"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i kemi, 120 hp

Under utbildningen

På masterprogrammet i kemi får du kunskaper och färdigheter för att lösa och kritiskt bedöma kemirelaterade problem. Du lär dig att sammanställa, analysera, kritiskt granska och presentera vetenskapliga texter och dina egna data. Det första året innehåller fyra avancerade kurser som introducerar viktiga verktyg och teorier inom modern kemi och som tar dig till den nivå som krävs för följande profilkurser. De inledande kurserna är främst inriktade på avancerade instrumentella metoder samt modellering och tolkning av fysikalisk-kemiska och biokemiska fenomen. Dessa kurser innehåller också flera laborativa moment. Examensarbetet är ett forskningsprojekt som genomförs tillsammans med handledare och som försvaras både genom muntlig presentation och en skriftlig uppsats.

Nära kontakt med stark forskning

De tre profilerna matchar de starka forskningsområdena på Kemiska institutionen vid Umeå universitet – miljökemi, läkemedelskemi och proteinkemi. Dina lärare är forskare och de projekt du genomför under utbildningen har alltid nära koppling till pågående forskningsprojekt. Undervisningen sker på engelska.

Blockschema

År 1

Biofysikaliska-kemiska koncept 15 hp
Avancerade experimentella kemiska verktyg 15 hp
Kemometri 7,5 hp
Beräkningskemi 7,5 hp
Valfri kurs 15 hp

År 2

Valfria kurser. Examensarbete (30, 45 eller 60 hp)

Programansvarig masterprogrammet i kemi

Senast uppdaterad: 2024-06-14