"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälso- och vaccinationsprogrammet

Innan du kan gå ut på den kliniska träningen och träffar patienter finns det ett krav på att studenten ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet, detta i förebyggande syfte och för att motverka smittspridning. Kostnaden för vaccinationerna betalas av programmet. Det är av största vikt att ta reda på vilka vaccinationer som du som student har tagit sedan tidigare.

Omfattning Hälso- och vaccinationsprogrammet

Hälso- och vaccinationsprogrammet erbjuds studerande vid tandhygienist- och tandläkarprogrammen.

Tuberkulos

Information om tuberkulossjukdomen ges till alla.

Covid-19

Vaccination erbjuds.

MPR- mässling, påssjuka och röda hund

De flesta, men inte alla är vaccinerade. De studerande tillfrågas om tidigare vaccination. De som ej är vaccinerade erbjuds vaccination.

Hepatit B

Vissa är vaccinerade, men långt ifrån alla. De studerande tillfrågas om tidigare vaccination. De som ej är vaccinerade erbjuds vaccination.

 

För tandteknikerprogrammets studenter

Härdplastkontroll


Covid-19
Vaccination erbjuds.
 

Hepatit B
påbörjas, om studenten inte redan är vaccinerad mot hepatit B.

Studentens eget ansvar

Kommuner och regioner kan ha krav på vissa vaccinationer. Om studenter väljer att inte vaccinera sig kan det påverka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning/klinisk praktik.

Student har eget ansvar att följa gällande riktlinjer och instruktionerna från vaccinationsansvarig.

Student ansvarar för att fylla i hälsodeklaration.

Student har eget ansvar för att redovisa tidigare tagna vaccinationer, samt fullfölja bokade vaccinationstider som ges av vaccinationsansvarig. Uteblivna besök, som inte innefattar sjukdom, resulterar i att student själv får boka ett nytt besök på den hälsocentral student tillhör samt stå för kostnaden.

Studenter ska meddela vaccinationsansvarig på programmet om de under de senaste 6 månaderna har vistats på vårdinrättning utanför Sverige.

Student ska på anmodan uppvisa hälsointyget för handledare vid VFU/praktikplats.

Om student väljer att inte genomgå hälso- och vaccinationsprogrammet kommer det påverka möjligheterna att genomföra utbildningen. Kontakta studievägledare.

Processen

Hälso- och vaccinationsprogrammet börjar med att du fyller i hälsodeklarationen.
Skriv ut den ifyllda hälsodeklarationen – länk på sista sidan.
Följ därefter Stöd till tolkning av hälsodeklaration och åtgärder.
Det är av största vikt att du försöker ta reda på vilka vaccinationer du har sedan tidigare.
Utifrån dina svar i hälsodeklarationen, hälso- och vaccinationsprogrammet samt stöd till tolkning av hälsodeklaration och åtgärder får du fram om du behöver komplettera ditt smittskydd.
Följ instruktionerna från vaccinationsansvarig om tider på Backens hälsocentral.
I dokumentet FAQ om hälso- och vaccinationsprogrammet finns svar på de vanligast förekommande frågorna. Titta där först innan du ställer frågor.

Här hittar ni mer information samt hälsodeklarationen.

"En väg in"

All kommunikation med Backens Hälsocentral går via vaccinationsansvarig på respektive program.
Om det är något medicinskt du funderar över kommer Backens HC kunna besvara på dina frågor vid vaccinationstillfället.

Vaccinationsansvarig-Studievägledare/program

Tandläkarprogrammet
Daniel Kostic daniel.kostic@umu.se

Tandteknikerprogrammet
Josefin Mattebo, josefin.mattebo@umu.se

Studievägledare
Dirk Prüss, dirk.pruss@umu.se

Tandhygienistprogrammet
Daniel Kostic, daniel.kostic@umu.se

Studievägledare
Daniel Kostic, daniel.kostic@umu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-27