Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kursutvärderingar

Här publiceras de fastställda sammanställningarna och analyserna av kursutvärderingar för institutionens kurser.

Kurser HT-19

Grundlärare som profession 6PE264 H19.pdf (220 kB)

Att vara grundlärare 6PE268 H19.pdf (254 kB)

Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6_6MN042 H19.pdf (180 kB)

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU)_6PE258 H19.pdf (253 kB)

Kurser VT-19, sommar 19

Profession och vetenskap for grundskolans arskurs 4-6_6PE265 V19.pdf (268 kB)

Naturorientering och teknik for grundskolans arskurs 4-6_6NO040 mom2 V19.pdf (356 kB)

Utomhuspedagogik och naturvetenskap_Sommar 19 6NO044 .pdf (412 kB)

Matematik_naturvetenskap och utomhuspedagogik for fritidshem 6NO036 V19.pdf (249 kB)

Bedömning 6PE216 V19.pdf (428 kB)

Bedömning_grundnivå_avancerad nivå_VAL_ULV 6DI018 6DI019 V19.pdf (339 kB)

Verksamhetsförlagd utbildning _VFU_6PE234 V19.pdf (274 kB)

Ämnesdidaktik_UK_6PE267 V19.pdf (297 kB)

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 6PE198 V19.pdf (375 kB)

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE199 V19.pdf (274 kB)

Stöd och stimulans i arbetet med elever i behov av särskilda utbildningsinsatser 6PE200 V19.pdf (270 kB)

Naturvetenskap och teknik i förskolan 6NO043 V19.pdf (403 kB)

Handledarutbildning för VFU_handledare_bedömning 6PE206 V19.pdf (397 kB)

Kurser HT-18

6PE216 Sammanstallning kursutvardering ht 2018.pdf

6PE237MOM2 Sammanstallning kursutvardering_v18_h18.pdf

6PE256 Sammanstallning kursutvardering KUL II HT 2018.pdf

6PE264 Sammanstallning kursutvardering H18.pdf

6PE267 Sammanstallning Kursutvardering H18.pdf

Kursutvärdering 6MN043 ht2108.pdf (221 kB)

Matematik 3 for förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3_6MN040_HT2018.pdf (197 kB)

Bedömning 6DI018_6DI019 HT2018.pdf (315 kB)

Lararyrkets dimensioner för forskoleklass och grundskolans arskurs 1-3_6PE257_H18.pdf (285 kB)

Verksamhetsforlagd utbildning (VFU)_6PE234_HT18.pdf (250 kB)

Läraryrkets dimensioner för grundskolans årskurs 4-6 (VFU) 6PE258 H18.pdf (253 kB)

Kurser VT-18

Denna lista kommer att uppdateras med länkar.
Se tidigare utvärderingar på dessa kurser här.

Stöd och stimulans i arbetet elever i behov av särskilda insatser

NV-didaktik 2 för ämneslärare - VT18

Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V18

Matematik i förskolan V18

Matematik 1 för lärande och undervisning för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-6 V18

Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem V18

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 V18

Moment 1 - Naturorientering och teknik för grundskolans årskurs 4-6 V18

Utomhuspedagogik, naturvetenskap och matematik i förskola, fritidshem och grundskola V18

Naturvetenskap och teknik i förskolan V18

Matematikutveckling och lärande i ett specialpedagogiskt perspektiv 8.0 hp

Identifiering och kartläggning av undervisning och lärande med fokus på elever i behov av särskilda utbildningsinsatser

Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning VT18

Examensarbete för grundlärarexamen HT17-VT18

Examensarbete för grundlärarexamen HT17-VT19

Moment 1 (Summativa bedömningar) - Bedömning (KPU) VT18

Moment 2 (Formativ bedömning och motivation) - Bedömning (KPU) VT18

Verksamhetsförlagd utbildning samt Programutvärdering KPU V18

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning (UK) VT18

Bedömning av och för lärande för grundskolan VT18

Moment 2: Bedömning för lärande i förskolan (UK) V18-H18

Profession och vetenskap för grundskolans årskurs 4-6 (UK) V18

Profession och vetenskap för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (UK) V18

Ämnesdidaktik (UK) V18

Kurser HT17

6MN040 Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6MN043 Matematik 3 för årskurs 4-6

6NO036 Matematik, naturvetenskap och utomhuspedagogik för fritidshem

6PE189 Grundlärare som profession

6PE196 Att vara grundlärare (VFU)

6BI020 Läraryrkets dimensioner - ingångsämne biologi

6PE238 Moment 3 Bedömning för och av lärande för åk 7-9 och gymnasium (UK)

6PE206 Handledarutbildning för handledare, handledningssamtal

6DI018/19 Bedömning (VAL/ULV)

6PE237 Bedömning för lärande i förskolan, moment 1

6PE215 Vetenskap och kunskap (UK) - 7,5 hp

Kurser sommarterminen 2017

6NO010 - Utomhuspedagogik - Sommar

Kurser VT17

6DI018/6Di019 - Bedömning (VAL, ULV)

6KE100/6KE101/6FY1006FY101/6BI100/6BI101 - Kemi/Fysik/Biologidiaktik för ämneslärare [för gymnasiet kurs 1]/[för årskurs 7-9]

6KE102/6FY102/6BI102 - Kemi/Fysik/Biologidiaktik för ämneslärare för gymnasiet kurs 2

6NO035 - Utomhuspedagogik i förskola, fritidshem och grundskola

6NO039 - Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6PE158 Profession och vetenskap för åk 4-6 (UK)

6MN039 Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6MN045 Matematik i förskolan

6PE216 - Bedömning (UK

6PE234 - Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

6PE237 Moment 1 - bedömning för lärande i förskolan (UK)

6PE237 Moment 2 - Bedömning för lärande i förskolan (UK)

Kurser HT16

6MN042 - Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6

6MN040 Matematik 3 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

6PE130 - Bedömning för lärande för åk F-3 och 4-6 (UK)

6PE131 - Bedömning för lärande för ämneslärare för åk 7-9 och gymnasium

6PE144 - Läraryrkets dimensioner för F-3 (VFU)

6PE189 - Grundlärare som profession (UK)

6PE204 - Examensarbete för speciallärarexamen med specialisering mot matematikutveckling

6PE206 - Handledarutbildning för VFU-handledare, bedömning

6MN043 - Matematik 3 för grundskolans årskurs 4-6

6PE196 - Att vara grundlärare (VFU)

6DI018/6DI019 - Bedömning (VAL, ULV)

6DI020/6DI021 - Vetenskap och kunskap (VAL, ULV)

6PE215 - Vetenskap och kunskap (UK)

Kurser VT16

6MN039 - Matematik 1 för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3