Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning. Denna omfattning av förebyggande röstvård finns inte vid någon annan lärarutbildning i landet.

Rösten är ett av lärarens viktigaste verktyg. Din röst kan fängsla och inspirera, men också frustrera och irritera. Din röstkvalité påverkar alltså hur eleverna tar till sig undervisningen.

Att vara lärare kan slita på rösten. Med en god röstteknik och kunskap om rösten samt röstergonomi ökar dock chansen till en hållbar röst som räcker ett helt arbetsliv. Med röstergonomi menas alla de åtgärder som optimerar förutsättningarna för bra talkommunikation.

Vid flera tillfällen under lärarutbildningen, med start första terminen, får studenterna möjlighet att utveckla sin kunskap och färdighet angående röstanvändning i läraryrket med hjälp av övningar och diskussioner i grupp. Alla studenter erbjuds dessutom en röstlaboration som ger ökad kunskap om den egna rösten och talet. Under hela utbildningen finns möjligheten att få kostnadsfri hjälp av logoped att utveckla sin röst eller sitt uttal.

Detta erbjudande gäller alla lärarprogram förutom speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammet.

De två legitimerade logopederna har sina kontor i Humanisthuset, på plan 2. Rumsnumren är HA 202 och HA 204.