"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Garantiplatser HT23

När du läser basåret vid Umeå universitet har du rätt att bli antagen till någon av de efterföljande utbildningar som har särskilda garantiplatser avsedda för studenter på basåret. Om du antas till basåret läsåret 2022-2023 har du rätt till en garantiplats hösten 2023 på någon av de angivna utbildningarna nedan, under förutsättning att utbildningarna annonseras inom ordinarie antagningsomgång.

Villkor för garantiplatser 

För att kunna bli antagen till en garantiplats på en utbildning med start hösten 2023 måste du vara antagen till basåret 2022/2023 och ha fullgjort dina studier: du behöver vara godkänd på minst 30 förutbildningspoäng inom basårets kursutbud och poängen måste vara avklarade senast 15 juni 2023. Du måste dessutom uppnå den särskilda behörigheten för den sökta utbildningen. 

Notera att för vissa utbildningar där vi erbjuder garantiplats ställs krav på Samhällskunskap 1b, en kurs som vi inte ger på basåret. För att kunna erhålla en sådan garantiplats måste du därför ha läst denna kurs eller motsvarande kurs på annat sätt.

Begränsat antal garantiplatser 

När du söker en utbildning med garantiplatser konkurrerar du om dessa platser med andra studenter från basåret. Detta gäller alla utbildningar vid Umeå universitet som erbjuder garantiplatser (se nedan). Om det är fler sökande från basåret än det finns garantiplatser på en given utbildning så görs urvalet enligt samma villkor och fördelning som för de vanliga urvalsgrupperna (meritvärde från gymnasiet, högskoleprovsresultat eller folkhögskolebetyg). 

Eftersom antalet garantiplatser på varje utbildning är begränsat är det inte säkert att du kan bli antagen till den utbildning du söker i första hand. Du konkurrerar med studenter från basåret om garantiplatserna, oavsett hur många utbildningar du söker, men givet att du söker tillräckligt många och rätt typ av utbildningar har du rätt att bli antagen till någon utbildning vid Umeå universitet. 

Observera att när du söker en utbildning med garantiplatser så konkurrerar du även med övriga sökande om övriga platser i de vanliga urvalsgrupperna. Detta innebär att även om du inte skulle bli antagen till en av garantiplatserna på en utbildning så har du fortfarande chans att bli antagen till utbildningen den vanliga vägen! 

Om du vill läsa vidare utan garantiplats  

Efter basåret kan du självklart söka både utbildningar med garantiplatser och andra utbildningar, till exempel utbildningar vid andra universitet eller utbildningar vid Umeå universitet som inte erbjuder garantiplatser. Du prioriterar utbildningarna i den ordning du skulle vilja komma in på dem. 

Om du söker en utbildning som inte erbjuder garantiplatser är högskoleprovet ett bra sätt att öka chansen att bli antagen. Ditt meritvärde (gymnasiebetyg) kommer inte förändras av studieresultatet på basåret. Du kommer dock att hamna i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen) vid urvalet om basårskurserna krävs för att uppnå särskild behörighet till den aktuella utbildningen.  

Utbildningar vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet med garantiplatser hösten 2023

Utbildningar vid Medicinsk fakultet

 

Senast uppdaterad: 2022-11-08