Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

För dig som är antagen till VAL vid Umeå universitet

Här hittar du som är antagen till VAL vid Umeå universitet mer information om din kurs, schema och kontaktpersoner.

Din studieplan

Din individuella studieplan hittar du i Studieplansverktyget. Där kan du se din väg mot examen och vilka kurser du ska studera. 

Schema och kursinformation

Här hittar du vanligt förekommande kurser inom VAL-utbildningen. Om du inte hittar just din kurs sök på kurskod i sökfältet i sidhuvudet.

UVK-kurser (utbildningsvetenskaplig kärna)

6PE294, UTBILDNINGENS VILLKOR OCH SAMHÄLLELIGA FUNKTION (tidigare 6PE176) 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Schema och information om kursen

Digitala kursträffar:

 • 2021-08-30: kl 09.30-15.00
 • 2021-10-11: kl. 13.00-17.00
 • 2021-10-12: kl. 08.30-15.00
 • 2021-11-01: kl. 13.00-15.00

 

6PE295, PROFESSION, LEDARSKAP OCH UNDERVISNING (tidigare 6PE179) 7,5 hp

Kursansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Schema och information om kursen 

Kursträffar:

 • 21-11-02: kl 15.00-16.30, digital träff
 • Digital träff under kursen kommer att genomföras, för frågestund. Datum och tid för denna träff meddelas studenterna vid kursstart.
 • 22-01-12–22-01-13: kl 13.00-17.00 dag 1 och 08.30-12.00 dag 2, fysisk träff.

 

6PE305, 6PE306, UNDERVISNING OCH LÄRANDE – LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK (tidigare 6PE180, 6PE181) 7,5 hp

Kursansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Schema och information om kursen 

Digitala kursträffar:

 • 2021-08-31: kl 13.00-16.00. 
 • 2021-09-29–2021-09-30: kl 08.30-14.00 dag 1 och kl 13.00-17.00 dag 2.
 • 2021-10-25: kl 08.30-17.00.
 • 2021-11-01: inlämning av hemtentamen.

 

6PE309, 6PE310, VETENSKAP OCH KUNSKAP (tidigare 6DI020, 6DI021) 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Schema för kursen hittar du via denna länk fyra veckor innan kursstart på TimeEdit. Sök på Kurstillfälle och ange 6DI020.

Digitala kursträffar:

 • 2021‐11‐02–2021-11-03: kl. 13.00-17.00, dag 1 och kl. 08.30-15.00 dag 2.
 • Digitala träffar under kursen. Datum och tider bestäms tillsammans med studenterna vid kursstart.
 • 2022-01-13–2022-01-14: kl. 10.00-17.00 dag 1 och 08.30-12.00 dag 2.

 

6PE296, 6PE297, SPECIALPEDAGOGIK I PEDAGOGISKA VERKSAMHETER, (tidigare 6PE177, 6PE178) 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Schema och information om kursen 

Digitala kursträffar:

 • 2021-08-30: kl 10.00-17.00.
 • 2021-10-05–2021-10-06: kl 10.00-17.00 dag 1 och kl. 08.30-15.00 dag 2.
 • 2021-10-29: kl. 10.00-17.00.

 

6PE286, 6PE298, BEDÖMNING (tidigare 6DI018, 6DI019) 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Schema för kursen hittar du via denna länk fyra veckor innan kursstart på TimeEdit. Sök på Kurstillfälle och ange 6DI018 eller 6DI019.

Digitala kursträffar:

 • 2021-11-02: kl. 13.00-16.00. Kursintroduktion och formativa momentet startar.
 • 2021-11-19: kl. 13.00-17.00. Examinerande seminarium.
 • 2021-11-26: kl. 13.00-17.00. Examinerande seminarium.
 • 2021-12-01: kl. 13.00-17.00. Examinerande seminarium.
 • 2021-12-03: kl. 09.00-15.00. Summativa momentet startar.
 • 2022-01-13: kl. 08.30-16.30. Examinerande seminarium.

6PE299, 6PE300, EXAMENSARBETE MED ÄMNESDIDAKTISK INRIKTNING (tidigare 6PE248 och 6PE247) 15 hp

Informera kursansvarig i god tid om ditt ämnesval, se välkomstbrev.

Digitala kursträffar:

 • 2021-08-30: kl 10.00-15.00, kursintroduktion.
 • 2021-11-19: kl 09.00-15.00, 70 %-seminarium.
 • 2022-01-07: kl 09.00-15.00, slut-seminarium.

Kursansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Schema och information om kursen

VFU-kurser (verksamhetsförlagd utbildning)

6ES067, Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, 15 hp (VFU), HT 21
50 % takt under hela terminen.

Obs: Ges för sista gången ht 21

6PE120, Att undervisa 1 (VFU), 15 hp
Ges vårterminer. Kursen ges med 50 procents studietakt och genomförs i din egen tjänst med en handledare knuten till dig. Mer information om kursen får du under terminen innan.

På den här sidan finns kursplan

6PE121, Att undervisa 2 (VFU), 15 hp
Ges både höst- och vårterminer. Kursen ges med 50 procents studietakt och genomförs i din egen tjänst med en handledare knuten till dig. Mer information om kursen får du under terminen innan.

På den här sidan finns kursplan


Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen

Ämneskurser för förskolan, årskurs F-3 och 4-6

Svenska

6LÄ064, Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp
Ges höstterminen under hela terminen, 25 % fart.

Kursen innehåller inga digitala eller fysiska träffar. Studietiden är flexibel då kursen inte har schemalagd undervisning.

På den här sidan finns välkomstbrev.

6LÄ065, Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp
Ges höstterminen under hela terminen, 25 % fart.

Digitala kursträffar:

 • 2021-08-30: kl  15.00-16.00
 • 2021-09-15: kl. 14.30-16.30
 • 2021-09-27: kl. 14.30-17.00
 • 2021-10-14: kl. 13.00-17.00
 • 2021-11-22: kl. 14.30-16.30
 • 2021-12-14-15: kl. 14.00-17.00 Varje student deltar en av dagarna. Aktuell dag meddelas 8.00 fredag 10/12.
 • 2021-12-20: kl. 14.30-17.00

På den här sidan finns välkomstbrev.

6LÄ066, Läs- och skrivutveckling med berättande i fokus (åk F-3, 4-6), 7,5 hp
För lärare i åk F-3 och 4-6, 7,5 hp. Ges vt under hela terminen, 25 % fart.

6LÄ067, Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus (åk F-3, 4-6), 7,5 hp
För lärare i F-3 och 4-6.7,5 hp. Ges vt under hela terminen, 25 % fart.

6LÄ068, Läsa och skriva i alla ämnen i åk 4-6 - fokus tematiskt arbete (åk 4-6), 7,5 hp
Ges höstterminen under hela terminen, 25 % fart. Endast digitala kursträffar.

På den här sidan finns välkomstbrev.

Kursansvarig institution: Institutionen för språkstudier

 

Matematik 

6MN054, Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, 15 hp
Ges vt under hela terminen, 50 % fart.

6MN052, Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs F-3, 15 hp
Ges ht under hela terminen, 50 % fart.

6MN053, Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6, 15 hp
Ges ht under hela terminen, 50 % fart.

Kursansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)
Schema för kurserna hittar du via denna länk fyra veckor innan kursstart på TimeEdit. Sök på Kurstillfälle och ange 6MN052, 6MN053 och 6MN054.

Estetiska ämnen 

Bild

6ES082, Bild 1, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

6ES090, Bild 2a, distans, 15 hp, ges ht, 50 % fart

6ES091, Bild 2b, distans, 15 hp, ges vt, 50 % fart

6ES107, Skapande bild, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner


Musik
6MU058, Musik 1, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

6MU059, Musik 2, distans, 30 hp ges ht-vt, 50 % fart

6MU060, Musik 3, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner


Textilslöjd
6TX026, Slöjd 1, textil, 30 hp, ges ht-vt på 50 % fart, fr.o.m. vt21 även vt på 100 % fart

6TX016, Slöjd, textil 2a, distans, 15 hp, ges ht på 50 % fart
 
6TX020, Slöjd, textil 2b, distans, 15 hp, ges vt på 50 % fart

6TX037, Kläddesign, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6TX038, Vävdesign, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6TX030, Väv- och kläddesign fördjupning, 15 hp, ges vt på 50 % fart

6TX025, Textila uttryck, 30 hp, ges ht-vt på 50 % fart

1TX006, Mönsterkonstruktion modellskapande, 7,5 hp, ges ht på 25 % studietakt

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner


Trä- och metallslöjd
6SL035, Slöjd 1, trä- och metall, 30 hp, ges ht-vt på 50 % fart, fr.o.m. vt21 även vt på 100 % fart

6SL021, Slöjd, trä- och metall 2a, distans, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6SL022, Slöjd, trä- och metall 2b, distans, 15 hp, ges vt på 50 % fart

6SL036, Form, färg, estetik och uttryck – utveckla ditt formspråk i trä, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6SL038, Skapandets intryck – utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap, 15 hp, ges vt på 50 % fart

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner

Hem- och konsumentkunskap

6KN023, Hem- och konsumentkunskap, distans A, 30 hp
Ges vt, 100 % fart och ht-vt på 50 % fart.

6KN025, Hem- och konsumentkunskap B, distans, 30 hp
Ges ht på 100 % fart.

6KN028, Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap, 7,5 hp
Ges vt under studievecka 1-5 på 100 % fart.

6KN033, Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap, 7,5 hp
Ges vt under studievecka 6-20 på 33 % fart, läses parallellt med 6KN029.

6KN029, Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap, 15 hp
Ges vt under studievecka 6-20 på 67 % fart, läses parallellt med 6KN033.

Kursansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Information om kurserna med välkomstbrev, kursplaner

Övriga ämneskurser för ämneslärare

Språk

Ska du läsa en kurs i svenska, engelska, spanska, tyska, franska eller något annat språk? Kontakta institutionen för språkstudier för mer information.

Historia och religion

Ska du läsa en kurs i historia eller religion? Kontakta institutionen för idé- och samhällsstudier.

Andra ämneskurser

Ska du läsa någon annan ämneskurs men är osäker på vilken institution du ska vända dig till? Sök på kurskoden i sökfältet i sidhuvudet och gå in på det som heter kursplan. Där står det vilken institution som är ansvarig för kursen.

Lista över alla institutioner och enheter på Umeå universitet

 

Vanliga frågor för dig som är VAL-student vid Umeå universitet

Fler vanliga frågor om VAL hittar du på Lärarutbildning.nu.

Jag är antagen till VAL - hur antas/registreras jag till de kurser jag ska läsa i VAL?

Som VAL-student ska du inte söka till kurser via Antagning.se utan vi ser till att du blir antagen till rätt kurs/rätt kurser inför varje termin, se kurserna i din studieplan. I lärplattformarna kommer "fliken" för kursen upp några veckor före kursstart. Observera att detta inte innebär att du registreras på kursen som du är antagen till, detta gör du endera vid första kursträff eller via självregistrering i enlighet med kursansvarig institutions anvisningar.

Läs mer om registrering på kurs vid Umeå universitet.

Studieplan?

Din individuella studieplan hittar du i Studieplansverktyget. Där kan du se din väg mot examen och vilka kurser du ska studera.

Skaffa Umu-id?

Om du inte har något Umu-id vid Umeå universitet sedan tidigare måste du skaffa sig ett sådant konto. Du kan göra detta från ca 14 dagar före terminsstart. Se instruktioner: www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/ 

Hur gör jag studieuppehåll/studieavbrott från VAL?

Du behöver inte fylla i någon blankett för att anmäla studieuppehåll eller studieavbrott från VAL. Kontakta din VAL-handläggare så kan ni gemensamt justera din individuella studieplan.

Kontakt

Vänd dig till din handläggare om du har frågor.

Förskola och fritidshem, grundskola åk F-3, 4-6.

Ämneslärare praktisk-estetiska ämnen, matematik, naturvetenskap och teknik.

Elisabeth Wallmark
Fakultetssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 14

Ämneslärare humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, yrkeslärare.

Axel Bennhage
Projektledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 32

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om VFU och praktik