Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontrollera att Umeå universitet har rätt e-postadress till dig!

I och med att Umeå universitet har bytt till nya Ladok kan det hända att den e-postadress du har använt för dina studier här inte längre är densamma som finns i Ladok. Det kan påverka möjligheten att få aviseringar från Cambro eller Moodle. Därför måste du logga in och kontrollera din e-postadress.

I mitten av december 2018 gick Umeå universitet över till en ny version av Ladok, systemet där dina kurser, program, och andra uppgifter om dina studier finns lagrade. Där finns också din e-postadress.

I den nya versionen sattes automatiskt en e-postadress för dig som troligen inte är samma som du tidigare har valt för dina kontakter med Umeå universitet. Det medför bland annat att e-post som gäller dina studier kan ha skickats efter den 6 december till en e-postadress som du inte bevakar i stället för den du brukar använda. Det gäller även utskick från alla våra studenttjänster, exempelvis lärplattformarna (Cambro och Moodle).

Logga in i Ladok och kontrollera din e-postadress

För att du framöver ska få e-post från lärplattformarna eller institutionen till den adress du vill använda måste du själv kontrollera och eventuellt ändra e-postadress i Ladok. Läser du en kurs just nu så måste du göra det här så fort som möjligt. Gör så här:

  1. Gå till www.student.ladok.se.
  2. Välj Umeå universitet som lärosäte i listan.
  3. Logga in med ditt Umu-id och lösenord.
  4. Välj Mina uppgifter.
  5. Klicka på Ändra kontaktvägar.
  6. Ange den e-postadress du använder*.
  7. Klicka Spara.

* Du kan välja vilken e-postadress du vill, så länge som det är en adress som du bevakar. Har du tidigare använt din '[Umu-id]@student.umu.se'-adress kan du välja den även fortsättningsvis om du vill. Observera - du ska inte använda '[Umu-id]@ad.umu.se'! Det är en adress som bara är till för att identifiera dig i universitetets datasystem.

Vänligen notera att den adress du väljer blir samma för din kommunikation med alla svenska universitet och högskolor där du är eller har varit student.

Det kan dröja några timmar innan adressen du valt i Ladok syns för dig när du går in i Cambro eller Moodle, men så fort du ändrat adressen i Ladok så är det till den adressen du kommer att få eventuella meddelanden från Cambro eller Moodle.

Meddelanden som eventuellt har skickats efter 6 december till din tidigare valda e-postadress kan du tyvärr inte få igen. Om du väntar på meddelanden från din lärare kan du behöva kontakta honom eller henne och be att få informationen.

Väntar du på e-postmeddelanden från universitetet? Kontrollera din skräppost

Om du har sett till att din e-postadress är korrekt i Ladok men ändå inte får meddelanden från din lärare eller någon annan inom universitetet, så titta i din skräppost-mapp (spam). Hittar du meddelanden från universitetet där så ska du flytta dem till inboxen, eftersom många e-posttjänster tömmer skräppostmappen automatiskt efter någon tid.

Lägg till domänen (umu.se) som betrodd avsändare om det är möjligt i ditt e-postprogram. Det kan minska risken för att meddelanden från Umeå universitet hamnar i skräpposten.

Varför händer det här?

Till och från kan företag som tillhandahåller e-posttjänster "gråmarkera" e-post som kommer från umu.se-adresser. Det kan bero på att e-posttjänsten (exempelvis Hotmail, Live, Gmail) vid något tillfälle har tagit emot väldigt många e-postmeddelanden från en umu.se-adress, så att företaget har bedömt sådana meddelanden som skräppost. Det här är ett problem som tyvärr drabbar de flesta större organisationer från tid till annan.