"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskollärarprogrammet 210 hp

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

Förskolärarprogrammets innehåll

Utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
Relevanta ämnesområden, 120 hp

Utbildningsplan

För alla program finns en utbildningsplan med information om vilka kurser som ingår i programmet och om det krävs särskild behörighet. 

Utbildningsplan för förskollärarprogrammet

För att se din personliga studieplan och vilka kurser du ska anmäla dig till terminsvis gå till studieplansverktyget.

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget

För alla kurser finns en kursplan. I kursplanen finns information om innehåll, förväntade studieresultat, behörighetskrav, litteratur och examination. 

Kursplan

Kursplanerna hittar du i kursplane- och utbildningsplanesök 

För alla program finns en utbildningsplan med information om vilka kurser som ingår i programmet och om det krävs särskild behörighet.

 

Kontakta gärna oss!

Programstudievägledare

Magdalena Hagelin
Studievägledare
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 76

VFU-samordnare

Utlandsstudier

Mer information

Boka tid hos studievägledare

Via ett formulär kan du enkelt boka tid hos någon av Lärarhögskolans studievägledare

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.

Bidrag och stipendier

Läs mer om bidrag och stipendier

Senast uppdaterad: 2023-08-21