Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Blockschema


Kursöverblick

År 1

Läsperiod 1 sep-okt
Inledande kurs i maskinteknik, 7,5 hp, 100%
Algebra för ingenjörer, 7,5 hp, 100%

Läsperiod 2 nov-jan
Datorstödd maskinritning, 7,5 hp, 50%
Analys för ingenjörer, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 3 jan-mars
Tillämpad mekanik, 7,5 hp, 100%
Tillverkningsteknik, 7,5 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni
Produktionsteknik, 7,5 hp, 100%
Hållfasthetslära, 7,5 hp, 100%

År 2

Läsperiod 1 sep-okt
Styr- och reglerteknik, 7,5 hp, 100%
Produktionsteknologi, 7,5 hp, 100%

Läsperiod 2 nov-jan
Maskinelement, 7,5 hp, 100%
Hydraulik, 7,5 hp, 100%

Läsperiod 3 jan-mars
Energi, 7,5 hp, 100%
Konstruktionsmaterial, 7,5 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni
Vibrationsanalys, 7,5 hp, 100%
Svetsteknologi, 7,5 hp, 100%

År 3

Läsperiod 1 sep-okt
Valfria period, se förslag nedan

Läsperiod 2 nov-jan
Materialhållfasthet, 7,5 hp, 50%
Maskintekniskt fördjupningsprojekt, 7,5 hp, 50%

Läsperiod 3 jan-mars
Automation, 15 hp, 100%
alternativt
Finita elementmodellering i maskinteknik, 15 hp, 100%

Läsperiod 4 mars-juni
Examensarbete, 15 hp, 100%

Valbara kurser (ett urval)

Läsperiod 1, sep-okt
Projektledning, 7,5 hp, 50%
Hållbar utveckling för ingenjörer, 50%
Design-build-test, projektkurs för ingenjörer, 15 hp, 50%

Andra valbara kurser kan tillkomma för att uppfylla examenskravet.