"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Co-op för dig som är student

Co-op (Cooperative education) innebär att du varvar dina studier med betalda arbetsperioder på ett företag. Sista terminen skriver du även ditt examensarbete i samverkan med arbetsplatsen. Du får utbildning, arbetslivserfarenhet och kontakter i arbetslivet.

En Co-op-plats 

 • utvecklar din förmåga att analysera och utvärdera
 • ger lön under arbetsperioderna
 • ger balans mellan teori och praktik
 • är en chans att bygga värdefulla nätverk

Så här funkar det

Som student får du en handledare på företaget som ansvarar för planering av dina arbetsperioder och handledning på arbetsplatsen. Sista terminen skriver du slutligen examensarbetet i samarbete med Co-op-företaget.

Vem kan ansöka?

Just nu kan du söka en Co-op-plats inom:

 • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och datorteknik, 180 hp
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp
 • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp 

Alla studenter vid en Co-op-utbildning kan söka en plats. Platserna är dock begränsade och det är företagen som väljer vem eller vilka de vill anställa. I början av första terminen kommer du som student att få mer information om Co-op och om hur du söker plats hos något av företagen.

Vem gör vad?

Universitetet har en Co-op-koordinator som är förbindelsen mellan dig, universitet och företaget – och även din kontaktperson i samarbetet. Koordinatorn tillhandahåller uppdaterad information och kan hjälpa dig i alla frågor som rör Co-op.

Koordinatorn samordnar den årliga ansökningsprocessen och tillsättningen av platser på företagen och träffar också dig och din handledare via arbetsplatsbesök. Syftet är att följa upp hur det går och diskutera eventuella frågor som uppstått. Självklart är koordinatorn ditt stöd även mellan arbetsplatsbesöken när du har frågor eller om det uppstår en situation som behöver lösas.

Arbetsperioderna

Under din första arbetsperiod får du kunskap om hur företaget och dess organisation är uppbyggd och får en grundläggande förståelse för produktionskedjan. Du får kännedom om produkter/tjänster, kunder och eventuella konkurrenter till företaget.

Den andra arbetsperioden arbetar du med ingenjörsrelaterade uppgifter. Tanken är att det ska ske en progression mellan period ett och två, så att du efter avslutade arbetsperioder har en övergripande förståelse för hela produktionskedjan – från processutveckling till produktion.

Sista terminen skriver du ditt examensarbete i samverkan med företaget. Lämpliga frågeställningar eller projekt till examensarbetet tas fram i samråd mellan företaget, dig och din handledare vid universitetet.

Söka Co-op-plats på egen hand

Du kan även söka Co-op-plats hos företag på egen hand. Läs på om företagens respektive verksamheter och tänk igenom varför de är intressanta för dig innan du tar kontakt. Genom goda förberedelser kan du svara på företagets frågor, och upplevs därigenom seriös, vilket ökar chanserna till ett möte som kan leda vidare. Behöver företaget information om Co-op kan du hänvisa dem till din Co-op-koordinator. Meddela alltid din Co-op-koordinator när du fått tag i en plats.

När du fått en Co-op-plats

Du kommer att vara anställd och få lön av företaget under de perioder du arbetar hos dem. Inför första arbetsperioden kommer du tillsammans med företaget att gå igenom viktig information om din anställning och den verksamhet som du ska arbeta i. Kom ihåg att samtliga anställningsdokument ska vara underskrivna inför första arbetsperioden, så att du omfattas av försäkringar på arbetsplatsen.

Inför din första arbetsdag ska du:

 • veta vilka arbetstider som gäller, samt när du ska vara på plats dag ett
 • vara klar över eventuell klädkod på arbetsplatsen
 • ta reda på om du behöver ta med dig eller förbereda något
 • ta med dig papper och penna så du kan föra anteckningar under din första tid på företaget

Kontakta oss

Katarina Henriksson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 62
Kerstin Reinholdsson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 41
Victoria Sörensson
Projektsamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 50

Mer information

Co-op student – sök plats

Co-op innebär att varva studier med betalt arbete på företag. Här finns information för att söka en plats.

Co-op – samverkan som ger resultat

Stor uppslutning och många nyfikna frågor präglade höstens första träff för deltagarna i Co-op 2017.

Co-op-dag viktig mötesplats

Studenter i industriell ekonomi fick chans att möta de företag som erbjuder Co-op-plats.

Senast uppdaterad: 2019-09-25