Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9 och gymnasiet

Den här sidan vänder sig till dig som är student på programmet.

Kompletterande pedagogisk utbildning åk 7-9 och gymnasiet, 90 hp

Nedan hittar du information om KPU med förhöjd studietakt och 50%. Du som studerar på 50% erhåller information om kurser och kursträffar vid programstart. Läs mer om kursernas innehåll i den kursplan som finns för varje kurs. Kursplanerna hittar du i kursplanesök genom att ange kurskoden.

Sök kursplan via kursplanesök genom att ange kurskod

Möjliga undervisningsämnen och ämneskrav

Examen och legitimation

KURSER OCH KURSTRÄFFAR

Förhöjd studietakt, antagna ht19

Förhöjd studietakt antagna ht 18

50% antagna ht18

Förhöjd studietakt antagna ht17

Förhöjd studietakt antagna ht16

VFU: Studentweb
VFU: Studentweb

På den här sidan hittar du som är student information om VFU och praktik

Studieplansverktyget
Studieplansverktyget

Studieplansverktyget kan du logga in på för att få information om studiegång och VFU.

Utlandsstudier
Utlandsstudier

Det finns möjligheter till utlandsstudier i kurser, verksamhetsförlagd utbildning och praktik.

Blanketter
Blanketter

Studieuppehåll, avbrott, reseersättningar mm

Examensarbete
Examensarbete

Läs mer om examensarbete och hitta de mallar du ska använda

Rösten ett viktigt verktyg
Rösten ett viktigt verktyg

Lärarutbildningen vid Umeå universitet erbjuder sina studerande en unik chans till röst- och talträning.

Bidrag och stipendier
Bidrag och stipendier

Läs mer om bidrag och stipendier