Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ersättning vid resor och dubbelt boende under VFU och praktik

Här hittar du information om vilka regler som gäller för ersättning för resor och dubbelt boende under en VFU- eller praktikperiod.

Regler

Läs noga igenom reglerna nedan och kontakta oss om du har frågor.

 

Rese- och boendeersättning vid praktik upp till en (1) vecka

• Vi beviljar ersättning för Länstrafikens rabattkort (10 resor) eller tåg via Norrtåg vid praktik i Lycksele, Vännäs och Örnsköldsvik

• Boende och pendling kan inte kombineras, men om du väljer dubbelt boende får du ersättning för resa tur och retur
• Boende ersätts med ca: 75kr/natt (proportionerligt nedräknat från månadsersättning)
• Länstrafikens rabattkort gäller bara bussresor, inte tåg 

Rese- och boendeersättning vid praktik fyra (4) veckor eller längre

• Vi beviljar ersättning för Länstrafikens periodkort (månadskort) till din VFU-ort, eller tåg via Norrtåg vid praktik i Lycksele, Vännäs och Örnsköldsvik
• Länstrafikens periodkort gäller både buss och tåg (blå tåg i de fall det finns järnväg)
• Lokaltrafik ersätts ej
• Boende ersätts med maximalt 2406 kr/månad (2022). Nedräknas proportionerligt vid färre antal dagar.
• Boende och pendling kan inte kombineras, men om du väljer dubbelt boende får du ersättning för resa tur och retur

Reseersättning vid tillfälligt boende på praktikorten

• Du får alltid en tur-och returresa till VFU-placering utanför din hemorts lokaltrafikgräns

Ersättning för resor till praktik med egen bil

• Om du är tvungen att använda egen bil (då det saknas kollektiva kommunikationsmedel) får du ersättning enligt Skatteverkets hemsida om skattefri bilersättning; 18,5kr/mil (2020)
- kontakta handläggare på Lärarhögskolans kansli och förankra innan du påbörjar din VFU

• Om du väljer att köra egen bil (eller samåker med annan) får du motsvarande ersättning som kollektiva kommunikationsmedel (Länstrafiken) för perioden ifråga 

Umeå universitets övergripande bidragsregler

Bidragsreglerna gäller samtliga studerande inom lärarutbildningen och studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Umeå universitet. De punkter som upptas ovan är tillämpningar av de anvisningar som fastställts av rektor 2014-06-10 (Dnr 500-1021-13).

Du hittar ovan på Umeå universitets sida; Regelverk

Så ansöker du

1. Fyll i blankett för ansökan

Blankett ansökan ersättning för resor och/eller boende

Blankett försäkran om dubbelt boende

Skicka blanketten till adressen nedan, eller lämna den på Infocenter, Universum:
Lärarhögskolans kansli
Umeå universitet
901 87 Umeå

2. Anmäl konto på Danske Bank

Du måste göra detta för att få pengarna insatta på ditt bankkonto.Om du inte registrerar dig kommer ersättningen via avi till bokföringsadressen.

Så här gör du för att anmäla konto på Danske bank