Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Omklädningsrum och VLL:s SITHS (ID)-kort

Omklädningsrum för odontologiska programmen finns i suterrängvåningen, by 1D och är skyltat som Omklädning 1 och 2. I början av utbildningen blir samtliga på kurslistan tilldelade och registrerade på ett skåp. Lås till skåp måste man införskaffa själv.

Omklädningsrum för odontologiska programmen finns i suterrängvåningen, by 1D och är skyltat som Omklädning 1 och 2. Lås till skåp måste man införskaffa själv.

Arbetskläder hämtas på Unimat 3, by 3A suterrängvåning. Kläder som inte använts inom 3 månader räknas som svinn och debiteras.

Ytterskor får ej användas på kliniksal!

SITHS (ID)-kortet är även nyckel till omklädningsrummen. Vid studieuppehåll längre än tre månader skall kortet återlämnas till ID-foto. Skåp ska återlämnas vid längre uppehåll än 3 mån och att ID-kort och skåp återlämnas efter utbildningens slut.

Anskaffning av klädskåp

Kontakta Ingela Fällman som ansvarar för kläder, omklädningsrum och beställningar av SITHS (ID)-kort inom utbildningskliniken.

I början av utbildningen blir samtliga på kurslistan tilldelade och registrerade på ett skåp. ID-kort och kod behövs för tillträde till omklädningsrum, dessa beställs utifrån kurslistan till er.

Du själv förser skåpet med lås.

När du avslutar din studieperiod eller är ledig längre än 3 månader (ej sjukdom) ska följande åtgärder vara vidtagna

  • namn och lås ska vara borttaget
  • skåpet ska vara tömt på dess innehåll
  • skåpet ska vara städat
  • du ska själv meddela Ingela att skåpet är tömt

Du får som student ej ha mer än ett skåp.

Vid utökad studieperiod måste Ingela meddelas. Om detta inte sker kommer skåpet ovillkorligt att öppnas.

Det är absolut förbjudet att utan kontakt med Ingela ta ett skåp i besittning eller byta skåp inom omklädningsrummet. Detta kan innebära att du kontaktas för byte av skåp och omklädningsrum.

Skåp med okänd innehavare kommer att klippas upp.

Om du får inbrott i klädskåpet eller blir bestulen, kontakta omgående Securitas på sjukhuset. Du når dem via televäxeln eller gå till informationsdisken i sjukhusets centralhall och fråga efter dem.

OBS! Lås ditt skåp, inbrott förekommer trots låsta omklädningsrum.

Vid borttappad nyckel

Kontakta Anders Johansson, Kontorsservice på landstinget. Han nås enklas på mobil 070-216 89 14. Utanför ordinarie kontorsarbetstid kontaktas vaktbolaget G4S på telefon 070- 399 25 05.

VLL:s SITHS (ID)-kort

VLL:s SITHS (ID)-kort ska alltid bäras synligt inom VLL:s lokaler!

Om kortet tappats/stulits skall det omgående göras en polisanmälan, detta via Internet då ärendet får ett diarienummer och en bekräftelse/kopia på att polisanmälan är gjord behövs för att kunna beställa ett nytt kort. Vid förlust av ID-kort skall ID-foto kontaktas som spärrar kortet för obehörig användning i passagesystemet. Meddela sedan Ingela Fällman som hjälper dig med att skaffa ett nytt kort.

Kortet är VLL:s egendom och ska omedelbart återlämnas till Ingela Fällman när utbildningen upphör.