"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ämneslärarprogrammet – gymnasieskolan

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

Ämneslärarprogrammet – gymnasieskolan 300 hp

Om programmet

Programmet är i normalfallet 300 hp. Beroende på vilka ämnen du kombinerar kan programmet bli en termin längre dvs 330 hp.

Utbildningen omfattar tre delar:

Ämnesstudier (210 eller 240 högskolepoäng fördelade på två ämnen)
Utbildningsvetenskaplig kärna (UK) (60 högskolepoäng)
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) (30 högskolepoäng)

Utbildningsplan

För alla program finns en utbildningsplan med information om vilka kurser som ingår i programmet och om det krävs särskild behörighet. 

Utbildningsplan för ämneslärarprogrammet gymnasieskolan

Kursplaner

För alla kurser finns en kursplan. I kursplanen finns information om innehåll, förväntade studieresultat, behörighetskrav, litteratur och examination. 

Kursplanerna hittar du i kursplane- och utbildningsplanesök 

Ämneskombinationer

Översikt över vilka ingångsämnen och andra ämnen som kan kombineras. Kombinationer för ämneslärare regleras i Högskoleförordningen

Antagna ht18

Antagna ht19

Antagna ht20 och framåt

Kontakta gärna oss!

Programstudievägledare

Emma Lind
Studievägledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 35

Utlandsstudier

VFU-placeringar

Eva Tjernström
Utbildningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 07

Mer information

Boka tid hos studievägledare

Via ett formulär kan du enkelt boka tid hos någon av Lärarhögskolans studievägledare

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.

Bidrag och stipendier

Läs mer om bidrag och stipendier

Senast uppdaterad: 2022-09-12