Hoppa direkt till innehållet
printicon

Krav för examen

Varje examen har ett antal krav som du måste ha uppnått med det du har studerat. För att du ska kunna få ut en viss examen måste du bland annat ha läst ett visst antal högskolepoäng (hp) inom ett eller flera ämnesområden upp till en viss nivå. Du måste ha avslutat alla kurser som du vill ska ingå i din examen. Du ansöker själv om din examen.

Alla kurser och program delas in i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Alla examina är inplacerade på någon av utbildningsnivåerna.

För varje examen får högskolor och universitet ange mer preciserade examenskrav utöver dem som regleras i högskoleförordningen. Vid Umeå universitet framgår kraven i den lokala examensordningen och i lokala examensbeskrivningar för respektive examen. Kraven för varje examen som utfärdas av Umeå universitet kan du läsa i respektive lokala examensbeskrivning.

Krav för examen på grundnivå

De första två eller tre åren du läser på universitetet är oftast på grundnivå. Här hittar du de allmänna krav som ställs för att kunna få en examen på grundnivå.

Krav för examen på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå bygger på studier från grundnivån. Här hittar du de allmänna krav som ställs för att kunna få en examen på avancerad nivå.

Krav för examen på forskarnivå

Studier på forskarnivå bygger på studier från den avancerade nivån.

 • Licentiatexamen

  Kraven för en licentiatexamen vid Umeå universitet är 120 hp inom ett forskarutbildningsämne, varav en godkänd vetenskaplig uppsats om minst 60 hp.

  Vilka regler som gäller för respektive licentiatexamen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

  Fäll ihop
 • Doktorsexamen

  Kraven för en doktorsexamen vid Umeå universitet är 240 hp inom ett forskarutbildningsämne, varav en godkänd doktorsavhandling om minst 120 hp.

  Vilka regler som gäller för respektive doktorsexamen framgår av den specifika lokala examensbeskrivningen.

  Fäll ihop

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)