"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundlärarprogrammet - fritidshem

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

Grundlärarprogrammet - fritidshem

Utbildningen omfattar följande utbildningsområden:

Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp
Relevanta ämnesområden, 90 hp

För alla program finns en utbildningsplan med information om vilka kurser som ingår i programmet och om det krävs särskild behörighet. 

Utbildningsplan för grundlärarprogrammet fritidshem

För alla kurser finns en kursplan. I kursplanen finns information om innehåll, förväntade studieresultat, behörighetskrav, litteratur och examination. 

Kursplanerna hittar du i kursplane- och utbildningsplanesök 

Kontakta gärna oss!

Studievägledare

VFU-samordnare

Utbildningsledare

Utlandsstudier

Mer information

Boka tid hos studievägledare

Via ett formulär kan du enkelt boka tid hos någon av Lärarhögskolans studievägledare

Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.

Bidrag och stipendier

Läs mer om bidrag och stipendier

Senast uppdaterad: 2022-09-09