"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kursutvärderingar

Här publiceras de fastställda sammanställningarna och analyserna av kursutvärderingar för institutionens kurser.

Kurser VT-23

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen (UVK) KPU 6KP004 VT23.pdf (118 kB)

Handledarutbildning för VFU-handledare bedömning 6PE291 VT23 Uppdragsutbildning .pdf (117 kB)

Handledarutbildning för VFU-handledare_bedömning 6PE206 VT23 .pdf (118 kB)

Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 6MN043 AIL vt23.pdf (421 kB)

Matematikutveckling för speciallärare 6PE316 vt23.pdf (530 kB)

Naturorienterande ämnen och teknik för lärare åk 4-6 ht22vt23 6NO047.pdf (313 kB)

Naturvetenskap och teknik i förskolan 6NO043 vt23.pdf (359 kB)

Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4_6 (UK) 6PE265 vt23.pdf (320 kB)

Kurser HT-22

Att vara grundlärare (VFU) 6PE268 AIL ht22.pdf (293 kB)

Att vara grundlärare (VFU) Campus 6PE268 ht22.pdf (318 kB)

Grundlärare som profession (UK) 6PE264 Campus ht22.pdf (471 kB)

Grundlärare som profession (UK) 6PE264 AIL ht22.pdf (349 kB)

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning 6PE206 ht22.pdf (283 kB)

Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1_3 Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4_6 6MN052_6MN053 ht22 .pdf (400 kB)

Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 6MN043 ht22.pdf (433 kB)

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6MN041 ht22.pdf (407 kB)

Matematik 4 för grundskolans årskurs 4_6 6MN044 ht22.pdf

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 6PE280 ht22.pdf (321 kB)

Naturvetenskap och teknik i förskolan 6NO043 ht22.pdf (418 kB)

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 6PE237 ht22vt23.pdf (326 kB)

Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling 6PE277 ht22.pdf (291 kB)

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen (UVK) 6KP004 6KP005 ht22 .pdf (119 kB)

Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6 6MN042 AIL ht22 .pdf (116 kB)

Matematikdidaktik 2 för grundskolans årskurs 7-9 och gymnasiet 6MN051 ht22.pdf (117 kB)

Verksamhetsförlagd utbildning 2 inom KPU för forskarutbildade (VFU) 6KP020 ht22.pdf (116 kB)

Kurser VT-22

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6MN039 vt 22.pdf (354 kB)

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) 6MN055 vt22.pdf (284 kB)

Nv-didaktik 2 för ämneslärare för gymnasiet vt22.pdf (122 kB)

Kurser HT-21

Att vara grundlärare (VFU) AIL 6PE268 ht21.pdf (242 kB)

Att vara grundlärare (VFU) campus 6PE268 ht21.pdf (290 kB)

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 6PE237 ht21.pdf (305 kB)

Grundlärare som profession (UK) AIL 6PE264 ht21.pdf

Grundärare som profession (UK) 6PE264 Campus ht21.pdf (395 kB)

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 6PE257 ht21.pdf (408 kB)

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU) 6PE258 ht21.pdf (394 kB)

Matematik 2 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3_6MN047 6MN052 Ht21.pdf (368 kB)

Matematik 2 för lärande och undervisning för grundskolans årskurs 4-6_6MN048 6MN053 ht21 (kopia).pdf (379 kB)

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6MN040 ht21.pdf (521 kB)

Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6 6MN043 ht21.pdf (746 kB)

Matematik 4 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6MN041 ht21.pdf (402 kB)

Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6 6MN044 HT21.pdf (341 kB)

Kurser VT-21 och sommar 2021

Examensarbete för grundlärarexamen F-3, 4-6 6PE212_6PE213 h20 v21.pdf (382 kB)

Matematik för förskolan 6MN045 V21.pdf (233 kB)

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem 6NO036 V21.pdf (259 kB)

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE200 V21.pdf (206 kB)

Utomhuspedagogik och naturvetenskap 6NO044 Sommar 2021.pdf (402 kB)

Kurser HT-20

Grundlärare som profession (UK) 6PE264 H20.pdf (321 kB)

Att vara grundlärare (VFU) 6PE268 H20.pdf (378 kB)

Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6 6MN042 H20.pdf (278 kB)

Läraryrkets dimensioner för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (VFU) 6PE257 H20.pdf (394 kB)

Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 6MN040 H20.pdf (370 kB)

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 6PE237 H20_V21.pdf (425 kB)

Examensarbete för ämneslärarexamen HT20.pdf (218 kB)

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU) 6PE258 H20.pdf (245 kB)

Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6 6MN044 H20.pdf (244 kB)

Kurser VT-20, sommar 2020

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE199 V20.pdf (294 kB)

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 6PE198 V20.pdf (321 kB)

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE200 V20.pdf (258 kB)

Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 (UK) 6PE265 V20.pdf (304 kB)

Utomhuspedagogik och naturvetenskap 6NO044 Sommar V20.pdf (258 kB)

Kurser HT-19

Matematik i specialpedagogiskt perspektiv 6PE280 H19.pdf (271 kB)

Grundlärare som profession 6PE264 H19.pdf (220 kB)

Att vara grundlärare 6PE268 H19.pdf (254 kB)

Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6_6MN042 H19.pdf (180 kB)

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU)_6PE258 H19.pdf (253 kB)

Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6_6MN043 H19.pdf (224 kB)

Matematik 4 för grundskolans årskurs 4-6_6MN044 HT19.pdf (297 kB)

Språk och matematik i ett specialpedagogiskt perspektiv_6PE279 H19.pdf (367 kB)

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 6PE237 HT19 Umeå.pdf (404 kB)

Bedömning för lärande i förskolan (UK) 6PE237 HT19 Örnsköldsvik.pdf (395 kB)

Kurser VT-19, sommar 19

Profession och vetenskap for grundskolans arskurs 4-6_6PE265 V19.pdf (268 kB)

Naturorientering och teknik for grundskolans arskurs 4-6_6NO040 mom2 V19.pdf (356 kB)

Utomhuspedagogik och naturvetenskap_Sommar 19 6NO044 .pdf (412 kB)

Matematik_naturvetenskap och utomhuspedagogik for fritidshem 6NO036 V19.pdf (249 kB)

Bedömning 6PE216 V19.pdf (428 kB)

Bedömning_grundnivå_avancerad nivå_VAL_ULV 6DI018 6DI019 V19.pdf (339 kB)

Verksamhetsförlagd utbildning _VFU_6PE234 V19.pdf (274 kB)

Ämnesdidaktik_UK_6PE267 V19.pdf (297 kB)

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 6PE198 V19.pdf (375 kB)

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE199 V19.pdf (274 kB)

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE200 V19.pdf (270 kB)

Naturvetenskap och teknik i förskolan 6NO043 V19.pdf (403 kB)

Handledarutbildning för VFU_handledare_bedömning 6PE206 V19.pdf (397 kB)

Matematik för förskolan_6MN045_V19.pdf (303 kB)

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3_6MN039 V19.pdf (332 kB)

Kurser HT-18

6PE216 Sammanstallning kursutvardering ht 2018.pdf

6PE237MOM2 Sammanstallning kursutvardering_v18_h18.pdf

6PE256 Sammanstallning kursutvardering KUL II HT 2018.pdf

6PE264 Sammanstallning kursutvardering H18.pdf

6PE267 Sammanstallning Kursutvardering H18.pdf

Kursutvärdering 6MN043 ht2108.pdf (221 kB)

Matematik 3 for förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3_6MN040_HT2018.pdf (197 kB)

Bedömning 6DI018_6DI019 HT2018.pdf (315 kB)

Lararyrkets dimensioner för forskoleklass och grundskolans arskurs 1-3_6PE257_H18.pdf (285 kB)

Verksamhetsforlagd utbildning (VFU)_6PE234_HT18.pdf (250 kB)

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU) 6PE258 H18.pdf (253 kB)

Kurser VT-18

Denna lista kommer att uppdateras med länkar.
Se tidigare utvärderingar på dessa kurser här.

Stöd och stimulans i arbetet elever i behov av särskilda insatser

NV-didaktik 2 för ämneslärare - VT18

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V18

Matematik i förskolan V18

Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 V18

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem V18

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V18

Moment 1 - Naturorientering och teknik för grundskolans årskurs 4-6 V18

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola V18

Naturvetenskap och teknik i förskolan V18

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8.0 hp

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning VT18

Examensarbete för grundlärarexamen HT17-VT18

Examensarbete för grundlärarexamen HT17-VT19

Moment 1 (Summativa bedömningar) - Bedömning (KPU) VT18

Moment 2 (Formativ bedömning och motivation) - Bedömning (KPU) VT18

Verksamhetsförlagd utbildning samt Programutvärdering KPU V18

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) VT18

Bedömning av och för lärande för grundskolan VT18

Moment 2: Bedömning för lärande i förskolan (UK) V18-H18

Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 (UK) V18

Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) V18

Ämnesdidaktik (UK) V18

Kurser HT17

6MN040 Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6MN043 Matematik 3 för årskurs 4-6

6NO036 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem

6PE189 Grundlärare som profession

6PE196 Att vara grundlärare (VFU)

6BI020 Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi

6PE238 Moment 3 Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK)

6PE206 Handledarutbildning för handledare, handledningssamtal

6DI018/19 Bedömning (VAL/ULV)

6PE237 Bedömning för lärande i förskolan, moment 1

6PE215 Vetenskap och kunskap (UK) - 7,5 hp

Kurser sommarterminen 2017

6NO010 - Utomhuspedagogik - Sommar

Kurser VT17

6DI018/6Di019 - Bedömning (VAL, ULV)

6KE100/6KE101/6FY1006FY101/6BI100/6BI101 - Kemi/Fysik/Biologidiaktik för ämneslärare [för gymnasiet kurs 1]/[för årskurs 7-9]

6KE102/6FY102/6BI102 - Kemi/Fysik/Biologidiaktik för ämneslärare för gymnasiet kurs 2

6NO035 - Utomhuspedagogik i förskola, fritidshem och grundskola

6NO039 - Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6PE158 Profession och vetenskap för åk 4-6 (UK)

6MN039 Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6MN045 Matematik i förskolan

6PE216 - Bedömning (UK

6PE234 - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

6PE237 Moment 1 - bedömning för lärande i förskolan (UK)

6PE237 Moment 2 - Bedömning för lärande i förskolan (UK)

Kurser HT16

6MN042 - Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6

6MN040 Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6PE130 - Bedömning för lärande för åk F-3 och 4-6 (UK)

6PE131 - Bedömning för lärande för ämneslärare för åk 7-9 och gymnasium

6PE144 - Läraryrkets dimensioner för F-3 (VFU)

6PE189 - Grundlärare som profession (UK)

6PE204 - Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling

6PE206 - Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning

6MN043 - Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6

6PE196 - Att vara grundlärare (VFU)

6DI018/6DI019 - Bedömning (VAL, ULV)

6DI020/6DI021 - Vetenskap och kunskap (VAL, ULV)

6PE215 - Vetenskap och kunskap (UK)

Kurser VT16

6MN039 - Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Senast uppdaterad: 2023-06-30