"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Receptarieprogrammet, 180 hp

Receptarieutbildningen passar dig som vill arbeta med läkemedel, läkemedelsrådgivning och människors hälsa. Utbildningen rymmer både en helhetssyn och detaljkunskaper om hela kedjan från molekylär nivå till kundkontakter och läkemedelsanvändningens konsekvenser för samhälle och folkhälsa. Huvuddelen av utbildningen är nätburen.

Programinformation

Välkomstbrev HT2023 Receptarieprogrammet

Kort information om Canvas

Tekniska krav

Översiktsschema

Schema Introduktionsdagarna

Information om uppropet och Zoom

Studiehandledning Introduktionskurs

Platsbesök apotek - instruktion till studenter


Hitta på Campus - Mazemap

 

 

Om programmet

De flesta receptarier arbetar idag på apotek, men vissa är verksamma inom läkemedelsindustri och myndigheter. Receptarien på ett apotek ger information och lämnar ut receptbelagda läkemedel, hjälper kunder att välja receptfria läkemedel och ger råd om egenvård.

Utbildningen omfattar kurser i kemi, biovetenskaper, medicin, farmakologi och farmaci. Sista året har du möjlighet att läsa en eller flera valfria kurser. Du kan t ex gå en kurs som ger behörighet att tillverka skräddarsydda läkemedel på sjukhusapotek, en kurs som är nyttig även om du tänker arbeta med läkemedelstillverkning inom industrin. Utbildningen leder fram till receptarieexamen och/eller farmacie kandidatexamen.

Nätburen utbildning

Du kan följa utbildningen som distansstudent eller söka till en lokal studieort. Största delen av utbildningen är nätburen, förutom vissa kursmoment, praktik och examensarbete.

På de lokala studieorterna samlas studenterna en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner och frågestunder. Vissa obligatoriska moment äger också rum där. Som distansstudent är du inte knuten till någon specifik studieort. Oavsett studieform ordnas träffar i Umeå, för exempelvis laborationer och redovisningar, två till fyra gånger per termin. På de lokala studieorterna finns en erfaren apotekare eller receptarie som handledare. Dessutom har du tillgång till lärare och handledare via internet under hela utbildningen. Föreläsningar, seminarier och lektioner ges på nätet eller i form av videokonferenser. Det krävs ingen större datorvana för att kunna delta i den nätbaserade undervisningen. Under den inledande kursen får du lära dig använda olika datorprogram.

Anpassat till verkligheten

I utbildningen ingår nio veckors praktik på apotek med en apotekare eller en receptarie som handledare. Det avslutande examensarbetet gör du på ett apotek, ett sjukhus, en forskningsinstitution eller inom läkemedelsindustrin.

Blockschema

År 1

 • Introduktionskurs i farmaci, 5 hp
 • Statistik för farmaceuter, 3 hp
 • Farmaceutisk kemi 1, 15 hp (Allmän kemi, Organisk kemi, Analytisk kemi, Biokemi)
 • Biomedicinsk vetenskap 1 14.5 hp (Cellbiologi, Mikrobiolog och virologi, Immunologi)
 • Biomedicinsk vetenskap 2, 22,5 hp (Fysiologi, Sjukdomslära, Toxikologi)

År 2

 • Farmakologi, 15 hp
 • Läkemedelskemi, 4.5 hp
 • Galenisk farmaci, 10.5 hp
 • Farmakokinetik, 6 hp
 • Farmakoterapi, 13.5 hp
 • Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel, 10.5 hp

År 3

 • Naturläkemedel och kosttillskott, 4.5 hp
 • Farmaceutisk praxis med författningar, 4.5 hp
 • Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation, 6 hp
 • Tillämpad apoteksfarmaci (praktik), 15 hp
 • Valbara kurser 15 hp (exempelvis Extemporetillverkning av läkemedel, 7.5 hp; Fördjupad farmakoterapi, 7.5 hp; Läkemedelsbehandling hos äldre, 7.5 hp)
 • Examensarbete i farmaci 15 hp

Programansvarig receptarieprogrammet

Senast uppdaterad: 2024-06-24