Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Intyg om inställda eller flyttade kurser - ansökan till CSN

Om du inte har uppnått tillräckliga studieresultat på grund av att universitetet flyttat eller ställt in kursen under vårterminen behöver du skicka in ett intyg till CSN.

CSN behöver uppgifterna för att kunna ställa rätt resultatkrav, eftersom inställda kurser inte ska räknas med i resultatkravet. Det är bara studerande som inte uppfyller kravet på studieresultat som behöver skicka in intyget om inställda kurser. Läs mer om kravet på studieresultat.

Kontakta CSN om du har frågor om studiemedel eller om hur intygen ska skickas in. 

Saknas intyg nedan?

Kontakta kursansvarig lärare om din utbildning har ställt in eller flyttat kurser på vårterminen, men intyg saknas i listan här nedanför.

Inställda eller flyttade kurser, moment eller provtillfällen

Fristående kurser

DV0 Komputationellt tänkande

Matrisberäkningar och tillämpningar

Molecular Genetics

Optimering med tillämpningar

Inom program

Biomedicinsk analytiker programmet

Läkarprogrammet

Lärarprogram - Idrott

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Inom Logopedprogrammet

Forskningsmetodik i logopedi

Logopedi i habiliterande verksamhet

Läs- och skrivsvårigheter

Verksamhetsförlagd utbildning 3

Inom Polisutbildningen

Grunder för polisiärt arbete - Distans

Polisiärt arbete, A - Campus

Polisiärt arbete, A - Distans

Polisiärt arbete, B - Distans

Inom Sjuksköterskeprogrammet

Biomedicin och omvårdnad

Kroppen och omvårdnad

Omvårdnad vid olika livsfaser, del I

Omvårdnadens organisation och ledning del I

Omvårdnadens metoder och procedurer

Palliativ omvårdnad