Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå folkskoleseminariums minnesfond

Lärarhögskolan utlyser två stipendier á 5 000 kronor ur Umeå folkskoleseminariums minnesfond.

Lärarhögskolan utlyser två stipendier á 5 000 kronor ur Umeå folkskoleseminariums minnesfond.

Enligt fondens stadgar ska stipendier företrädesvis betalas ut till nedanstående aktiviteter.

  • Stipendier åt därav förtjänta studerande
  • Hjälp åt studerande för studieresa inom- eller utomlands
  • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för de studerande gemensamt ändamål
  • Förvärv av materiel eller andra saker

För att kunna beviljas medel ur fonden ska du vara aktivt studerande vid lärarutbildningen vid Umeå universitet.

Observera att stipendier inte får beviljas för redan genomförd aktivitet.

Ansökan ska vara Umeå universitet tillhanda senast måndagen den 15 november 2021. Ansökan ska innehålla ett utdrag ur studiedokumentationssystemet Ladok som visar att du är aktivt studerande samt ett brev där du beskriver vad du vill använda ett stipendium till och varför.

Om fler godkända ansökningar kommer in än utlysta medel kommer urvalet att ske genom lottning.

Ansökan sänds via e-post till medel@diarie.umu.se eller till

Registrator
Umeå universitet
901 87 Umeå

Ange dnr 2.1.6-1969-21 i din ansökan.

För frågor kontakta Boa Drammeh, boa.drammeh@umu.se, på Lärarhögskolans kansli.

 

Webbadress: https://www.umu.se/lararhogskolan/