"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete och projekt i molekylärbiologi

Om du vill utföra nedanstående kurser behöver du ansöka till kursen via antagning.se. När du är antagen får du tillgång till en Canvassida för kursen där du kan hitta viktig information om att hitta handledare, behörighet, examination mm. Kontakta studievägledare om du har frågor.

Kursplaner

Praktik i molekylärbiolgi, 7,5 hp
Praktik i molekylärbiolgi, 15 hp
Projekt i molekylärbiologi, 15 hp
Projekt i molekylärbiologi, 30 hp
Avancerat projekt i molekylärbiologi, 15 hp
Avancerat projekt i molekylärbiologi, 30 hp
Examensarbete för kandidatexamen i molekylärbiologi, 15 hp
Examensarbete i bioteknik, 30 hp
Examensarbete för magisterexamen i molekylärbiologi, 15 hp
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi, 15 hp
Examensarbete för masterexamen i molekylärbiologi, 30 hp

 

Behörighetskrav för våra praktiska kurser

 • Vad är behörighetskraven för praktik?

  20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi eller medicin, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för projekt på grundnivå?

  20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 15 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för projekt på avancerad nivå?

  180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp inom biovetenskapsområdet varav sammanlagt minst 45 hp inom områdena genetik, mikrobiologi, fysiologi samt cell- och molekylärbiologi. Avklarade kurser i kemi om minst 30 hp, varav minst 7,5 hp biokemi samt 30 hp i molekylärbiologi på avancerad nivå; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för kandidatexjobb?

  30 hp i huvudområdet Kemi varav 7,5 hp Biokemi, samt 60 hp i huvudområdet Molekylärbiologi, inkluderande minst 7,5 hp genetik, 7,5 hp mikrobiologi och sammanlagt minst 15 hp inom områdena växt- och zoofysiologi samt cell- och molekylärbiologi.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för masterexjobb?

  180 högskolepoäng, inkluderande: 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi; 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi, dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; samt baskurser på avancerad nivå om minst 30 hp ingående i Masterprogrammet i Molekylärbiologi; engelska B/6 från gymnasieskolan; eller motsvarande kunskaper.

  Fäll ihop
Senast uppdaterad: 2023-02-10