Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Basårets kursutbud

Inom basåret erbjuds tio olika kurser i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Varje enskild kurs är på 7,5 högskolepoäng och går på 50 % studietakt. Kursutbudet är detsamma oavsett vilken basårsinriktning du antas till.

Inom biologi och kemi är kursindelningen på basåret samma som den på gymnasiet. Inom fysik har innehållet i två gymnasiekurser fördelats på tre basårskurser, detsamma gäller matematik.

Studenter som antas till basåret kan välja mellan fyra olika kurspaket, läs mer i dokumentet nedan.

Valbara kurspaket HT20

Nedan finns information om basårskurserna, vilka förkunskapskrav de har samt vilken motsvarande behörighet de ger. Alternativa kurser som ger tillräckliga förkunskaper listas i följande ordning: Basårskurs / Gy11-kurs / Lpf94-kurs

Kurser inom basåret

Biologi

Biologi baskurs I

Inga förkunskapskrav. Ger behörighet motsvarande Biologi 1. 

Biologi baskurs II

Förkunskapskrav: Bi bas I / Bi 1 / Bi A. Ger behörighet motsvarande Biologi 2. 

Fysik

Fysik baskurs I

Förkunskapskrav: Ma bas I / Ma 2c / Ma C. Ger ingen behörighet uttryckt i gymnasiets kurser.

Fysik baskurs II

Förkunskapskrav: Fy bas I / - / Fy A. Ger behörighet motsvarande Fysik 1a. 

Fysik baskurs III 

Förkunskapskrav: Fy bas II / Fy 1a / -. Ger behörighet motsvarande Fysik 2. 

Kemi

Kemi baskurs I

Inga förkunskapskrav. Ger behörighet motsvarande Kemi 1. 

Kemi baskurs II

Förkunskapskrav: Ke bas I / Ke 1 / Ke A. Ger behörighet motsvarande Kemi 2. 

Matematik

Matematik baskurs I

Förkunskapskrav: - / Ma 2a,b,c / Ma B. Ger behörighet motsvarande Matematik 2c. 

Matematik baskurs II

Förkunskapskrav: Ma bas I / Ma 3b,c / Ma C. Ger behörighet motsvarande Matematik 3c. 

Matematik baskurs III

Förkunskapskrav: Ma bas II / - / Ma D. Ger behörighet motsvarande Matematik 4. 

Förtydligande angående baskurserna i matematik: Ma bas I bygger vidare från de lägsta förkunskapskraven och avslutas med första delen av Ma 3c. Ma bas II innehåller senare delen av Ma 3c samt första delen av Ma 4. Ma bas III innehåller resterande delen av Ma 4.

Dispens från förkunskapskrav

Kompletterande information gällande förkunskapskrav till basårets kurser återfinns i detta dokument.

Översiktlig grafisk jämförelse

Nedan visas en översiktlig grafisk jämförelse mellan kurserna inom basåret, Gy11 respektive Lpf94.