"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Basårets kursutbud

Inom basåret erbjuds tio olika kurser i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Varje enskild kurs är på 7,5 förutbildningspoäng och går på 50 procents studietakt.

Kurspaket inom basåret

Du som antas till Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet kan välja mellan fyra olika kurspaket (A, B, C och D), se nedan. Valet görs under sommaren innan höstterminens start, enligt instruktioner i välkomstbrevet.

Det är viktigt att du noga tänker igenom vilken behörighet du vill uppnå innan du gör ditt val, dvs. ta reda på vilken särskild behörighet som krävs till det/de program du vill söka efter basåret.

Inom ett kurspaket kan du hoppa över en kurs om du har godkänt betyg på motsvarande kurs sedan tidigare, eller inte behöver den för att uppnå önskad behörighet. Du måste dock läsa minst en kurs under höstterminen för att behålla din programplats till vårterminen.

Det är tillåtet att läsa som repetition, i den meningen att det går bra att läsa en basårskurs även om du har godkänt betyg i motsvarande kurs sedan tidigare, om du känner att du behöver det.

Höstterminen består av läsperiod 1 och 2, vårterminen av läsperiod 3 och 4. Varje enskild kurs går på 50 procents studietakt under en läsperiod, så två kurser parallellt ger 100 procents studietakt och tre kurser 150 procents studietakt.

Kurspaket A

Ger behörighet motsvarande: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I och Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Kemi baskurs I
Läsperiod 4: Fysik baskurs III och Matematik baskurs III

Kurspaket B

Ger behörighet motsvarande: Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 2 och Matematik 3c

Läsperiod 1: Biologi baskurs I och Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Kemi baskurs I
Läsperiod 4: Biologi baskurs II och Kemi baskurs II

Kurspaket C

Ger behörighet motsvarande: Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 2 och Matematik 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I, Kemi baskurs I och Matematik baskurs I (150 procents studietakt)
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Matematik baskurs III
Läsperiod 4: Biologi baskurs II och Kemi baskurs II

Notera att det är studier på 150 procents studietakt under läsperiod 1 om du väljer att läsa alla tre basårskurser under denna läsperiod. 150 procents studietakt motsvarar kring 60 studietimmar per vecka (inklusive självstudier). Om du väljer att läsa 150 procents studietakt måste du alltså vara beredd på att lägga ner extra mycket tid på studierna under läsperiod 1.

Kurspaket D

Ger behörighet motsvarande: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4
Läsperiod 1: Biologi baskurs I, Kemi baskurs I och Matematik baskurs I (150 procents studietakt)
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Matematik baskurs III
Läsperiod 4: Biologi baskurs II, Fysik baskurs III och Kemi baskurs II (150 procents studietakt)
 
Notera att det är studier på 150 procents studietakt under läsperiod 1 och 4 om du väljer att läsa alla tre basårskurser under dessa läsperioder. 150 procents studietakt motsvarar kring 60 studietimmar per vecka (inklusive självstudier). Om du väljer att läsa 150 procents studietakt måste du alltså vara beredd på att lägga ner extra mycket tid på studierna under läsperiod 1 och 4.

Kurser inom basåret

Här nedan finns information om vilka basårskurser du behöver läsa inom respektive ämne för att uppnå önskad behörighet.

 

Översiktlig grafisk jämförelse av kurser

Nedan visas en översiktlig graftisk jämförelse mellan gymnasiets kurser och basårets kurser. Informationen i bilden nedan finns även i text under rubriken kurser inom basåret.

Jämförelse av kurser_ny vt22.jpg

 

Senast uppdaterad: 2024-06-20