Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Garantiplatser HT22 och VT23

Du som fullgjort dina studier på basåret har rätt att bli antagen till någon av de efterföljande utbildningar vid Umeå universitet som har platser särskilt avsedda för studenter på basåret, så kallade ”garantiplatser”. Antalet garantiplatser till varje enskild utbildning är begränsat och kan variera från år till år. Vilka utbildningar som erbjuder garantiplatser och antalet garantiplatser på varje utbildning fastställs inför programstart för basåret varje läsår.

Villkor för garantiplatser

För att kunna bli antagen till en garantiplats på en utbildning med start läsåret 2022/2023 måste du vara antagen till basåret 2021/2022 och ha fullgjort dina studier: du behöver vara godkänd på minst 30 förutbildningspoäng inom basårets kursutbud och poängen måste vara avklarade senast 15 juni 2022. Du måste dessutom uppnå den särskilda behörigheten för den sökta utbildningen.

Notera att för vissa utbildningar som erbjuder garantiplats ställs krav på Samhällskunskap 1b, en kurs som vi inte ger på basåret. För att kunna bli antagen till en sådan garantiplats måste du ha läst Samhällskunskap 1b på gymnasiet eller ha läst in motsvarande behörighet på annat sätt.

Begränsat antal garantiplatser

När du söker en utbildning med garantiplatser konkurrerar du om dessa platser med andra studenter från basåret. Detta gäller alla utbildningar vid Umeå universitet som erbjuder garantiplatser (se nedan). Om det är fler sökande från basåret än det finns garantiplatser på en given utbildning så görs urvalet enligt samma villkor och fördelning som för de vanliga urvalsgrupperna (meritvärde från gymnasiet, högskoleprovsresultat eller folkhögskolebetyg).

Observera att när du söker en utbildning med garantiplatser så konkurrerar du även med övriga sökande om övriga platser i de vanliga urvalsgrupperna. Detta innebär att även om du inte skulle bli antagen till en av garantiplatserna på en utbildning så har du fortfarande chans att bli antagen till utbildningen den vanliga vägen!

Rätt till en garantiplats

Eftersom antalet garantiplatser på varje utbildning är begränsat är det inte säkert att du kan bli antagen till den utbildning du söker i första hand. Du konkurrerar med studenter från basåret om garantiplatserna, oavsett hur många utbildningar du söker, men givet att du söker tillräckligt många och rätt typ av utbildningar har du rätt att bli antagen till någon utbildning vid Umeå universitet.
 
För att ha rätt att bli antagen till en utbildning vid Umeå universitet efter basåret måste du söka minst tre utbildningar med garantiplatser vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet hösten 2022 (se nedan). Du måste dessutom uppfylla den särskilda behörigheten för de tre utbildningarna. Om alla tre utbildningarna har fler sökande från basåret än det finns garantiplatser kommer du ändå att få en plats på den utbildning där du var närmast i turordningen.
 
Observera att om du endast söker utbildningar vid Medicinsk fakultet hösten 2022 eller våren 2023 (se nedan) har du inte rätt att bli antagen till en utbildning med garantiplats. Du konkurrerar fortfarande med andra studenter från basåret om garantiplatserna på dessa utbildningar (och med övriga sökande om övriga platser) men om det är fler sökande än det finns platser finns det en risk att du inte blir antagen till någon utbildning.

Utbildningar som inte erbjuder garantiplatser

Efter basåret kan du självklart söka både utbildningar med garantiplatser och andra utbildningar, till exempel utbildningar vid andra universitet eller utbildningar vid Umeå universitet som inte erbjuder garantiplatser. Du prioriterar utbildningarna i den ordning du skulle vilja komma in på dem.

Om du söker en utbildning som inte erbjuder garantiplatser är högskoleprovet ett bra sätt att öka chansen att bli antagen. Ditt meritvärde (gymnasiebetyg) kommer inte förändras av studieresultatet på basåret. Du kommer dock att hamna i betygsgrupp II (kompletteringsgruppen) vid urvalet om basårskurserna krävs för att uppnå särskild behörighet till den aktuella utbildningen.

Utbildningar med garantiplatser hösten 2022 och våren 2023

Du som är antagen till basåret läsåret 2021-2022 har rätt till en garantiplats på något av de angivna utbildningarna nedan, med start hösten 2022 eller våren 2023, under förutsättning att utbildningarna annonseras inom ordinarie antagningsomgång.

Utbildningar vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet med garantiplatser hösten 2022

Utbildningar vid Medicinsk fakultet med garantiplatser hösten 2022

Utbildningar vid Medicinsk fakultet med garantiplatser våren 2023

OBS: Det finns inga utbildningar på Teknisk-naturvetenskaplig fakultet med start våren 2023.