Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Blockschema

Kursöverblick

År 1

Läsperiod 1 sep-okt
Inledande kurs i byggteknik, 7,5 hp, 100%
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp,, 100%

Läsperiod 2 nov-jan
Byggmateriallära, 7,5 hp, 50%
Byggprocessen, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 3 jan-mars
Analys för ingenjörer, 7,5 hp, 100%
Tillämpad byggnadsmekanik, 7,5 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni 
Juridik för byggnadsingenjörer, 7,5 hp, 100%
Byggnadsfysik, 7,5 hp, 100%

År 2

Läsperiod 1 sep-okt 
Grunderna i byggnadskonstruktion, 7,5 hp, 50%
Projektering, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 2 nov-jan 
Byggnadsmekanik 2, 7,5 hp, 50%
Bygglogistik, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 3 jan-mars
Installations- och fastighetsteknik, 15 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni
Dimensionering av byggnadskonstruktioner, 7,5 hp, 100% 
alternativt
Mark, Vatten och Avlopp, 7,5 hp,100%
Hållbart byggande, livscykelanalys, 7,5 hp, 100%

År 3

Läsperiod 1 sep-okt
Industriellt byggande, 15 hp, 50%
Projektering av stålkonstruktioner, 15 hp, 50%
Ingenjörsmässigt fördjupningsprojekt i byggteknik, 15 hp, 50%

Läsperiod 2 nov-jan 
Industriellt byggande, 15 hp forts
Projektering av stålkonstruktioner,15 hp forts
Ingenjörsmässigt fördjupningsprojekt i byggteknik, 15 hp forts

Läsperiod 3 jan-mars 
Fördjupningskurs i byggnadskonstruktion, 15 hp, 100%
Energi- och materialflödesanalys i byggd miljö, 15 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni 
Examensarbete, 15 hp, 100%

Andra valbara kurser kan tillkomma för att uppfylla examenskravet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------