"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tentamen

Här kan du läsa vad som gäller för tentamen vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen görs via Studentwebben, du kan också avanmäla dig till tentan på samma ställe om du skulle få förhinder.

Här kan du läsa om hur studentwebben funkar.

Du måste alltid anmäla dig till en dugga/delprov/tentamen/omtentamen. För att du ska kunna anmäla dig till tentamen måste du vara registrerad eller omregistrerad på kursen och anmälningsperioden vara öppen.

Tentamensanmälningar kan göras fr.o.m.:

  • Ordinarie tenta: då kursperioden startar
  • Omtenta: tre veckor innan tentamensdatumet
  • Augustitenta: 1:a juli

OBS! Anmälan till tentamen ska normalt göras senast 10 dagar innan respektive tentamensdatum. Hittar ni inte tillfället i studentwebben, kontakta Sandra Bern.

Tentamensschema

Vårterminen 2023

Höstterminen 2022

Augusti 2022

Vårterminen 2022

Hitta till skrivsalen

Universitetets skrivsalar finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23. Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler.

Regler vid tentamen

Det är viktigt att du har kännedom om de regler som gäller vid tentamen. Du hittar dem i regelverket.

Tentamen för studenter med behov av särskilt stöd

Studenter med särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till exempelvis förlängd skrivtid, särskilda hjälpmedel eller tentamen i enskilt rum. För att få detta ska man först kontakta Studentcentrum för att få intyget som man sedan skickar till institutionens kontaktperson för studenter med behov av särskilt stöd Sandra Bern. Studenten ansvarar själv för att inför varje tentamenstillfälle meddela Sandra senast 10 dagar innan tentamen.

Tentamen på annan ort

Salstentamen genomförs normalt på den ort kursen ges. Undantag från denna grundregel kan göras av följande tre anledningar:

1) Om det rör en elitidrottsstudent med idrottsavtal med Umeå universitet
2) Om det handlar om att skriva på Umeå universitets campus i Örnsköldsvik eller Skellefteå
3) Om det handlar om en student som har flyttat från Umeå och endast saknar den aktuella kursen för att ta ut examen

Student som önskar att skriva salstentamen på annan ort skall minst en månad före aktuellt tentamenstillfälle ansöka om detta hos studierektor Peter Anton och senast två veckor innan tentamen meddela kontaktuppgifter till  ansvarig person på tentamensorten till vår studieadministratör Sandra Bern.

Förutsättningarna för tentamen på annan ort är att tentamen kan genomföras samma datum och tid som vid ordinarie studieort samt att godkänd skrivningsbevakning (på en högskola/universitet/lärcenter eller motsvarande) och lokal kan anordnas. Det är studenten själv som har ansvar för att ordna detta.

Senast uppdaterad: 2022-12-20