Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Programråd

Syfte
Syftet med programrådet är att studenter tillsammans med lärare och programansvarig träffas för att diskutera maskinprogrammets mål, innehåll och utformning. Detta ger eleverna möjlighet till delaktighet i utbildningen och även möjligheten att påverka och förbättra programmet.

Uppgifter
Genom terminsvisa sammankomster ska programrådet bidra till långsiktig utveckling av maskinprogrammet med hänsyn till utveckling och behov på arbetsmarknad. Rådet skall också verka för att programmet är attraktivt för studenterna och bidra till utveckling av samverkan med näringsliv och samhälle. Med fokus på punkter som:

• Kvalitet och kursutvärdering.
• Utveckling av programmet.
• Rekrytering av nya studenter.

Medlemmar i programrådet
Programrådet består av programansvarig, programstudievägledaren, två studenter från varje årskurs samt tre lärare från programmet.

Läsåret 2020/2021

Programansvarig:
Florian Schmidt, florian.schmidt@umu.se

Programstudievägledare:
Catharina Åhgren, catharina.ahgren@umu.se

Kvalitetsamanuens:
Carl Bäckman, carlm.backman@gmail.com

Student åk 3:
Linnea Stålstam, linneastalstam@hotmail.com

Student åk 2:
Viktor Edlund, edlund_viktor@hotmail.com

Student åk 1:
Vakant

Lärare:

Lars Bygdén, lars.bygden@umu.se                                                                    Davood Khodadad, davood.khodadad@umu.se
Annika Moström, annika.mostrom@umu.se
Martin Servin, martin.servin@umu.se

Företagsrepresentant:
Britta Malmqvist (Rototilt)
Marcus Eriksson (Sigma)

Programrådsprotokoll

Protokoll 20191212