Hoppa direkt till innehållet
printicon

Organisation

Här finner du mer information om hur Teknisk fysik är organiserat och vilka som ansvarar för de olika delarna av programmets ledning.

Teknisk fysiks sju verksamhetsområden

Arbetet inom programledningen är indelat i åtta verksamhetsområden mellan vilka aktiviteter och ansvar fördelas mellan flera personer. Arbetsbeskrivningar för respektive verksamhetsansvarig finns på ledningsgruppens sida. De olika verksamhetsområdena är

  1. Programansvar (40%) Maria Hamrin
  2. Bitr. programansvar (17%) Krister Wiklund
  3. Studievägledning (ca 40 %) Lars-Erik Svensson
  4. Kvalitetsamanauens (25%) Agust Engström
  5. Samverkansamanuens (25%) Jonas Gabrielsson
  6. It-amanuens (25%) Erik Nordström
  7. Examensarbetesansvar (7%) Lars-Erik Svensson

Kontaktpersoner

Programrådet

Programrådet är Teknisk fysiks strategiska ledningsorgan. Programrådet ansvarar för programmets kvalitetsarbete och behandlar därutöver på eget initiativ olika utvecklingsfrågor. Dessutom föreslår det i samverkan med kursgivande institutioner vilka programkurser som ska ingå i utbildningsplanen och utgör beredningsinstans och remissorgan i olika frågor.

Teknisk fysiks programråd består av:

Ordförande

Studierektorer

Personalbild Jonna Wilen Jonna Wilen Universitetslektor, förenad anställning, övrig/annan befattning

Näringslivsrepresentant

Anna Joelsson, Sweco

Studeranderepresentanter

Alfred Leimar, F17
Philip Semrén, F16
Oskar Dahlin Holmgren, F15
Aron Persson, F14

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen är Teknisk fysiks operativa grupp. Gruppen ansvarar för allt från rekrytering och utbildningsmässor till programutvärdering och kvalitetsarbete.

PR-gruppen

PR-gruppen arbetar med rekrytering samt marknadsföring av Teknisk fysik i Umeå och även för att skapa en bra kontakt mellan programmet och allmänheten, gymnasieskolor och näringsliv. PR-gruppen är en grupp tekniska fysiker från olika årskurser på programmet. Gruppen träffas några gånger per termin och diskuterar hur man uppnår detta. Exempel på vad PR-gruppen gör är gymnasiebesök, mässor, och lunchföreläsningar.

Har du frågor rörande PR-gruppen går det bra att e-posta till dess ordförande Jonas Gabrielsson.

Studienämnden

Studienämnden tillhör F-sektionen, en av studentkåren NTKs sektioner, och är samtidigt integrerat i själva programmet. Studienämndens uppgift är att granska kvaliteten på programmets kurser och strategiskt diskutera kursernas progression. Gruppen bildades 1989 då programmet var nytt, och har utvecklats till att vara ett väl fungerande system. 2-6 studenter ur varje årskurs är medlemmar i studienämnden. En gång per läsperiod samlas studienämnden för att diskutera programmets kurser.

Under denna sida finner du bland annat mötesprotokoll samt vilka som är medlemmar i Studienämnden. Under rubriken Kvalitetsarbete finns ett urval av de kvalitetsprojekt som genomförts av studenter.

Har du frågor rörande studienämnden går det bra att e-posta till dess ordförande Agust Engström.

Kontakta kvalitetsamanuensen

Agust Engström är anställd som kvalitetsamanuens och är också ordförande i Teknisk fysiks studienämnd. Kontakta Agust om du tycker något i din kurs känns fel, eller om du har tips på hur programmet kan göras bättre.

kvalitet@tekniskfysik.se

Kontakta IT-amanuensen

Erik Nordström är anställd som amanuens inom området Samverkan/Teknik och är också projektledare i Teknisk fysiks robottävling. Kontakta Erik Nordström vid eventuella IT-relaterade problem.

it@tekniskfysik.se

Dokumentarkiv

Du når vårt dokumentarkiv här