Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Masterprogrammet i farmaci, 120 hp

Programinformation

Välkomstbrev

Registreringblankett - Organisk kemi med läkemedelsinrikting HT20

Lärplattform

Vanliga frågor om Masterprogrammet i farmaci

Tekniska krav

 

Om programmet

Masterprogrammet i farmaci omfattar 120 högskolepoäng och pågår under två år. Programmet ger dig möjlighet att läsa avancerade kurser i farmaci. Ämnet farmaci inrymmer områden som läkemedels beredning, egenskaper och användning.

De obligatoriska baskurserna omfattar avancerade kurser i farmaceutisk kemi, farmaceutisk biovetenskap, galenisk farmaci, farmakokinetik, farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Därefter finns möjlighet att läsa valbara kurser för fördjupning inom exempelvis farmaci, kemi eller biovetenskap alternativt breddning inom exempelvis ledarskap, projektledning, och marknadsföring. I programmet ingår också ett examensarbete på 30 hp. Fullföljd utbildning leder till en masterexamen i huvudområdet farmaci vid Umeå universitet.

1 finns också att ta ut en apotekarexamen genom att läsa de obligatoriska baskurserna inom masterprogrammet i farmaci (inkluderande Examensarbete i farmaci 30 hp) och en praktikkurs. Observera att för att vara behörig till masterprogrammet i farmaci och därmed ha möjlighet att ta ut en apotekarexamen utifrån examensbeskrivning för apotekarexamen krävs receptarieexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

Programansvarig Masterprogram i farmaci

Jerker Fick
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 24