Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbeten

E-publicering 

Läs mer på universitetsbibliotekets hemsida

Om examensarbete

Examensarbetet innefattar vetenskapliga studier av pedagogisk verksamhet.

Efter kursen ska den studerande ha utvecklat och fördjupat det vetenskapliga förhållningssätt som tillägnats i tidigare studier. Arbetet skall anknyta till lärarutbildningen som helhet och till VFU-studiernas erfarenheter. Studenten skall även ha utvecklat sin förmåga att kritiskt granska, samt föra ett vetenskapligt samtal om examensarbetet. Under arbetet i kursen ska studenten utveckla kompetens att följa etiska principer i samarbetet med informanter, handledare, opponent och examinator.

Krav för examensarbetet regleras i utbildningsplan för respektive program.