Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Efter utbytesstudierna

Studenten ser till att värduniversitetet före hemresan ger hen ett närvarointyg:"Erasmus Attendance Certificate"

Studenten ser till att värduniversitetet före hemresan ger hen ett studieintyg: "Transcript of Record"

Kontrollera att innehållet i "Learning agreement" stämmer. Om inte ska "Learning agreement after mobility" fyllas i.

Dokumenten ska sedan laddas upp i inlämningsmappen på Cambro och ges till internationella kontaktpersonen vid hemkomst.

Studenten ska göra vid hemkomst av varje kursgivare få bekräftat att hen har nått kursmålen. Detta görs genom att studenten söker upp samtliga kursgivare för att gå igenom och få underskrivet:

"Dokument för student och kursgivare inför och efter studentens utbytesstudier".

Signerade dokument lämnas till studieadministratör som kan rapportera i Ladok.

Förnyad smittskyddskontroll för MRSA, Hepatit B och Tubeculos ska göras. Intyg lämnas till internationella kontaktpersonen.