Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fördjupningar

Nedan visas de fördjupningar som är sökbara inom programmet.

Elektronik och datorteknik

Elektronik och datorteknik (huvudspåret) innehåller kurser inom nedanstående ämnen med tyngdpunkt på inbyggda system och elektronikkonstruktion.

Elektronikkonstruktion:

Komponentval, störkänslighet och produktionsanpassning är några av de viktiga parametrar som behandlas. På dessa kurser arbetar vi också mycket med utveckling av trådlös teknik och de speciella problem som uppstår i system som arbetar med högra frekvenser.

Mikroprocessorer är roliga och digitala system likaså, men riktigt roligt blir det när den analoga världen också får vara med. Förstärkare och ljudanläggningar har en analog sida och det är denna som skapar färg och spänning. Intressant är det också att utforma kretskort så att de fungerar i tuffa miljöer med strömspikar, digitala störningar och elektromagnetiska fält. Att bygga högfrekventa radiosändare eller intelligenta sensorer - mycket är möjligt med rätta kunskaperna.

Ord: strömförsörjning, mönsterkortsdesign, kostnadskalkyl, kravspecifikation, analog, digital, microcontroller, prototyp, EMC, produktionskalkyl, högfrekvent, antenn, filter, förstärkare, detektor, transistor.

Valbara kurser inom området: Elektronikkonstruktion, 15 hp, Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp, Högfrekvensteknik, 7,5 hp, Simulera analog elektronik, 3,5 hp

Inbyggda system:

Här fokuserar vi på samspelet mellan hårdvaran i ett processbaserat system och mjukvaran som styr systemets funktion. De system som konstrueras är ofta inbyggda i mer eller mindre avancerade produkter där de bidrar till produkternas funktion utan att egentligen synas för användaren.

Det kan vara övervakningssystem i fordon, navigationshjälpmedel, funktioner och styrning av tvättmaskiner eller annan hemelektronik, styrsystem i industriella processer etc.
Du får fördjupa dig i tekniker för att konstruera system som innehåller mikroprocessorer och elektronikkomponenter.
Samspelet mellan komponenterna och programvaran är det som du intresserar dig för.

Ord: mikrokontroller, högnivåspråk, assembler, CPU, serieport, mätgivare, linuxsystem, kärna, drivrutin, applikation, användargränssnitt, adressering, realtidssystem, interuppt.

Valbara kurser inom området: Inbyggda system, 7,5 hp, Linux som utvecklingsmiljö (1 och 2) 7,5 hp teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 15 hp

Kommunikation och webbteknik:

Kurser inom detta område ger kunskap om att bygga upp ett funktionsdugligt och säkert nätverk samt ansvara för programvara och servrar. Internet och lokala nätverk är din spelplan och du utvecklar, implementerar och underhåller de tjänster som ditt företag behöver. Du har också kunskaper om de applikationer som finns på nätverket - du bygger databaser och andra webbapplikationer.

Ord: TCP/IP, router, switch, Ethernet protokollstack, UPS, USB, Bluetooth, GSM, 3G, brandvägg, Windows, Linux

Valbara kurser inom området: Datakommunikation, 7,5 hp,  Databasteknik och webbaserade system, 7,5 hp, Applikationsutveckling för internet, 7,5 hp.

Medicinsk teknik

Tyngdpunkten ligger på utrustning och metoder för strålbehandling och radiologisk diagnostik, men du kommer också att få stor erfarenhet av annan apparatur för diagnostisering och terapi som används på sjukhusen. Profileringskurserna ges i huvudsak på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå av ingenjörer och forskare vid sjukhuset.

Medicinsk teknik och medicinsk utrustning - häftig teknik och meningsfullt jobb. Det är dig som det hänger om utrustning för diagnos och terapi fungerar. Utbildningen äger till stor del rum på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Inriktningen med tyngdpunkt mot radiofysik är unik i landet. Förmodligen siktar du på ett jobb på sjukhus eller i medicinsktekniska företag.

Ord: datortomografi, patientdos, bildförstärkarsystem, vävnader, organ, etik, strålfält, mätsystem, sensorer, felsökning, service och kvalitetssäkring.

Kurser inom området: Medicinsk orientering, 5 hp, Medicinsk teknik, 10 hp, Strålbehandlingsacceleratorer, 7,5 hp, Diagnostisk radiologi, 15 hp, Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv, 3,5 hp, Fysiologiska mätsystem, 7,5 hp