"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studera utomlands - Institutionen för matematik och matematisk statistik

Här kan du läsa mer om möjligheterna att studera utomlands.

Som student vid Umeå universitet har du möjlighet att tillbringa en termin eller ett läsår utomlands. Det finns flera utbytesprogram och även enskilda avtal mellan universitet som du kan utnyttja för att genomföra studier utomlands. Det är också möjligt att ordna sitt eget utbyte som en freemover, så att du kan studera vid vilken erkänd högre utbildningsinstitution som helst över hela världen. För central information om utbytesstudierna kan du läsa på hemsidan för utlandsstudier som du hittar längre ned på denna sida.

Utbytesprogram

Det finns några utbytesprogram som Umeå universitet ingår i: Erasmus+, North2North och NordPlus. Att åka iväg som utbytesstudent inom ett specifikt program gör det möjligt att undantas från terminsavgifter, man omfattas av en statlig försäkring samt får ett stipendium som täcker en del extra kostnader för utlandsvistelsen. Programmen är oftast begränsade till specifika geografiska regioner. Erasmus+ omfattar exempelvis i huvudsak EU-länderna, medan North2North specifikt gäller för länder i de nordliga regionerna.

För att kunna utnyttja utbytesprogramavtalet måste de två institutionerna ha tecknat ett särskilt avtal. Avtalen kan vara på central nivå (alla UMU-studenter kan utnyttja det) eller specifika för en fakultet eller institution. En översikt över alla avtal på UMU finns i avtalsdatabasen.

Institutionen för matematik och matematisk statistik har flera avtal inom Erasmus+-programmet och detaljerad information om partnerna finns på MMS-avtalens webbsida.

Bilaterala avtal

En annan möjlighet att studera utomlands är att utnyttja bilaterala avtal som har undertecknats mellan två institutioner. I de flesta fall finns inga stipendier för ett sådant utbyte, men studenterna är befriade från att betala terminsavgifter vid värduniversitetet och omfattas av en försäkring. Det finns ingen specifik geografisk begränsning för sådana avtal.

Umeå universitet har många sådana avtal som har ingåtts centralt, och studenter från alla universitet kan ansöka via International Office en gång om året. Deras ansöknings- och urvalsförfarande beskrivs här.

Vidare har Teknisk och naturvetenskaplig fakultet (som vår institution tillhör) en del bilaterala avtal som våra studenter kan utnyttja.

Institutionen för matematik och matematisk statistik har för närvarande avtal med matematiska institutionen vid Sungkyunkwan University i Seoul.

Avtalsägare

Avtalen (inom eller utanför utbytesprogram) undertecknas alltid mellan två parter (avtalsägare). Det kan vara antingen universitets-, fakultets- eller institutionsspecifika avtal. Avtalets ägare är den som beslutar om urvalskriterier, ansökningstider och tillhörande formaliteter. Eftersom det inte finns en enhetlig process för ansökan och den kan variera från fall till fall rekommenderas det att du redan i ett tidigt skede av dina studier kontrollerar de praktiska arrangemangen för din önskade utbytesdestination.

Generellt bör du utnyttja de avtal som omfattar just din utbildning. I många fall är det dock möjligt att ansöka med hjälp av ett annat institutionsavtal. Ett exempel på detta är Handelshögskolans avtal som kan användas av studenter i industriell teknik.

Free Mover

Om du vill åka till ett universitet som UMU inte har något avtal med (eller om du inte har nominerats att studera inom ett avtal) kan du ordna studierna utomlands på egen hand. I så fall är det du som är ansvarig för alla praktiska arrangemang och du kan behöva betala terminsavgift på värdinstitutionen. Du omfattas inte heller av försäkringen. Denna form av utbyte ger dig nästan obegränsad valfrihet bland destinationer, men ditt ansvar blir större.

Informationsmöte om utlandsstudier

I början av varje läsår anordnar institutionen ett möte för studenter som är intresserade av att få mer information om utlandsstudier. 

Studenrapporter

Här kan du läsa om egna berättelser från studenter på vår institution som studerat utomlands

Ansök om nominering

Här ansöker du om nominering till studier utomlands

Avtal på vår institution

Information om vilka avtal som finns på vår institution

Studera utomlands, steg för steg

En generell steg för steg översikt

Nyheter

Utbytesstudenter tar tåget

Som ett led i hållbart resande utrustas fyra ingenjörsstudenter med interrailkort inför sina utlandsutbyten.

Kontaktperson

Konrad Abramowicz
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 01
Senast uppdaterad: 2022-11-03