Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete och projekt i molekylärbiologi

Innan du börjar ditt projekt/examensarbete måste du se till att du är behörig till kursen, det vill säga har godkänt betyg på de kurser som krävs för att få börja projektet. Vi rekommenderar starkt att du gör examensarbetet under programmets sista termin. Nästa steg är att hitta ett forskningslabb där du kan göra ditt projekt/examensarbete. ”Guidelines for Degree Thesis”, inklusive vem som kvalificerar som handledare för ditt projektarbete, finns nedan.

Behörighetskrav för våra praktiska kurser

 • Vad är behörighetskraven för praktik?

  20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi eller medicin, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för projekt på grundnivå?

  20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 15 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för projekt på avancerad nivå?

  180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp inom biovetenskapsområdet varav sammanlagt minst 45 hp inom områdena genetik, mikrobiologi, fysiologi samt cell- och molekylärbiologi. Avklarade kurser i kemi om minst 30 hp, varav minst 7,5 hp biokemi samt 30 hp i molekylärbiologi på avancerad nivå; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för kandidatexjobb?

  30 hp i huvudområdet Kemi varav 7,5 hp Biokemi, samt 60 hp i huvudområdet Molekylärbiologi, inkluderande minst 7,5 hp genetik, 7,5 hp mikrobiologi och sammanlagt minst 15 hp inom områdena växt- och zoofysiologi samt cell- och molekylärbiologi.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för masterexjobb?

  180 högskolepoäng, inkluderande: 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi; 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi, dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; samt baskurser på avancerad nivå om minst 30 hp ingående i Masterprogrammet i Molekylärbiologi; engelska B/6 från gymnasieskolan; eller motsvarande kunskaper.

  Fäll ihop

Hitta en handledare

Vi rekommenderar att du söker på https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ och kombinerar söktermer av ditt huvudsakliga intresse med anslutning, t.ex. kombinera "molecular biology" med "umea". Forskningsledaren är ofta den sista författaren på en forskningspublikation. Du kan också besöka de enskilda institutionernas webbsidor för att läsa om pågående forskning, de uppdateras dock inte alltid regelbundet.

När du väl har hittat ett forskningsprojekt eller ett forskningsämne som du är intresserad av ska du kontakta forskningsledaren för att höra dig för om möjligheten att göra ett projekt i dennes forskningslabb. (Obs! Det är en bra idé att personligen kontakta forskningsledaren och komma förberedd med frågor och bakgrundsinformation om forskning som för närvarande görs i labbet).

Granskning av ditt projekt

När du har hittat ett labb och en handledare måste du och handledaren tillsammans fylla i registreringsformuläret nedan. Registreringsformuläret ska skickas till education.molbiol@umu.se. (VIKTIG notering: Din behörighet till kursen och föreslagna projektplan på registreringsformuläret måste ha granskats och godkänts innan du påbörjar ditt projektarbete!). Ansök också till kursen på www.antagning.se.

Examinering

Under ditt projektarbete ska du få ordentlig handledning och din prestation kommer utvärderas kontinuerligt. Ditt betyg är en sammanfattning av eventuella muntliga och skriftliga examinationer samt handledarens bedömning av din insats i forskningsgruppen. Under kursen förväntas du lägga ner 40 timmar per veckan på jobb i labbet eller med andra uppgifter relaterade till ditt projekt. Ett projekt på 30 hp löper över en period på 18 veckor och ett projekt på 15 hp löper över en period på 9 veckor.
Nedan kan du se en sammanfattning för vad som bedöms i respektive kurs, för mer detaljerad information angående handledarens utvärdering se "Guidelines for Degree Thesis" (för examensarbete) och evalueringsformulären för respektive kurs längst ned på sidan. Utvärderingsformuläret skickas till Matthew Francis och den skriftliga rapporten skickas till examinator Debra Milton eller Matthew Francis enligt instruktioner i evalueringsformulären eller "Guidelines for Degree Thesis". Ytterligare uppgifter om innehållet, formatet och kriterierna för den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen (poster eller seminarium) samt den slutliga utvärderingen av examensprojektet finns i "Guidelines for Degree Thesis".

 • Examination Praktik i molekylärbiologi

  Individuellt muntlig presentation, i form av ett forskningsseminarium.

  Fäll ihop
 • Examination Projekt i molekylärbiologi

  1) 100% study tempo, motivation and application of knowledge - as assessed by the project supervisor 

  2) Oral presentation examination - as assessed by the project supervisor, and an independent principal investigator/group leader with an academic position (i.e.: at researcher, lecturer or professor level)

  This is envisioned to occur as an integrated event within the structure of the research group meetings. It should take the form of a scientific research presentation that assesses the student's ability to convey knowledge and understanding of the research question(s) and investigative methodological approaches. However, the exact format is at the discretion of the project supervisor. Any variations can be discussed with the course leader (currently Matthew Francis)

  3) Written report examination - as assessed by the course examiner (currently Matthew Francis)

  The report should be in the format of a written lab journal (experimental notebook). This is not a scientific report. It does not need a red thread running through it. In this report, the student will be examine for their comprehension of the day-to-day understanding of the scientific process associated with addressing a given research question.

  This means that the expectation is for multiple entries in the "experimental notebook", and the number is commensurate with course length (i.e.: one example for every 2 weeks of activity performed in the project).

  7.5 ECTS project - the examiner expects a report with 2 to 3 entries
  15 ECTS project - the examiner expects a report with 3 to 6 entries
  30 ECTS project - the examiner expects a report with 6 to 9 entries

  Each separate entry should include:
  a) a date that the experiment was conducted
  b) an experimental hypothesis
  c) starting material/consumables/strains/cell lines that are available/required to test the hypothesis
  d) a statement of the controls - what they are? what they control for/why they are needed?
  e) methodology of the experiment  
  f) short summary of the result  
  g) concluding statement (hypothesis proven or not proven? why/why not? what would be the next hypothesis/follow-up experiment?)

  This sequence should be repeated for each reported entry. It is not a requirement to physically show the raw data of the result. Again, what is being examined is the student understanding of the scientific process and experimental design in a snap-shot.

  Individual entries do not need to be long, but they should be complete (considering all the relevant points - a to g - listed above). Moreover, every entry can be a stand-alone, completely independent from any other entry (i.e.: your report does not need to have a connecting 'read-thread' running through it).

  The finished "experimental notebook" should be prepared as one single document, and submitted electronically to matthew.francis@umu.se.

  Fäll ihop
 • Examination Avancerat projekt i molekylärbiologi

  Individuell muntlig presentation på engelska, i form av ett forskningsseminarium.
  Individuell skriftlig rapport på engelska, i form av en vetenskaplig forskningsartikel.

  Fäll ihop
 • Examination Examensarbete i molekylärbiologi (oavsett nivå)

  Individuell muntlig presentation på engelska, i form av en vetenskaplig poster eller forskningsseminarium.
  Individuell skriftlig rapport på engelska, i form av en vetenskaplig forskningsartikel.

  Fäll ihop

Formulär

Här nedan hittar du registrerings- och utvärderingsformulär för Examensarbeten i molekylärbiologi, Projekt i molekylärbiologi, Avancerat projekt i molekylärbiologi samt Praktik i molekylärbiologi.

Degree Thesis in Bachelor's, Magister's and Master's Programmes

Registration form 5MO092 bachelors degree thesis-project in molecular biology

Registration form 5MO117 magister degree thesis project in molecular biology

Registration form 5MO118 and 5MO119 masters degree thesis project in molecular biology

Guidelines for Degree Thesis

Cover template degree thesis report

Evaluation form degree thesis in molecular biology

Project in Molecular Biology, 7.5, 15 and 30 hp
(basic level course)

Registration form 5MO124 5MO125 5MO126 project in molecular biology

Evaluation form basic project

Advanced Project in Molecular Biology, 15 and 30 hp
(advanced level course)

Registration form 5MO121 5MO123 advanced project in molecular biology

Evaluation form advanced project

Practise in Molecular Biology 7,5 and 15 hp
(summer courses)

Registration form 5MO109 5MO110 practise in molecular biology

Evaluation form practise