Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programråd

Syftet med programrådet är att studenter tillsammans med lärare och programansvarig träffas för att diskutera programmets mål, innehåll och utformning. Detta ger studenterna möjlighet till delaktighet i utbildningen och även möjligheten att påverka och förbättra programmet.

Genom terminsvisa sammankomster ska programrådet bidra till långsiktig utveckling av programmet med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Rådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna och bidra till utveckling av samverkan med näringsliv och samhälle. Med fokus på punkter som:

• Kvalitet och kursutvärdering.
• Utveckling av programmet.
• Rekrytering av nya studenter.

Medlemmar i programrådet
Programrådet består av programansvarig, programstudievägledaren, två studenter från varje årskurs samt tre lärare från programmet.

Läsåret
Björne Lindberg, programansvarig
John Berge, Tfe
Marie Nordström, Datavetenskap
Jonna Wilen, Strålningsvetenskap
Catharina Åhgren, studievägledare
Andreas Johansson Hultberg, åk 3
Miranda Holmberg, åk 3


Mötesanteckningar