Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

För dig som är antagen till VAL vid Umeå universitet

Här hittar du som är antagen till VAL vid Umeå universitet mer information om din kurs, schema och kontaktpersoner.

Din studieplan

Din individuella studieplan hittar du i Studieplansverktyget. Där kan du se din väg mot examen och vilka kurser du ska studera. 

Schema och kursinformation

Här hittar du vanligt förekommande kurser inom VAL-utbildningen. Om du inte hittar just din kurs sök på kurskod i sökfältet i sidhuvudet.

UVK-kurser (utbildningsvetenskaplig kärna)

6PE294, UTBILDNINGENS VILLKOR OCH SAMHÄLLELIGA FUNKTION, 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Schema och information om kursen

Kursträffar:

 • 2021-08-30 (mån, vecka 35)
 • 2021-11-01 (mån, vecka 44)

6PE295, PROFESSION, LEDARSKAP OCH UNDERVISNING, 7,5 hp

Kursansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Schema och information om kursen 

Kursträffar:

 • 21-11-02: kl 15.00-16.30, digital träff
 • Digitala träffar under kursen erbjuds för frågestunder. Datum och tider bestäms tillsammans med studenterna vid kursstart.
 • 22-01-12–22-01-13: kl 13.00-17.00 dag 1 och 08.30-12.00 dag 2, fysisk träff.

UNDERVISNING OCH LÄRANDE – LÄROPLANSTEORI OCH DIDAKTIK (tidigare 6PE180, 6PE181), 7,5 hp

Kursansvarig institution: Pedagogiska institutionen
Schema och information om kursen 

Kursträffar:

 • 2021-08-31: kl 13.00-16.00, digital träff. 
 • 2021-09-29–2021-09-30: kl 08.30-14.00 dag 1 och kl 13.00-17.00 dag 2, fysisk träff.
 • 2021-10-25: kl 08.30-17.00, fysisk träff.
 • 2021-11-01: inlämning av hemtentamen.

VETENSKAP OCH KUNSKAP (tidigare 6DI020, 6DI021), 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Schema för kursen hittar du via denna länk fyra veckor innan kursstart på TimeEdit. Sök på Kurstillfälle och ange 6DI020.

Kursträffar:

 • 2021‐11‐02–2021-11-03: kl. 13.00-17.00, dag 1 och kl. 08.30-15.00 dag 2, fysisk träff.
 • Digitala träffar under kursen. Datum och tider bestäms tillsammans med studenterna vid kursstart.
 • 2022-01-13–2022-01-14: kl. 10.00-17.00 dag 1 och 08.30-12.00 dag 2, fysisk träff.

6PE177, 6PE178, SPECIALPEDAGOGIK, SOCIALA RELATIONER OCH KOMMUNIKATION, 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Schema och information om kursen 

Kursträffar:

 • 2021-08-30: kl 10.00-17.00, digital träff.
 • 2021-10-05–2021-10-06: kl 10.00-17.00 dag 1 och kl. 08.30-15.00 dag 2, fysisk träff.
 • 2021-10-29: kl. 10.00-17.00, digital träff.

BEDÖMNING (tidigare 6DI018, 6DI019), 7,5 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)

Schema för kursen hittar du via denna länk fyra veckor innan kursstart på TimeEdit. Sök på Kurstillfälle och ange 6DI018 eller 6DI019.

Digitala kursträffar:

 • 21-11-02: Kursintroduktion och formativa momentet startar.
 • 21-11-19: Examinerande seminarium.
 • 21-11-26: Examinerande seminarium.
 • 21-12-01: Examinerande seminarium.
 • 21-12-03: Summativa momentet startar.
 • 21-12-20: Examinerande seminarium.
 • 22-01-13: Examinerande seminarium.

6PE248, 6PE249, EXAMENSARBETE, 15 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)
Schema och information om kursen

EXAMENSARBETE MED ÄMNESDIDAKTISK INRIKTNING (tidigare 6PE248/47), 15 hp

Kursansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV)

Två veckor innan kursstart ska text inlämnas, se Välkomstbrev.

2021-08-30 (mån, v 35) – 2022-01-16 (sön, v 2).

VFU-kurser (verksamhetsförlagd utbildning)

6ES066, Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 1, 15 hp (VFU), VT 21
50 % takt under hela terminen.

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen

6ES067, Ämnesdidaktik i skolpraktiken, del 2, 15 hp (VFU), HT 21
50 % takt under hela terminen.

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen

Att undervisa 1 (VFU), 15 hp

Startar vid terminsstart och löper hela terminen.

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen

Att undervisa 2 (VFU), 15 hp

Ev tillsammans med 6ES067 en termin till. Startar vid terminsstart och löper hela terminen.

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen

Ämneskurser för förskolan, årskurs F-3 och 4-6

Svenska

6LÄ064, Barns språkutveckling (förskola, åk F-3), 7,5 hp
Ges ht under hela terminen, 25 % fart.

6LÄ065, Läs- och skrivinlärning (förskola, åk F-3, 4-6), 7,5 hp
Ges ht under hela terminen, 25 % fart.

6LÄ066, Läs- och skrivutveckling med berättande i fokus (åk F-3, 4-6), 7,5 hp
För lärare i åk F-3 och 4-6, 7,5 hp. Ges vt under hela terminen, 25 % fart.

6LÄ067, Läs- och skrivutveckling med sakprosa och grammatik i fokus (åk F-3, 4-6), 7,5 hp
För lärare i F-3 och 4-6.7,5 hp. Ges vt under hela terminen, 25 % fart.

6LÄ068, Läsa och skriva i alla ämnen i åk 4-6 - fokus tematiskt arbete (åk 4-6), 7,5 hp
Ges ht under hela terminen, 25 % fart.

Kursansvarig institution: Institutionen för språkstudier

 

Matematik 

6MN049, Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6, 15 hp
Ges vt under hela terminen, 50 % fart.

6MN047, Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs F-3, 15 hp
Ges ht under hela terminen, 50 % fart.

6MN048, Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6, 15 hp
Ges ht under hela terminen, 50 % fart.

Kursansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD)
Schema för kurserna hittar du via denna länk fyra veckor innan kursstart på TimeEdit. Sök på Kurstillfälle och ange 6MN049/6MN047/6MN048.

Estetiska ämnen 

Bild

6ES082, Bild 1, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

6ES090, Bild 2a, distans, 15 hp, ges ht, 50 % fart

6ES091, Bild 2b, distans, 15 hp, ges vt, 50 % fart

6ES107, Skapande bild, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner


Musik
6MU058, Musik 1, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

6MU059, Musik 2, distans, 30 hp ges ht-vt, 50 % fart

6MU060, Musik 3, distans, 30 hp, ges ht-vt, 50 % fart

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner


Textilslöjd
6TX026, Slöjd 1, textil, 30 hp, ges ht-vt på 50 % fart, fr.o.m. vt21 även vt på 100 % fart

6TX016, Slöjd, textil 2a, distans, 15 hp, ges ht på 50 % fart
 
6TX020, Slöjd, textil 2b, distans, 15 hp, ges vt på 50 % fart

6TX037, Kläddesign, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6TX038, Vävdesign, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6TX030, Väv- och kläddesign fördjupning, 15 hp, ges vt på 50 % fart

6TX025, Textila uttryck, 30 hp, ges ht-vt på 50 % fart

1TX006, Mönsterkonstruktion modellskapande, 7,5 hp, ges ht på 25 % studietakt

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner


Trä- och metallslöjd
6SL035, Slöjd 1, trä- och metall, 30 hp, ges ht-vt på 50 % fart, fr.o.m. vt21 även vt på 100 % fart

6SL021, Slöjd, trä- och metall 2a, distans, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6SL022, Slöjd, trä- och metall 2b, distans, 15 hp, ges vt på 50 % fart

6SL036, Form, färg, estetik och uttryck – utveckla ditt formspråk i trä, 15 hp, ges ht på 50 % fart

6SL038, Skapandets intryck – utveckla och tala om hantverkets tysta kunskap, 15 hp, ges vt på 50 % fart

Kursansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen
Information om kurserna med välkomstbrev och kursplaner

Hem- och konsumentkunskap

6KN023, Hem- och konsumentkunskap, distans A, 30 hp
Ges vt, 100 % fart och ht-vt på 50 % fart.

6KN025, Hem- och konsumentkunskap B, distans, 30 hp
Ges ht på 100 % fart.

6KN028, Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap, 7,5 hp
Ges vt under studievecka 1-5 på 100 % fart.

6KN033, Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap, 7,5 hp
Ges vt under studievecka 6-20 på 33 % fart, läses parallellt med 6KN029.

6KN029, Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap, 15 hp
Ges vt under studievecka 6-20 på 67 % fart, läses parallellt med 6KN033.

Kursansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Information om kurserna med välkomstbrev, kursplaner

Övriga ämneskurser för ämneslärare

Språk

Ska du läsa en kurs i svenska, engelska, spanska, tyska, franska eller något annat språk? Kontakta institutionen för språkstudier för mer information.

Historia och religion

Ska du läsa en kurs i historia eller religion? Kontakta institutionen för idé- och samhällsstudier.

Andra ämneskurser

Ska du läsa någon annan ämneskurs men är osäker på vilken institution du ska vända dig till? Sök på kurskoden i sökfältet i sidhuvudet och gå in på det som heter kursplan. Där står det vilken institution som är ansvarig för kursen.

Lista över alla institutioner och enheter på Umeå universitet

 

Vanliga frågor för dig som är VAL-student vid Umeå universitet

Fler vanliga frågor om VAL hittar du på Lärarutbildning.nu.

Jag är antagen till VAL - hur antas/registreras jag till de kurser jag ska läsa i VAL?

Som VAL-student ska du inte söka till kurser via Antagning.se utan vi ser till att du blir antagen till rätt kurs/rätt kurser inför varje termin, se kurserna i din studieplan. I lärplattformarna kommer "fliken" för kursen upp några veckor före kursstart. Observera att detta inte innebär att du registreras på kursen som du är antagen till, detta gör du endera vid första kursträff eller via självregistrering i enlighet med kursansvarig institutions anvisningar.

Läs mer om registrering på kurs vid Umeå universitet.

Studieplan?

När du är VAL-student vid Umeå universitet och har ett UMU-id kan du logga in i studieplansverktyget och se din studieplan. Det är samma studieplan som du fick per post när du antogs till VAL-projektet. I studieplansverktyget kan du hur din examen byggs upp, vilka tillgodoräknanden vi har beslutat om och vilka kurser du ska läsa. Med ditt UMU-id kan du även logga in i lärplattformar som t ex Cambro eller Moodle, samt i Portalen där du kan se dina registreringar, begära intyg och ansöka om examen.

Skaffa Umu-id?

Om du inte har något Umu-id vid Umeå universitet sedan tidigare måste du skaffa sig ett sådant konto. Du kan göra detta från ca 14 dagar före terminsstart. Se instruktioner: www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/it-tjanster/umu-id/ 

Hur gör jag studieuppehåll/studieavbrott från VAL?

Du behöver inte fylla i någon blankett för att anmäla studieuppehåll eller studieavbrott från VAL. Kontakta din VAL-handläggare så kan ni gemensamt justera din individuella studieplan.

Kontakt

Vänd dig till din handläggare om du har frågor.

Förskola och fritidshem

Ämneslärare praktisk-estetiska ämnen, matematik, naturvetenskap och teknik

Elisabeth Wallmark
Fakultetssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 14

Ämneslärare humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, yrkeslärare, grundskola åk F-3, 4-6

Jonas Rosén
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 47

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om VFU och praktik