Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

För dig som är antagen till VAL vid Umeå universitet

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om VFU

Schema och kursträffar

Hitta schema för nästa kurs, översikt studiegång

Översikten gäller kurser i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK, tidigare AUO). För kurser gällande dina eventuella studier i ditt eller dina ämnen finns information i ditt antagningsbesked. Du kan även se din studieplan i Studieplansverktyget.

Kursträffar UVK-kurser – VAL ULV vt19-vt22 (uppdaterad 200625)

Kurserna inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) ges på distans och med 50 % studietakt. Dessa kurser innehåller som regel två-tre kursträffar per termin på Umeå universitets campus omfattande 2-3 dagar. För dig som eventuellt ska komplettera med studier i ditt eller dina ämnen kan vi inte garantera deltidsstudier även om vi eftersträvar detta.

Övrigt

Från ansökan till kursstart

Utbildningsplan

Vanliga frågor

Jag är antagen till VAL - hur antas/registreras jag till de kurser jag ska läsa i VAL?

Som VAL-student ska du inte söka till kurser via Antagning.se utan vi ser till att du blir antagen till rätt kurs/rätt kurser inför varje termin, se kurserna i din studieplan. I lärplattformen Cambro eller i Moodle kommer "fliken" för kursen upp några veckor före kursstart. Observera att detta inte innebär att du registreras på kursen som du är antagen till, detta gör du endera vid första kursträff eller via självregistrering i enlighet med kursansvarig institutions anvisningar.

Studieplan?

När du är VAL-student vid Umeå universitet och har ett UMU-id kan du logga in i studieplansverktyget och se din studieplan. Det är samma studieplan som du fick per post när du antogs till VAL-projektet. I studieplansverktyget kan du hur din examen byggs upp, vilka tillgodoräknanden vi har beslutat om och vilka kurser du ska läsa. Med ditt UMU-id kan du även logga in i lärplattformar som t ex Cambro eller Moodle, samt i Portalen där du kan se dina registreringar, begära intyg och ansöka om examen.

Skaffa Umu-id?

Om du inte har något Umu-id vid Umeå universitet sedan tidigare måste du skaffa sig ett sådant konto. Du kan göra detta från ca 14 dagar före terminsstart. Se instruktioner: www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/ 

Hur gör jag studieuppehåll/studieavbrott från VAL?

Du behöver inte fylla i någon blankett för att anmäla studieuppehåll eller studieavbrott från VAL. Kontakta din VAL-handläggare så kan ni gemensamt justera din individuella studieplan.