"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tentamen

Information om basårets tentor samt länkar till tentamensscheman.

OBS! DEN 28 AUGUSTI TRÄDER NYA TENTAMENSREGLER I KRAFT 

Den viktigaste förändringen för dig som är student är att möjligheten att skriva tentamen, omtentamen eller dugga i skrivsal oanmäld tas bort helt. Du måste därför alltid anmäla dig i tid för att få skriva. Inga efteranmälningar tas emot.

En annan förändring från 28 augusti är att anmälan till tentamen ska ske senast 10 arbetsdagar innan tentamen, och inte 10 kalenderdagar som idag.

Anmälan kommer samtidigt flytta från studentwebben till systemet Ladok för studenter

Informationen på den här webbsidan kommer att uppdateras senast 28 augusti.

Tentamensanmälan

Anmälan till tentamen görs via Ladok för studenter.

För att få skriva tentamen måste du anmäla dig till tentamenstillfället inom ordinarie anmälningsperiod (inga efteranmälningar tas emot).

Du kan bara anmäla dig till ett tentamenstillfälle om du är registrerad eller omregistrerad på kursen och anmälningsperioden är öppen.

Tentamensanmälan kan göras från och med:
Ordinarie tentamen: 5 veckor innan provtillfället
Omtentamen: 4-5 veckor innan provtillfället
Augustitentamen: 15 juni

OBS! Anmälan till tentamen ska normalt göras senast 10 arbetsdagar innan respektive tentamensdatum. Hittar du inte tentamenstillfället i Ladok för studenter, vänligen kontakta Norea Åhlin i god tid innan sista anmälningsdag.

Film om hur du anmäler dig till ett tentamenstillfälle

Tentamensscheman

Höstterminen 2023
Vårterminen 2024 (publiceras senare)
Augusti 2024 (publiceras senare)

Hitta till skrivlokalen

Universitetets skrivlokaler finns i Östra paviljongen, Ålidbacken 23.

OBS! Vid tillfällen då många studenter skriver samtidigt, används även andra lokaler.

Regler vid tentamen

Nya tentamensregler gäller från och med 2023-08-28. Det är viktigt att du har kännedom om de regler som gäller vid tentamen. Du hittar dem i regelverket.

Tentamen för studenter med behov av särskilt stöd

Studenter med särskilda behov på grund av en funktionsnedsättning kan ha rätt till exempelvis förlängd skrivtid, särskilda hjälpmedel eller tentamen i enskilt rum. För att vara berättigad denna hjälp måste man först kontakta Studentcentrum för att få ett intyg. Intyget skickas sedan till basårets kontaktperson för studenter med särskilt stöd Cecilia Rydberg. Studenten ansvarar själv för att inför varje tentamenstillfälle meddela Cecilia senast 10 arbetsdagar innan tentamen.

Senast uppdaterad: 2023-08-21