Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 22 februari 2021)

printicon

Examensarbete och projekt i molekylärbiologi

Innan du börjar ditt projekt/examensarbete måste du se till att du är behörig till kursen, det vill säga har godkänt betyg på de kurser som krävs för att få börja projektet. Vi rekommenderar starkt att du gör examensarbetet under programmets sista termin. Nästa steg är att hitta ett forskningslabb där du kan göra ditt projekt/examensarbete. ”Guidelines for Degree Thesis”, inklusive vem som kvalificerar som handledare för ditt projektarbete, finns nedan.

Behörighetskrav för våra praktiska kurser

 • Vad är behörighetskraven för praktik?

  20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi eller medicin, innehållande mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 5 hp.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för projekt på grundnivå?

  20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 45 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och fysiologi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 15 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för projekt på avancerad nivå?

  180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp inom biovetenskapsområdet varav sammanlagt minst 45 hp inom områdena genetik, mikrobiologi, fysiologi samt cell- och molekylärbiologi. Avklarade kurser i kemi om minst 30 hp, varav minst 7,5 hp biokemi samt 30 hp i molekylärbiologi på avancerad nivå; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för kandidatexjobb?

  30 hp i huvudområdet Kemi varav 7,5 hp Biokemi, samt 60 hp i huvudområdet Molekylärbiologi, inkluderande minst 7,5 hp genetik, 7,5 hp mikrobiologi och sammanlagt minst 15 hp inom områdena växt- och zoofysiologi samt cell- och molekylärbiologi.

  Fäll ihop
 • Vad är behörighetskraven för masterexjobb?

  180 högskolepoäng, inkluderande: 60 hp inom biovetenskap (inkluderande genetik, mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi, zoofysiologi och växtbiologi) varav minst 7,5 hp genetik och 7,5 hp mikrobiologi; 30 hp kemi varav minst 7,5 hp biokemi, dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; samt baskurser på avancerad nivå om minst 30 hp ingående i Masterprogrammet i Molekylärbiologi; engelska B/6 från gymnasieskolan; eller motsvarande kunskaper.

  Fäll ihop

Hitta en handledare

Vi rekommenderar att du söker på www.pubmed.com och kombinerar söktermer av ditt huvudsakliga intresse med anslutning, t.ex. kombinera "molecular biology" med "umea". Forskningsledaren är ofta den sista författaren på en forskningspublikation. Du kan också besöka de enskilda institutionernas webbsidor för att läsa om pågående forskning, de uppdateras dock inte alltid regelbundet.

När du väl har hittat ett forskningsprojekt eller ett forskningsämne som du är intresserad av ska du kontakta forskningsledaren för att höra dig för om möjligheten att göra ett projekt i dennes forskningslabb. (Obs! Det är en bra idé att personligen kontakta forskningsledaren och komma förberedd med frågor och bakgrundsinformation om forskning som för närvarande görs i labbet).

Granskning av ditt projekt

När du har hittat ett labb och en handledare måste du och handledaren tillsammans fylla i registreringsformuläret nedan. Registreringsformuläret ska skickas till Viktoria Vedin vid Institutionen för molekylärbiologi. (VIKTIG notering: Din behörighet till kursen och föreslagna projektplan på registreringsformuläret måste ha granskats och godkänts innan du påbörjar ditt projektarbete!). Ansök också till kursen på www.antagning.se.

Examinering

Under ditt projektarbete ska du få ordentlig handledning och din prestation kommer utvärderas kontinuerligt. Ditt betyg är en sammanfattning av eventuella muntliga och skriftliga examinationer samt handledarens bedömning av din insats i forskningsgruppen. Under kursen förväntas du lägga ner 40 timmar per veckan på jobb i labbet eller med andra uppgifter relaterade till ditt projekt. Ett projekt på 30 hp löper över en period på 18 veckor och ett projekt på 15 hp löper över en period på 9 veckor.
Nedan kan du se en sammanfattning för vad som bedöms i respektive kurs, för mer detaljerad information angående handledarens utvärdering se "Guidelines for Degree Thesis" (för examensarbete) och evalueringsformulären för respektive kurs längst ned på sidan. Utvärderingsformuläret skickas till Ingela Nilsson och den skriftliga rapporten skickas till examinator Debra Milton eller Matthew Francis enligt instruktioner i evalueringsformulären eller "Guidelines for Degree Thesis". Ytterligare uppgifter om innehållet, formatet och kriterierna för den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen (poster eller seminarium) samt den slutliga utvärderingen av examensprojektet finns i "Guidelines for Degree Thesis".

Formulär

Här nedan hittar du registrerings- och utvärderingsformulär för Examensarbeten i molekylärbiologi, Projekt i molekylärbiologi, Avancerat projekt i molekylärbiologi samt Praktik i molekylärbiologi.

Degree Thesis in Bachelor's, Magister's and Master's Programmes

Application Form 5MO092 Bachelor Degree Thesis in Molecular Biology (15 hp)
Application Form 5MO117 Magister Degree Thesis in Molecular Biology (15 hp)
Application Form 5MO118-119 Master Degree Thesis in Molecular Biology (15 hp or 30 hp)

Guidelines for Degree Thesis

Cover template degree thesis report

Evaluation Form for Degree Thesis in Molecular Biology

Project in Molecular Biology, 7.5, 15 and 30 hp
(basic level course)

Application Form for Project in Molecular Biology (7.5 hp, 15 hp or 30 hp)
Evaluation Form for Project in Molecular Biology

Advanced Project in Molecular Biology, 15 and 30 hp
(advanced level course)

Application Form for Advanced Project in Molecular Biology (15hp or 30 hp)
Evaluation Form for Advanced Project in Molecular Biology

Practise in Molecular Biology 7,5 and 15 hp
(summer courses)

Form Practise in Molecular Biology 7,5, 15 hp
Evaluation Form for Practise in Molecular Biology