Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

Ämneslärarprogrammet - åk 7-9

Här hittar du som är student information om programmet

Ämneslärarprogrammet åk 7-9 består av följande utbildningsområden

Utbildningsvetenskaplig kärna (UK), 60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
Relevanta ämnesområden, 180 hp

Ämneskombinationer

Antagna ht18

Antagna ht19

VFU: Studentweb
VFU: Studentweb

På den här sidan hittar du som är student information om VFU och praktik

Studieplansverktyget
Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter
Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete
Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg
Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.