Hoppa direkt till innehållet
printicon

Examensarbete

Vill du skriva examensarbete hos oss?

Ett examensarbete ingår i så gott som alla examensfordringar. Detta gäller såväl kandidat-, magister- och masternivå som yrkesutbildningar. Om du har planer på att skriva ett examensarbete i matematik eller matematisk statistik måste du först söka rätt kurs. Efter du sökt rätt kurs kontaktar du kursens kontaktperson.

Här hittar du publicerade examensarbeten vid vår institution

Publicering i DiVA

Kontaktpersoner examensarbeten

Examensarbete för kandidatexamen i matematik och matematisk statistik: Mats Bodin
Examensarbete för masterexamen i matematik: Mats Bodin
Examensarbete för civilingenjörsexamen i industriell ekonomi: Leif Nilsson

Kontakta gärna någon av dessa personer om du vill diskutera uppsatsämne. Om du har en egen idé om vad du vill skriva om som inte passar in under de angivna områdena, kontakta respektive kontaktperson nedan.

Kontaktpersoner forskningsområden

Beräkningsmatematik,
Partiella differentialekvationer och finita elementmetoden
Kontaktpersoner: Mats G. Larson

Numeriska metoder för differentialekvationer
Kontaktperson: David Cohen

Bioinformatik
Kontaktperson: Patrik Rydén

Matematisk ekologi
Kontaktperson: Åke Brännström

Datorintensiva statistiska metoder, spatial statistik, tidsserieanalys
Kontaktperson: Sara Sjöstedt-de Luna

Tidsserieanalys/Stokastiska processer
Kontaktperson: Oleg Seleznjev

Diskret matematik och optimering
Kontaktpersoner: Klas Markström och Gerold Jäger

Industriell statistik
Kontaktperson: Leif Nilsson

Komplex analys
Kontaktpersoner: Per Åhag