Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Basårets kursutbud

Inom basåret erbjuds tio olika kurser i ämnena biologi, fysik, kemi och matematik. Varje enskild kurs är på 7,5 högskolepoäng och går på 50 % studietakt.

Kurspaket inom basåret

Du som antas till Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet kan välja mellan fyra olika kurspaket (A, B, C och D), se nedan. Valet görs under sommaren innan höstterminens start, enligt instruktioner i välkomstbrevet.

Det är viktigt att du noga tänker igenom vilken behörighet du vill uppnå innan du gör ditt val, dvs. ta reda på vilken särskild behörighet som krävs till det/de program du vill söka efter basåret.

Inom ett kurspaket kan du hoppa över en kurs om du har godkänt betyg på motsvarande kurs sedan tidigare, eller inte behöver den för att uppnå önskad behörighet. Du måste dock läsa minst en kurs under höstterminen för att behålla din programplats till vårterminen.

Det är tillåtet att läsa som repetition, i den meningen att det går bra att läsa en basårskurs även om du har godkänt betyg i motsvarande kurs sedan tidigare, om du känner att du behöver det.

Höstterminen består av läsperiod 1 och 2, vårterminen av läsperiod 3 och 4. Varje enskild kurs går på 50 % studietakt under en läsperiod, så två kurser parallellt ger 100 % studietakt och tre kurser 150 % studietakt.

Kurspaket A

Ger behörighet motsvarande: Biologi 1, Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I och Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Kemi baskurs I
Läsperiod 4: Fysik baskurs III och Matematik baskurs III

Kurspaket B

Ger behörighet motsvarande: Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 2 och Matematik 3c

Läsperiod 1: Biologi baskurs I och Matematik baskurs I
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Kemi baskurs I
Läsperiod 4: Biologi baskurs II och Kemi baskurs II

Kurspaket C

Ger behörighet motsvarande: Biologi 2, Fysik 1a, Kemi 2 och Matematik 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I, Kemi baskurs I och Matematik baskurs I (150% studietakt)
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Matematik baskurs III
Läsperiod 4: Biologi baskurs II och Kemi baskurs II

Notera att det är studier på 150 % studietakt under läsperiod 1 om du väljer att läsa alla tre basårskurser under denna läsperiod. 150 % studietakt motsvarar kring 60 studietimmar per vecka (inklusive självstudier). Om du väljer att läsa 150 % studietakt måste du alltså vara beredd på att lägga ner extra mycket tid på studierna under läsperiod 1.

Kurspaket D

Ger behörighet motsvarande: Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4

Läsperiod 1: Biologi baskurs I, Kemi baskurs I och Matematik baskurs I (150% studietakt)
Läsperiod 2: Fysik baskurs I och Matematik baskurs II
Läsperiod 3: Fysik baskurs II och Matematik baskurs III
Läsperiod 4: Biologi baskurs II, Fysik baskurs III och Kemi baskurs II (150% studietakt)
 
Notera att det är studier på 150 % studietakt under läsperiod 1 och 4 om du väljer att läsa alla tre basårskurser under dessa läsperioder. 150 % studietakt motsvarar kring 60 studietimmar per vecka (inklusive självstudier). Om du väljer att läsa 150 % studietakt måste du alltså vara beredd på att lägga ner extra mycket tid på studierna under läsperiod 1 och 4.

Kurser inom basåret

Inom biologi och kemi är kursindelningen på basåret samma som den på gymnasiet. Inom fysik har innehållet i två gymnasiekurser fördelats på tre basårskurser, detsamma gäller matematik.

Nedan finns information om basårskurserna, vilka förkunskapskrav de har samt vilken motsvarande behörighet de ger. 

Biologi

Biologi baskurs I

Ger behörighet motsvarande Biologi 1.
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. 
 

Biologi baskurs II

Ger behörighet motsvarande Biologi 2. 
Förkunskapskrav: Biologi baskurs I, Biologi 1 eller Biologi A. 

Fysik

Fysik baskurs I

Ger ingen behörighet uttryckt i gymnasiets kurser.
Förkunskapskrav: Matematik baskurs I, Matematik 2c eller Matematik C.

Fysik baskurs II

Ger behörighet motsvarande Fysik 1a. 
Förkunskapskrav: Fysik baskurs I eller Fysik A. 

Fysik baskurs III 

Ger behörighet motsvarande Fysik 2.
Förkunskapskrav: Fysik baskurs II eller Fysik 1a. 
 

Kemi

Kemi baskurs I

Ger behörighet motsvarande Kemi 1. 
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet. 

Kemi baskurs II

Ger behörighet motsvarande Kemi 2. 
Förkunskapskrav: Kemi baskurs I, Kemi 1 eller Kemi A. 

Matematik

Matematik baskurs I

Ger behörighet motsvarande Matematik 2c. 
Förkunskapskrav: Matematik 2a, Matematik 2b, Matematik 2c eller Matematik B. 

Matematik baskurs II

Ger behörighet motsvarande Matematik 3c. 
Förkunskapskrav: Matematik baskurs I, Matematik 3b, Matematik 3c eller Matematik C. 

Matematik baskurs III

Ger behörighet motsvarande Matematik 4.
Förkunskapskrav: Matematik baskurs II eller Matematik D. 
 

Förtydligande angående baskurserna i matematik: Matematik baskurs I bygger vidare från de lägsta förkunskapskraven och avslutas med första delen av Matematik 3c. Matematik baskurs II innehåller senare delen av Matematik 3c samt första delen av Matematik 4. Matematik baskurs III innehåller resterande delen av Matematik 4.

 

Dispens från förkunskapskrav

Kompletterande information gällande förkunskapskrav till basårets kurser återfinns i detta dokument.

Översiktlig grafisk jämförelse

Nedan visas en översiktlig grafisk jämförelse mellan kurserna inom basåret, Gy11 respektive Lpf94.