Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ansöka om examen

När du är klar med dina studier ansöker du själv om examen. Vi prövar då om det du läst räcker till den examen du ansöker om, utifrån de nationella och lokala examensbestämmelser som gäller när du ansöker. Om ansökan godkänns utfärdar vi din examen och du får ett examensbevis.

Tjänsten för examensansökan är stängd och öppnar igen 14 december.

Umeå universitet byter just nu ut det studieadministrativa systemet Ladok. Det innebär att tjänsten för att ansöka om examen är stängd.

Du som läser sista kursen för din examen under höstterminen 2018 kan ansöka när kursen är slutförd och du har fått betyg för hela kursen inlagt i Ladok. I normalfallet ska du alltså skicka in din ansökan tidigast vid terminsslutet i januari.

Den 14 december öppnar nya Ladoks studenttjänster, inklusive tjänsten för att ansöka om examen. Då når du den på den här sidan.

 

Bra att veta när du ansöker om examen

 • Kontrollera uppgifterna i Ladok innan du ansöker

  När vi handlägger din examensansökan använder vi de uppgifter om dina studier som finns i Ladok. Kontrollera därför i Portalen innan du ansöker så att alla uppgifter om dina kurser är rätt.

  Kom ihåg att kurserna måste vara avslutade för att kunna ingå i din examen. Om du tycker att något inte stämmer kontaktar du institutionen som ansvarar för kursen så att uppgifterna kan korrigeras i Ladok.

  Fäll ihop
 • Meddela om du inte vill att din examen ska publiceras i tidningen

  När vi har utfärdat examina skickar vi uppgifter om namn och examen till tidningarna nedan. Tidningarna tar in uppgifterna i mån av plats. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras i tidningarna anger du det i din examensansökan.

  • Norran
  • Norrländska Socialdemokraten
  • Norrbottens-Kuriren
  • Västerbottens-Kuriren
  • Västerbottens Folkblad
  • Piteå-Tidningen
  • Sundsvalls Tidning
  • Örnsköldsviks Allehanda
  • Vertex (Umeå universitets studenttidning).
  Fäll ihop
 • Vill du ansöka om flera olika examina?

  Du måste göra en ansökan per examen. Om du exempelvis vill ansöka om både yrkesexamen och generell examen måste du skicka in två separata ansökningar. Det kan till exempel handla om en sjuksköterskeexamen och en kandidatexamen i omvårdnad.

  Fäll ihop
 • Har du läst kurser vid andra universitet eller högskolor?

  Om du har läst en eller flera kurser vid andra universitet eller högskolor i Sverige kan det vara möjligt att få med dem i din examen vid vårt universitet. När du ansöker markerar du alla kurser du vill få med i examen.

  Examensbeviset utfärdas vid det universitet eller den högskola där du har läst din sista kurs, om inte de berörda universiteten eller högskolorna kommer överens om annat i det aktuella fallet.

  Exempel:
  Du har läst största delen av din utbildning vid Umeå universitet, men du läste sista kursen inför examen vid Mittuniversitetet. När du ansöker om examen vid Umeå universitet skriver du ett meddelande om att det är här du vill ta ut din examen.

  När vi handlägger din ansökan bedömer vi om du borde få din examen vid Umeå universitet eller inte. Om vi bedömer att vi kan utfärda din examen kontaktar vi Mittuniversitetet och frågar om de kan överlåta rätten att utfärda din examen till Umeå universitet. Ifall Mittuniversitetet svarar ja så får du examen vid Umeå universitet.

  Fäll ihop
 • I examen får inte kurser med likartat innehåll ingå

  I en examen vid Umeå universitet får kurser som krävs för examen inte överlappa varandra när det gäller innehåll.

  Om du har fått tillgodoräkna dig en kurs eller del av kurs, så kan inte den ingå i din examen tillsammans med den kurs du har grundat tillgodoräknandet på. Poängen kan inte räknas två gånger och examen ska enbart grundas på kurser som inte överlappar varandra.

  Fäll ihop
 • I magister- eller masterexamen får du inte ta med kurser som ingått i kandidatexamen

  När du ansöker om en magister- eller masterexamen krävs att du har en tidigare utfärdad kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp. De kurser som ingick i din behörighetsgivande examen får inte tas med i din magister- eller masterexamen.

  Fäll ihop

 

Examina på forskarnivå

Om du vill ansöka om en licentiat- eller doktorsexamen ska du använda en särskild ansökningsblankett. Kontakta Infocenter om du behöver en blankett hemskickad.

Ladda hem ansökningsblanketten

Examensbeviset och Diploma Supplement skickas till dig

När du fått din ansökan godkänd kommer du att få ett examensbevis skickat till den adress som du angav när du ansökte.

I ditt examensbevis framgår examensbenämningen (till exempel filosofie kandidatexamen) och de kurser som ingår i din examen. Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska) och kostnadsfritt. Diploma Supplement följer automatiskt med examensbeviset och är en engelskspråkig bilaga som beskriver utbildningen och hur det svenska högskolesystemet ser ut.

Examensbeviset utfärdas bara i ett original och du bör hantera det som en värdehandling.

Vanliga frågor

 • Varför ska jag ta ut min examen?

  Examensbeviset visar vilken examen som du har avlagt vid Umeå universitet. För många arbetsgivare är ett examensbevis ett krav när du söker arbete. Det kan också vara ett lönekriterium, så det kan vara värdefullt att ta ut din examen. Examensbeviset utfärdas endast i ett original och bör hanteras som en värdehandling.

  Fäll ihop
 • Ska jag skicka in något mer när jag ansöker om examen?

  Normalt behöver du inte bifoga några dokument till din examensansökan. Om vi behöver vidimerade kopior från dig kommer vi att kontakta dig när ansökan inkommit och handläggningen påbörjats.

  Har du läst kurser vid annat svenskt lärosäte som ska ingå i din examen anger du dessa kurser i din examensansökan.

  Fäll ihop
 • Kan jag skicka in ansökan innan jag är klar med sista kursen?

  Vår rekommendation är att du ansöker om examen när alla kurser är godkända eller tidigast när en kurs återstår (om du är registrerad på aktuell kurs).

  Om du ansöker och din sista kurs inte har fått betyg på hel kurs inlagt i Ladok inom 60 dagar från det att din ansökan inkom, avslås den. I sådant fall kommer du att få ett avslag skickat till dig via e-post och du måste sedan ansöka om examen på nytt när alla kurser är slutförda.

  Fäll ihop
 • Hur vet jag hur det går med min examensansökan?

  När du har skickat in en examensansökan, i Portalen eller via blankett, kan du följa handläggningen i Portalen under fliken Mina studier. Via tjänsten Följ examensansökan som du når i vänstermenyn ser du ifall du fått meddelanden, exempelvis om att du behöver komplettera din ansökan, och när examen är utfärdad.

  Fäll ihop
 • Hur lång tid tar det att få min examen?

  Normal handläggningstid är inom 60 dagar. Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen.

  Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.

  Fäll ihop
 • Vad är Diploma Supplement (DS)?

  När du får ett examensbevis utfärdat av ett statligt universitet eller högskola får du samtidigt utan kostnad en engelskspråkig bilaga, ett så kallat Diploma Supplement (DS).

  DS beskriver bland annat innehåll i och omfattning av den utbildning som lett fram till examen. Bilagan innehåller information om det svenska högskolesystemet och ska underlätta erkännande och tillgodoräknande av en svensk examen vid anställning och fortsatta studier utomlands men också i Sverige. DS ersätter inte examensbeviset utan är just en bilaga till det.

  Fäll ihop
 • Till vilka tidningar skickar ni uppgifter om examen?

  Följande tidningar publicerar examina från Umeå universitet:

  • Norran
  • Norrländska Socialdemokraten
  • Norrbottens Kuriren
  • Västerbottens-Kuriren
  • Västerbottens Folkblad
  • Piteå-Tidningen
  • Sundsvalls Tidning
  • Örnsköldsviks Allehanda
  • Vertex (Umeå universitets studenttidning).

  Om du inte vill att ditt namn ska publiceras i tidningarna anger du det i din examensansökan.

  Fäll ihop
 • Vad händer om min ansökan inte godkänns?

  Om din ansökan om examen inte godkänns kommer du att få ett avslag skickat till dig via e-post.

  Du har rätt att överklaga det beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och inkomma till Umeå universitet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

  Läs mer om hur du överklagar.

  Fäll ihop
 • Hur får jag min legitimation?

  Innan du skickar in en ansökan om legitimation till Socialstyrelsen eller Skolverket ska du ansöka om din yrkesexamen vid universitetet.

  Ansökan om legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården gör du hos Socialstyrelsen. För att få legitimation som lärare eller förskollärare ansöker du hos Skolverket.

  Läs mer om lärarlegitimation här.

  Fäll ihop
 • Hur får jag som doktorerar en doktorshatt, lagerkrans eller ring till min promotion?