Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9 och gymnasiet

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om coronaviruset till studenter och medarbetare

Information om VFU och praktik

Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9 och gymnasiet, 90 hp

Nedan hittar du information om KPU med förhöjd studietakt och 50%. Du som studerar på 50% erhåller information om kurser och kursträffar vid programstart. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Sök kursplan via kursplanesök genom att ange kurskod

Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav

Examen och legitimation

KURSER OCH KURSTRÄFFAR

Förhöjd studietakt, antagna ht19

Förhöjd studietakt antagna ht 18

50% antagna ht18

Förhöjd studietakt antagna ht17

Förhöjd studietakt antagna ht16

Kontakta gärna oss!

Utbildningssamordnare

Utbildningsledare

Mer information

Boka tid hos studievägledare
Boka tid hos studievägledare

Via ett formulär kan du enkelt boka tid hos någon av Lärarhögskolans studievägledare

VFU-handbok för lärarstudenter
VFU-handbok för lärarstudenter

Här hittar lärarstudenter all information de behöver inför och under sin VFU!

Studieplansverktyget
Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter
Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete
Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg
Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.

Bidrag och stipendier
Bidrag och stipendier

Läs mer om bidrag och stipendier

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter
Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete
Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg
Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.

Bidrag och stipendier
Bidrag och stipendier

Läs mer om bidrag och stipendier