Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inför din VFU

VFU- och praktikplacering

Utgångspunkten är att du som är student inte får ordna eller byta VFU- eller praktikplacering själv. Det är Lärarhögskolan och skolan/kommunen som ordnar din VFU-placering.

Vi nyttjar hela vårt avtalsområde för VFU placeringar. Avtalsområdet är: Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun och Sollefteå kommun. Studie- och yrkesvägledarstudenter kan vi även placeras i Sundsvalls kommun.
För dig som är student på KPU, yrkeslärarprogrammet och studie- och yrkesvägledarprogrammet finns andra direktiv vad gäller möjligheterna att göra VFU/praktik utanför vårt avtalsområde, tex för distansstudenter. Information om detta ges i anslutning till de kurser som har VFU/praktik.

Du som är lärarstudent kan placeras vid olika skolor, fritidshem eller förskolor under din studietid.

Ta reda på din placering

Logga in i studieplansverktyget för att ta reda på var du blivit placerad.
Ta kontakt med den som är din handledare på skolan i god tid innan VFU:n eller praktiken startar.

Avbrott

Om du av någon anledning avbryter din VFU eller praktik, meddela Lärarhögskolans kansli omgående. Det är också viktigt att du meddelar oss vid studieuppehåll eller studieavbrott.

Registerutdrag från polisen

Beställ ett registerutdrag från polisens belastningsregister. Ta med utdraget på VFU:ns eller praktikens första dag. Utdraget ska överlämnas till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU/praktik. Lämnar du inte in ett registerutdrag så kan du inte erbjudas att göra din VFU/praktik.
Här hittar du blanketten för att beställa registerutdraget

Ansökan om förtur till en viss kommun

Den studerande kan ansöka om förtur om att bli placerad i en kommun inom vårt avtalsområde. Om ansökan beviljas har studenten förtur till VFU eller praktik inom önskad kommun. Detta gäller endast om det finns plats i kommunen.
Läs mer i blanketten om förtur om reglerna och hur du kan ansöka.

Det finns tre sätt att lämna in blanketten:
1. Lämna in direkt över disk på Infocenter (märk kuvert 'VFU-Anmälan om förtur')
2. Inscannad signerad version mailas: Infocenter@umu.se
3. Posta till: VFU-handläggare, Umeå universitet, Lärarhögskolans kansli, 901 87 Umeå

Sista dag att ansöka om förtur är:
Lärarstudenter:
VFU på höstterminen, ansök om förtur senast 15 april
VFU på vårterminen, ansök om förtur senast 15 oktober
Studie- och yrkesvägledarstudenter
VFU på höstterminen, ansök om förtur senast 15 september för praktik 1
VFU på vårterminen, ansök om förtur senast 15 november för praktik 2

Blanketter inlämnade senare än dessa datum kommer vi inte kunna ta hänsyn till om inte akuta situationer uppstår. Det finns tydliga regler för att förtur ska beviljas (specificeras på blanketten). Läkarintygen ska tydligt beskriva varför man inte kan resa till eller bo i annan kommun när man gör sin VFU eller praktik.

Är du lärarstudent och önskar göra VFU utanför Umeå kommun?

Om du önskar göra VFU eller praktik i en annan kommun än Umeå inom vårt avtalsområde är det viktigt att du meddelar namnet på den kommunen via mail till lars.knutsson@umu.se när det gäller ämneslärare  och förskollärare och till stina.berglund@umu.se när det gäller grundlärare.

Dessa önskemål kräver inte att du fyller i en förtursblankett. Man kan inte önska Umeå kommun.

Sista datum att önska är 15/4 för VFU/praktik på hösten och 15/10 för VFU/praktik på våren.

Är du SYV-student och önskar göra praktik utanför Umeå kommun?

Om du önskar göra praktik i en annan kommun än Umeå inom vårt avtalsområde är det viktigt att du meddelar namnet på den kommunen via mail till lars.knutsson@umu.se Dessa önskemål kräver inte att du fyller i en förtursblankett. Man kan inte önska Umeå kommun. Sista datum att önska är 15/9 för praktik 1 och 15/11 för praktik 2.