13)

  Observera att Naturkunskap inte motsvarar någon av ovanstående kurser. Kontakta Umeå universitets centrala studievägledning eller din lokala studievägledare för att få veta hur du kan läsa upp särskild behörighet på tekniskt basår eller på komvux.

 4. Hur har antagningspoängen sett ut tidigare år?

  Svar: Antagningsstatistik hittar du enklast på http://statistik.uhr.se/ Där kan du på egen hand skriva in vilka utbildningar du är intresserad av och få upp antagningspoängen för alla utbildningsorter och vid de olika urvalstillfällena. Observera att detta är de siffror som gällt tidigare år. Kommande års antagningspoäng styrs av hur många som ansöker och vilka meriter de ansökande har.

 5. Hur görs urvalet för apotekarprogrammet?

  Svar: Urval görs vid fler sökande än antalet platser. Urvalet fördelas på Betyg 67 procent och Högskoleprov 33 procent. Du kan logga in på www.antagning.se för att se vilken/vilka urvalsgrupper du tillhör.

 6. Går det att kombinera jobb med studierna på apotekarprogrammet?

  Svar: Utbildningen förutsätter att du studerar på heltid. Alla schemalagda och lärarledda aktiviteter är förlagda på kontorstid då du förutsätts kunna delta. Det är därför svårt att hinna med att kombinera studierna med arbete i någon större utsträckning.

 7. Jag har fått en reservplats på apotekarprogrammet. Hur går reservantagningen till?

  Svar: Efter urval 2 antas reserver om det blir sena avhopp fram till och med två första veckorna på terminen. Reservantagning görs utifrån reservlistans nummerordning efter urval 2, den går inte att ändra på. Om det blir en reservplats ledig åt dig kommer studievägledaren för programmet att ringa dig och/eller e-posta att det finns en plats ledig. Kontaktuppgifter som du angett vid ansökan kommer att användas. Håll därför koll på telefon och e-post även 1-2 veckor in i september om du står på reservplats.

 8. Jag har läst kurser sedan tidigare som jag vill ansökan om att tillgodoräkna inom apotekarprogrammet. Hur gör jag för att ansöka om tillgodoräknande?

  Svar: Du kan tyvärr inte få något förhandsbesked om vilka kurser du eventuellt kan tillgodoräkna dig. Ansökan om tillgodoräknande bedöms först när du antagits till programmet. Du kan på egen hand titta på de kursplaner som finns för kurserna på programmet och jämföra mot de kurser du läst. När du antagits kan du sedan skicka in ansökan om tillgodoräknande där du anger vilka genomförda kurser som ska ligga till grund för tillgodoräknande av specificerade kurser på programmet. Kursplaner inom apotekarprogrammet hittar du under rubriken "Kurser inom programmet" på denna sida.