"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ersättning vid resor och dubbelt boende under VFU och praktik

Här hittar du information om vilka regler som gäller för ersättning för resor och dubbelt boende under en VFU- eller praktikperiod.

Regler

Läs noga igenom reglerna nedan och kontakta oss om du har frågor.

Rese- och boendeersättning vid praktik upp till en (1) vecka

• Vi beviljar ersättning för Länstrafikens rabattkort (10 resor) eller tåg via Norrtåg vid praktik i Vännäs och Örnsköldsvik

• Boende och pendling kan inte kombineras, men om du väljer dubbelt boende får du ersättning för resa tur och retur
• Kostnad för dubbelt boende ersätts med maximalt 3500 kr/månad (2023). Nedräknas proportionerligt vid färre antal dagar.
• Länstrafikens rabattkort gäller bara bussresor, inte tåg
• Kostnad för dubbelt boende ska styrkas med hyreskontrakt/originalkvitton för båda bostäderna samt blanketten avseende Försäkran om dubbelt boende. Blankett: Försäkran om dubbelt boende under VFU.

Rese- och boendeersättning vid praktik fyra (4) veckor eller längre

• Vi beviljar ersättning för Länstrafikens periodkort (månadskort) till din VFU-ort, eller tåg via Norrtåg vid praktik i Vännäs och Örnsköldsvik
• Länstrafikens periodkort gäller både buss och tåg (blå tåg i de fall det finns järnväg)
• Lokaltrafik ersätts ej
• Kostnad för dubbelt boende ersätts med maximalt 3500 kr/månad (2023). Nedräknas proportionerligt vid färre antal dagar.
• Boende och pendling kan inte kombineras, men om du väljer dubbelt boende får du ersättning för resa tur och retur
• Kostnad för dubbelt boende ska styrkas med hyreskontrakt/originalkvitton för båda bostäderna samt blanketten avseende Försäkran om dubbelt boende. Blankett: Försäkran om dubbelt boende under VFU.

Reseersättning vid tillfälligt boende på praktikorten

• Du får alltid en tur-och returresa till VFU-placering utanför din hemorts lokaltrafikgräns

Ersättning för resor till praktik med egen bil

• Om du är tvungen att använda egen bil (då det saknas kollektiva kommunikationsmedel) får du ersättning enligt Skatteverkets hemsida om skattefri bilersättning; 25 kr/mil (2023)
- kontakta handläggare på Lärarhögskolans kansli och förankra innan du påbörjar din VFU

• Om du väljer att köra egen bil där kollektiva kommunikationsmedel finns får du motsvarande ersättning som kollektiva kommunikationsmedel (Länstrafiken) för perioden ifråga 

Umeå universitets övergripande bidragsregler

Bidragsreglerna gäller samtliga studerande inom lärarutbildningen och studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Umeå universitet. De punkter som upptas ovan är tillämpningar av de anvisningar som fastställts av rektor 2014-06-10 (Dnr 500-1021-13).

Du hittar ovan på Umeå universitets sida; Regelverk

Så ansöker du (via digitalt formulär)

Nu införs ett nytt sätt att ansöka om reseersättning eller boendeersättning via digitalt formulär.

Så gör du för att ansöka

Vid frågor kontakta

Senast uppdaterad: 2024-06-13