Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Träffar på termin 1 - Hösten 2020 

Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet

Under utbildningen tillkommer också schemalagda kursträffar med stöd av digitala verktyg och via lärplattformar.

Träffarna på första kursen, Introduktion till det specialpedagogiska fältet, kommer att ske digitalt. Samma tider och datum gäller.

Det är ännu inte beslutat hur det kommer att se ut för resterande kurser under terminen. Ni kommer att få information så snart det är bestämt.

Under utbildningen tillkommer också schemalagda kursträffar med stöd av digitala verktyg och via lärplattformar.

Vecka 36

Måndag 31 augusti kl. 13.00 till fredag 4 september kl. 15.00
Start Introduktion Det specialpedagogiska fältet 7, 5 hp

Vecka 40

Måndag 28 september kl.13.00 till onsdag 30 september klockan 12.00
Avslut Introduktion Det specialpedagogiska fältet 7,5 hp

Onsdag 30 september kl. 13.00 till fredag 2 oktober kl. 15.00
Start Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion 15 hp

Vecka 44

Måndag 26 oktober kl. 13.00 till fredag 30 oktober kl. 15.00
Fortsättning Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion

Vecka 49

Måndag 30 november kl. 13.00 till tisdag 1 dec kl. 17.00
Avslut Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion

Onsdag 2 dec kl. 08.30 till fredag 4 dec kl. 15.00
Start Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer 7,5 hp

Vecka 02

Måndag 11 jan kl. 13.00 till onsdag 13 jan kl. 12.00
Avslut Neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer

Specialpedagogprogrammet:
Onsdag 13 jan kl. 13.00 till fredag 15 jan kl. 15.00
Start 6SP057 Specialpedagogiska kunskapsområden 7,5 hp

Speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning
Onsdag 13 jan kl. 13.00 till fredag 15 jan kl. 15.00
Start 6SP049 Att utveckla lärande i skola och vardag 15 hp

Speciallärarprogrammet inriktning matematik
Onsdag 13 jan kl. 13.00 till fredag 15 jan kl. 15.00

Start 6PE198 Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8 hp

Speciallärarprogrammet inriktning språk-, skriv- och läsutveckling
Onsdag 13 jan kl. 13.00 till fredag 15 jan kl. 15.00
Start 6LI004 Språk-, läs- och skrivutveckling för speciallärare 30 hp