Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Terminsöversikt SYV campus ht22

Vi ser fram emot en höst utan restriktioner. Välkomna hit till Umeå och vårt vackra campus!

Medverkande institutioner denna termin:
Inst för Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV), Statsvetenskapliga institutionen och Pedagogiska institutionen

Se schemat för varje kurs vad som gäller! Schemat finns tillgängligt via studentwebben i inloggat läge senast 1 månad innan respektive kursstart.

Termin 1 (antagna H22)

29 aug - 1 nov
6SY003 Studie- och yrkesvägledningens grunder 15 hp (TUV)

2 nov - 15 jan
6ST000 Politik och samhälle 15 hp (Statsvetenskap)

Termin 3 (antagna H21)

29 aug - 19 sep
6SY045 Beteendevetenskapliga grunder för karriärvägledning 5 hp (TUV)

20 sep - 11 okt
6SY043 Utbildningssystem 5 hp (TUV)

12 okt - 15 jan
6SY046 Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik 20 hp (TUV)

Vecka 45-50, skolförlagd praktik 6 veckor

Termin 5 (antagna H20)

29 aug - 28 sep
6SY036 Arbetsliv och lärande 7,5 hp (Pedagogiska inst)

29 sep - 1 nov
6SY047 Vägledningsinsatser för individer i behov av särskilt stöd 7,5 hp (TUV)

2 nov - 30 nov
6SY048 Karriärteori och vägledning 7,5 hp (TUV)

1 dec - 15 jan
6SY049 Vetenskaplig teori och metod 7,5 hp (TUV)